Khoá ITIL4 Foundation Bridge

Khóa học này cung cấp cho các nhà lãnh đạo CNTT, các chuyên gia, nhân viên hỗ trợ và nhân viên tiếp xúc với chức năng hệ thống số và thông tin của tổ chức hiểu biết thực tế về các khái niệm chính, ngôn ngữ chung, nguyên lý và thực hành quan trọng để quản lý thành công các dịch vụ CNTT hiện đại. 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có thể có các kiến thức và kỹ năng sau:

 • Các khái niệm quản lý dịch vụ CNTT quan trọng 
 • Làm thế nào nguyên tắc hướng dẫn ITIL có thể giúp tổ chức áp dụng và điều chỉnh quản lý dịch vụ 
 • 4 khía cạnh của quản lý dịch vụ 
 • Mục đích và thành phần của hệ thống giá trị dịch vụ 
 • Các hoạt động của chuỗi giá trị dịch vụ và cách liên kết 
 • Hiểu mục đích của các thực hành ITIL quan trọng 
 • Chuẩn bị để tham gia kỳ thi ITIL4 Foundation

Bất kỳ ai đã có Chứng chỉ ITILv3 Foundation và muốn duy trì chứng chỉ của họ với Chứng chỉ ITIL4 Foundation. 

Để tham gia khoá học, học viên phải có Chứng chỉ ITILv3 Foundation. 

Khoá học bao gồm các nội dung chính sau:

1.Định nghĩa quản lý dịch vụ CNTT; Dịch vụ, Tiện ích, Bảo hành, Khách hàng, Người dùng, Quản lý dịch vụ, Nhà tài trợ 

2. Các khái niệm chính về việc tạo ra giá trị 

3. Các khái niệm chính về mối quan hệ dịch vụ; đề xuất dịch vụ; cung cấp dịch vụ; tiêu thụ dịch vụ; quản lý mối quan hệ dịch vụ 

4. Tính chất, sử dụng và tương tác của 7 nguyên tắc hướng dẫn ITIL; Tập trung vào giá trị; Bắt đầu từ nơi bạn đang ở; Tiến triển theo cách lặp lại với phản hồi; Hợp tác và tăng cường tính hiển thị; Suy nghĩ và làm việc một cách toàn diện; Giữ nó đơn giản và thực tế; Tối ưu hóa và tự động hóa 

5. 4 khía cạnh của quản lý dịch vụ; Tổ chức và con người; Thông tin và công nghệ; Đối tác và nhà cung cấp; Luồng giá trị và quy trình 

6. Hệ thống giá trị dịch vụ ITIL 

7. Chuỗi giá trị dịch vụ, các đầu vào và đầu ra của nó, và vai trò của nó trong việc hỗ trợ luồng giá trị 

8. Các yếu tố chuỗi giá trị dịch vụ; Lập kế hoạch, Cải thiện, Tham gia, Thiết kế & chuyển giao, Thu được / Xây dựng, Cung cấp & hỗ trợ 

9. Chi tiết về cách các thực hành ITIL sau hỗ trợ chuỗi giá trị dịch vụ: 

 • Cải thiện liên tục (bao gồm mô hình cải tiến liên tục) 
 • Kiểm soát thay đổi 
 • Quản lý sự cố 
 • Quản lý sự cố 
 • Quản lý yêu cầu dịch vụ 
 • Quầy dịch vụ 
 • Quản lý mức dịch vụ

10. Mục đích của các thực hành ITIL sau 

 • Quản lý an toàn thông tin 
 • Quản lý mối quan hệ 
 • Quản lý nhà cung cấp 
 • Quản lý sẵn có 
 • Quản lý dung lượng và hiệu suất 
 • Quản lý cấu hình dịch vụ 
 • Quản lý tài sản CNTT 
 • Phân tích kinh doanh 
 • Quản lý liên tục dịch vụ 
 • Quản lý triển khai 
 • Quản lý phát hành 
 • Giám sát và quản lý sự kiện 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC