Thông báo tuyển dụng C06 – Bộ Công an

TUYỂN DỤNG C06

Hiện tại, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06)- Bộ Công an đang tuyển dụng nhân sự phục vụ nhu cầu công tác của Cục, cụ thể như sau: 1. Đối tượng tuyển chọn Công dân, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, Ngành […]