Khoá Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services – ENARSI

Khóa học “Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI) v1.0” cung cấp cho học viên kiến thức để cài đặt, cấu hình, vận hành và sửa chữa một mạng tổ chức. Khóa đào tạo này bao gồm các công nghệ định tuyến nâng cao và cơ sở hạ tầng, mở rộng các chủ đề được đề cập trong khóa đào tạo “Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) v1.0.  

Khóa học này giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi 300-410 Implementing Cisco® Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI), dẫn đến chứng chỉ CCNP® Enterprise và chuyên gia được chứng nhận bởi Cisco – Triển khai cơ sở hạ tầng tổ chức nâng cao. Khóa học này cũng giúp học viên có được 40 tín chỉ Giáo dục Tiếp tục (CE) để tái chứng nhận.  

Khoá học sẽ cung cấp các kiến thức cho học viên như   

 • Có kiến thức để cài đặt, cấu hình, vận hành và sửa chữa một mạng tổ chức. 
 • Đủ điều kiện cho các vai trò công việc cấp chuyên gia trong định tuyến và dịch vụ nâng cao

Học viên của khoá học làm việc trong những vị trí hoặc có những kinh nghiệm sau: 

 • Kỹ sư mạng  
 • Kỹ sư hệ thống 
 • Quản trị viên hệ thống 
 • Quản trị viên mạng

Để tham gia khoá học đạt hiệu quả cao, học viên được khuyến khích có những kiến thức và kỹ năng sau: 

 • Hiểu biết chung về các nguyên tắc cơ bản của mạng 
 • Kiến thức cơ bản về cách triển khai LAN 
 • Hiểu biết chung về cách quản lý các thiết bị mạng 
 • Hiểu biết chung về cách bảo mật các thiết bị mạng 
 • Kiến thức cơ bản về tự động hóa mạng 

Các khóa đào tạo Cisco sau được khuyến nghị để giúp học viên đáp ứng những yêu cầu tiên quyết này: 

 • Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) v1.0 
 • Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 1 (ICND1) v3.0 
 • Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 2 (ICND2) v3.0 

Lab  

 • Cấu hình EIGRP sử dụng chế độ Classic và chế độ Named cho Ipv4 và Ipv6 
 • Xác minh Bảng Topology EIGRP 
 • Cấu hình EIGRP Stub Routing, Summarization và Default Routing 
 • Cấu hình EIGRP Load Balancing và Authentication 
 • Sửa chữa các vấn đề liên quan đến EIGRP 
 • Cấu hình OSPFv3 cho IPv4 và IPv6 
 • Xác minh Cơ sở dữ liệu Link-State OSPF 
 • Cấu hình OSPF Stub Areas và Summarization 
 • Cấu hình OSPF Authentication 
 • Sửa chữa các vấn đề liên quan đến OSPF 
 • Triển khai Redistribution của giao thức định tuyến 
 • Điều chỉnh Redistribution 
 • Điều chỉnh Redistribution bằng cách sử dụng Route Maps 
 • Sửa chữa các vấn đề liên quan đến Redistribution 
 • Triển khai PBR (Policy-Based Routing) 
 • Cấu hình IBGP và External Border Gateway Protocol (EBGP) 
 • Triển khai BGP Path Selection 
 • Cấu hình BGP Advanced Features 
 • Cấu hình BGP Route Reflectors 
 • Cấu hình MP-BGP cho IPv4 và IPv6 
 • Sửa chữa các vấn đề liên quan đến BGP 
 • Cấu hình định tuyến với VRF-Lite 
 • Triển khai Cisco IOS DMVPN 
 • Nhận địa chỉ IPv6 động 
 • Sửa chữa các vấn đề DHCPv4 và DHCPv6 
 • Sửa chữa các vấn đề danh sách kiểm soát truy cập (ACL) IPv4 và IPv6 
 • Cấu hình và xác minh Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) 
 • Sửa chữa các vấn đề liên quan đến giao thức quản lý mạng: Lab 1 
 • Sửa chữa các vấn đề liên quan đến giao thức quản lý mạng: Lab 2 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC