Khóa Certified Network Defender v2 – CND

Khóa học An toàn thông tin cho hạ tầng mạng Certified Network Defender (CND) cung cấp kiến thức nền tảng về bảo đảm ATTT cho hệ thống mạng của tổ chức, phát hiện các nguy cơ liên quan đến các cuộc tấn công mạng và các biện pháp phòng chống tấn công. Cung cấp các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế chung, không phụ thuộc vào việc tổ chức dùng thiết bị mạng của một hãng cụ thể nào. 

Hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kiến thức/ kỹ năng sau: 

 • Hiểu biết về quản trị an ninh mạng 
 • Tìm hiểu kiến thức cơ bản về ứng cứu kịp thời và điều tra số 
 • Thiết lập các chính sách và quy trình an ninh mạng 
 • Tìm hiểu các chỉ số về Thỏa hiệp, Tấn công và Vạch trần (IoC, IoA, IoE) 
 • Quản trị bảo mật Windows và Linux 
 • Xây dựng khả năng tình báo mối đe dọa 
 • Thiết lập bảo mật thiết bị di động và IoT 
 • Thiết lập và giám sát quản lý nhật ký 
 • Thực hiện các kỹ thuật bảo mật dữ liệu trên mạng 
 • Triển khai bảo mật điểm cuối 
 • Áp dụng bảo mật công nghệ ảo hóa 
 • Định cấu hình các giải pháp tường lửa tối ưu 
 • Xác định bảo mật đám mây và bảo mật không dây 
 • Tìm hiểu và sử dụng công nghệ IDS / IPS 
 • Triển khai và sử dụng các công cụ đánh giá rủi ro 
 • Thiết lập Xác thực Mạng, Ủy quyền, Kế toán (AAA) 

Khóa học phù hợp cho các đối tượng:

 • Nhà phân tích / quản trị viên bảo mật thông tin 
 • Nhân viên An ninh phụ trách An toàn Thông tin (IA)
 • Giám đốc / Chuyên gia bảo mật thông tin
 • Kỹ sư / Quản lý An ninh Hệ thống Thông tin
 • Chuyên gia / Cán bộ bảo mật thông tin
 • Kiểm toán viên CNTT / Bảo mật thông tin
 • Nhà phân tích rủi ro / Đe doạ / Lỗ hổng bảo mật
 • Quản trị viên hệ thống
 • Kỹ sư và quản trị viên mạng

Khóa học được thiết kế cho học viên có kiến thức cơ bản về các khái niệm mạng, cũng như học viên với các vai trò công việc sau: 

 • Quản trị viên mạng 
 • Quản trị viên CNTT 
 • Kỹ sư mạng 
 • Chuyên gia phân tích dữ liệu 
 • Kỹ thuật viên mạng 
 • Module 01: Các cuộc tấn công mạng và chiến lược phòng thủ 
 • Module 02: Quản trị an ninh mạng 
 • Module 03: Kỹ thuật an ninh mạng 
 • Module 04: Bảo mật các thiết bị vành đai trong hệ thống mạng 
 • Module 05: Bảo mật thiết bị đầu cuối trong hệ thống Windows 
 • Module 06: Bảo mật thiết bị đầu cuối trong hệ thống Linux 
 • Module 07: Bảo mật thiết bị đầu cuối trong hệ thống thiết bị di động 
 • Module 08: Bảo mật thiết bị đầu cuối trong hệ thống IoT 
 • Module 09: Quản trị bảo mật ứng dụng 
 • Module 10: Bảo mật dữ liệu 
 • Module 11: Bảo mật mạng ảo trong doanh nghiệp 
 • Module 12: Bảo mật điện toán đám mây  
 • Module 13: An toàn bảo mật hệ thống mạng không dây 
 • Module 14: Giám sát và phân tích lưu lượng mạng 
 • Module 15: Giám sát và phân tích nhật ký mạng  
 • Module 16: Ứng phó sự cố và điều tra số 
 • Module 17: Kế hoạch phục hồi sau thảm họa  
 • Module 18: Dự đoán rủi ro và quản lý rủi ro 
 • Module 19: Đánh giá mối đe dọa với công cụ phân tích bề mặt của cuộc tấn công 
 • Module 20: Dự đoán các mối đe dọa bằng các công cụ tình báo an toàn thông tin mạng 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục Chat trên website để được tư vấn chi tiết giá khóa học của chúng tôi!

Tìm hiểu thêm các khóa học tại iPMAC!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC