Khoá Disciplined Agile Senior Scrum Master – DASSM

“Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM)” một khóa học giúp những người đã kinh nghiệm về agile học cách sử dụng bộ công cụ “Disciplined Agile (DA™)” để tối ưu hóa cách làm việc của các nhóm, làm việc với đồng minh trong tổ chức của họ giải quyết nhiều vấn đề nâng cao. Khóa học này 14 PDU sẽ chuẩn bị cho học viên để tham gia kỳ thi DASSM bắt đầu sử dụng Disciplined Agile ngay lập tức trong vai trò lãnh đạo của học viên. 

Khóa học này sẽ giúp học viên: 

 • Hiểu sâu hơn về bộ công cụ DA để phát triển một hiểu biết toàn diện về hàng trăm thực tiễn và chiến lược mà nó chứa đựng và các sự đánh đổi khi áp dụng chúng. 
 • Học cách áp dụng bộ công cụ DA để hướng dẫn nhóm của học viên trong việc lựa chọn và phát triển cách làm việc tốt nhất của học viên trong bất kỳ tình huống nào. 
 • Sử dụng bộ công cụ DA để giải quyết các thách thức phức tạp thường gặp trong cả các nhóm kinh doanh phần mềm và hoạt động. 
 • Học cách dẫn dắt các nhóm Agile thông qua các hoạt động doanh nghiệp chính, chẳng hạn như lập kế hoạch, phối hợp và báo cáo, và sẵn sàng cho thể hiện của học viên trong các lĩnh vực mà tổ chức của học viên đang gặp khó khăn. 
 • Hiểu cách cải thiện việc bàn giao sản phẩm cho khách hàng của học viên bằng cách trao quyền cho người khác trong tổ chức của học viên, nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giải quyết xung đột  

Chứng chỉ DASSM (Disciplined Agile Senior Scrum Master) dành cho những người đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Agile và có kiến thức cơ bản về bộ công cụ DA Toolkit. 

Chứng chỉ DASSM (Disciplined Agile Senior Scrum Master) dành cho những người đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Agile và có kiến thức cơ bản về bộ công cụ DA Toolkit. 

Chương 1: Phát triển nhóm cho các nhóm hiệu suất cao 

 • Mô tả mô hình phát triển nhóm Tuckman 
 • Xác định sự phát triển của nhóm ở từng giai đoạn của mô hình nhóm Tuckman 
 • Giải quyết các vấn đề ở các giai đoạn khác nhau

Chương 2: Trí tuệ cảm xúc cho các nhóm hiệu suất cao 

 • Định nghĩa trí tuệ cảm xúc 
 • Giải thích từng thành phần của trí tuệ cảm xúc 
 • Nhận diện lý do tại sao nên tạo ra an toàn tâm lý và chấp nhận sự đa dạng 

Chương 3: Thang bậc chiến lược trong các tình huống phức tạp 

 • Giải thích ý nghĩa của tính linh hoạt trong một tổ chức 
 • Xác định cách để mở rộng tính linh hoạt 

Chương 4: Loại bỏ các trở ngại 

 • Mô tả lớp Disciplined DevOps 
 • Sử dụng bộ công cụ DA để giải quyết các thách thức trong lớp DevOps 
 • Tối ưu hóa việc giao hàng với phương pháp “test-first” liên quan đến chất lượng yêu cầu 
 • Xác định tiêu chuẩn cho việc “hoàn thành” có thể trông như thế nào 
 • Mô tả lớp luồng giá trị trong Phạm vi biểu đồ DA 
 • Sử dụng bộ công cụ DA để giải quyết các thách thức trong lớp luồng giá trị 

Chương 5: Phối hợp và hợp tác giữa các nhóm 

 • Giải thích mục tiêu quá trình hoạt động phối hợp 
 • Nhận diện cách để cải thiện cấu trúc tạo ra giá trị của các nhóm 
 • Sử dụng bộ công cụ DA để tối ưu hóa luồng công việc và giải quyết các thách thức liên quan đến phối hợp và hợp tác giữa các nhóm. 

Chương 6: Quản lý xung đột cho các nhóm hiệu suất cao 

 • Liệt kê ví dụ khi xung đột có thể lành mạnh 
 • Giải thích mô hình giải quyết xung đột Thomas-Kilmann 
 • Thể hiện cách sử dụng ngôn ngữ lành mạnh và không lành mạnh để giải quyết xung đột 

Chương 7: Lập kế hoạch và báo cáo chủ quan 

 • Mô tả khái niệm lập kế hoạch đầy đủ 
 • Xác định năm cấp độ phạm vi bao gồm ai tập trung vào mỗi cấp độ 
 • Xác định cách giải quyết vấn đề lập kế hoạch bằng cách sử dụng biểu đồ mục tiêu Release Planning 
 • Giải thích cách tổ chức và nhóm tiếp cận các số liệu 
 • Giải thích loại đo lường nào hoạt động hoặc không hoạt động 
 • Giải thích cách chọn và thiết kế các số liệu cụ thể để đo lường cải tiến trong các lĩnh vực liên quan đến hiệu suất của nhóm cần được cải thiện (GQM, OKRs) 
 • Thể hiện cách giải quyết vấn đề đo lường bằng cách sử dụng mục tiêu Govern Delivery Team 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC