Khoá Cisco Certified DevNet Associate – DEVASC

Khóa đào tạo “Developing Applications and Automating Workflows Using Cisco Core Platforms (DEVASC) v1.0” giúp học viên chuẩn bị cho chứng chỉ Cisco® DevNet Associate và các vai trò kỹ sư tự động hóa mạng cấp nhập môn. Học viên sẽ học cách triển khai các ứng dụng mạng cơ bản bằng cách sử dụng các nền tảng Cisco làm cơ sở, cũng như cách triển khai quy trình tự động hóa trên mạng, bảo mật, cộng tác và cơ sở hạ tầng máy tính. Khóa đào tạo này cung cấp cho học viên trải nghiệm thực tế trong việc giải quyết các vấn đề thực tế bằng cách sử dụng Giao diện Lập trình Ứng dụng (API) của Cisco và các công cụ phát triển hiện đại. 

Khóa đào tạo này giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi 200-901 DevNet Associate (DEVASC). Bằng cách vượt qua kỳ thi này, học viên sẽ đạt được chứng chỉ Cisco Certified DevNet Associate. Khóa đào tạo này cũng giúp học viên tích lũy 48 tín chỉ Giáo dục Tiếp tục (CE) để tái chứng nhận. 

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, học viên sẽ có khả năng: 

 • Mô tả tầm quan trọng của API và sử dụng các công cụ kiểm soát phiên bản trong phát triển phần mềm hiện đại 
 • Mô tả các quy trình và thực hành thông thường được sử dụng trong phát triển phần mềm 
 • Mô tả các tùy chọn để tổ chức và xây dựng phần mềm theo mô đun 
 • Mô tả các khái niệm về HTTP và cách áp dụng chúng vào API dựa trên mạng 
 • Áp dụng các khái niệm về Representational State Transfer (REST) vào việc tích hợp với API dựa trên HTTP 
 • Mô tả các nền tảng Cisco và khả năng của chúng 
 • Mô tả các tính năng có thể lập trình của các nền tảng Cisco khác nhau 
 • Mô tả các khái niệm mạng cơ bản và diễn giải cấu trúc mạng đơn giản 
 • Mô tả sự tương tác của các ứng dụng với mạng và các công cụ được sử dụng để sửa chữa sự cố 
 • Áp dụng các khái niệm về lập trình theo mô hình để tự động hóa các nhiệm vụ phổ biến với các kịch bản Python 
 • Xác định các mô hình triển khai ứng dụng thông thường và các thành phần trong đường ống phát triển 
 • Mô tả những lo ngại bảo mật thông thường và loại kiểm thử, và sử dụng containerization cho việc phát triển cục bộ 
 • Sử dụng các công cụ để tự động hóa cơ sở hạ tầng thông qua việc viết kịch bản và lập trình theo mô hình. 

Khóa đào tạo này được thiết kế cho bất kỳ ai đang hoặc muốn thực hiện vai trò lập trình viên và có một hoặc nhiều năm kinh nghiệm thực hành phát triển và duy trì ứng dụng được xây dựng trên các nền tảng Cisco. 

Khóa đào tạo này phù hợp cho các lập trình viên phần mềm, lập trình viên ứng dụng và kỹ sư mạng muốn mở rộng cơ sở kỹ năng và xác minh kỹ năng của họ trong lập trình, phần mềm và tự động hóa. Sinh viên chuẩn bị cho chứng chỉ Cisco Certified DevNet Associate cũng sẽ thấy nội dung này hữu ích. 

Các vai trò công việc phù hợp nhất với nội dung trong khóa đào tạo này là: 

 • Kỹ sư tự động hóa mạng 
 • Lập trình viên phần mềm 
 • Lập trình viên tích hợp hệ thống Các vai trò công việc khác có thể quan tâm: 
 • Kiến trúc sư cơ sở hạ tầng 
 • Thiết kế mạng 

Trước khi tham gia khóa đào tạo này, học viên nên có: 

 • Kiến thức cơ bản về máy tính 
 • Kỹ năng điều hướng trên hệ điều hành máy tính cá nhân cơ bản 
 • Kỹ năng sử dụng Internet cơ bản 
 • Kinh nghiệm thực tế với một ngôn ngữ lập trình (cụ thể là Python) 

Dưới đây là các nguồn tài liệu học tập của Cisco có thể giúp học viên chuẩn bị: 

 • Python Programming for Network Engineers (PRNE) 
 • Khám phá khu vực Chứng chỉ DevNet của Cisco để biết các chủ đề cụ thể và bài thực hành liên quan đến khóa đào tạo và chứng chỉ này: https://developer.cisco.com/certification/ 

Phần nội dung của khóa học: 

 • Phân tích định dạng dữ liệu API bằng Python 
 • Sử dụng Git cho Kiểm soát Phiên bản 
 • Xác định Kiến trúc Phần mềm và Mô hình Thiết kế trên một Sơ đồ 
 • Triển khai Mô hình Singleton và Phương pháp Dựa trên trừu tượng 
 • Kiểm tra các thông điệp Giao thức HTTP 
 • Sử dụng Postman 
 • Sửa chữa Một Phản hồi Lỗi HTTP 
 • Sử dụng APIs với Python 
 • Sử dụng các API Bộ điều khiển Cisco 
 • Sử dụng API Hợp tác Cisco Webex Teams™ 
 • Diễn giải một Sơ đồ Topology Mạng cơ bản 
 • Xác định Nguyên nhân của Vấn đề Kết nối Ứng dụng 
 • Thực hiện Cấu hình Mạng Cơ bản (NETCONF) 
 • Sử dụng Bộ phần mềm phát triển Cisco (SDK) và Python cho Kịch bản Tự động hóa 
 • Sử dụng lệnh Bash cho Phát triển Cục bộ 
 • Xây dựng Quy trình Tự động hóa Cơ sở hạ tầng 
 • Xây dựng Kiểm thử Đơn vị Python 
 • Diễn giải một Dockerfile 
 • Sử dụng các lệnh Docker để Quản lý Môi trường Phát triển Cục bộ 
 • Làm sạch Tham số không đủ

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC