Khóa Certified Threat Intelligence Analyst – CTIA v1

Chương trình đào tạo Chuyên gia phân tích tình báo an toàn thông tin không gian mạng (CTIA) cung cấp kiến thức toàn diện về phân tích thông tin tình báo trong không gian mạng. Từ cơ bản đến nâng cao, bạn sẽ được hướng dẫn về các phương pháp thu thập, phân tích, và xử lý thông tin tình báo để đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng.

Khoá học này bao gồm các chủ đề quan trọng như khái niệm về tình báo an ninh, các phương pháp thu thập thông tin, kỹ thuật phân tích dữ liệu, và các công cụ và kỹ thuật báo cáo và dự báo. Bạn sẽ học cách nhận diện và đánh giá các nguy cơ tấn công, cũng như tìm ra biện pháp bảo vệ hiệu quả cho hệ thống mạng.

Với CTIA, bạn sẽ trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để đối phó với các mối đe dọa mạng đang ngày càng phức tạp và nguy hiểm, giúp bảo vệ mạng lưới của tổ chức khỏi sự xâm nhập và mất an toàn thông tin.

Mục tiêu của khóa học là:

 • Các vấn đề trọng yếu trong lĩnh vực an toàn thông tin 
 • Tầm quan trọng của tình báo ATTT trong quản lý rủi ro, giám sát sự kiện ATTT và ứng cứu sự cố 
 • Các nguy cơ mất ATTT, nguyên nhân và mục tiêu của các cuộc tấn công mạng 
 • Nền tảng về tình báo ATTT (bao gồm các loại thông tin tình báo, vòng đời của thông tin, chiến lược, năng lực, mô hình, khung tiêu chuẩn…) 
 • Phương pháp Kill chain, APT, IoCs và mô hình tháp điểm yếu 
 • Các bước trong một chương trình thu thập thông tin tình báo ATTT (Yêu cầu, Lập kế hoạch, Định hướng, Tổng kết) 
 • Các loại nguồn dữ liệu và các phương pháp thu thập dữ liệu 
 • Thu thập dữ liệu tình báo ATTT thông qua OSINT, HUMINT, CCI, IoCs và phân tích mã độc 
 • Thu thập và quản lý dữ liệu lớn (xử lý dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, chuyển hóa dữ liệu, lập nhóm, lưu trữ và ảnh hóa dữ liệu) 
 • Các kỹ thuật phân tích dữ liệu bao gồm phân tích thống kê, phân tích cấu trúc dựa trên giả thuyết (SACH), vv 
 • Hoàn thành quy trình phân tích dữ liệu bao gồm mô hình hóa dữ liệu, tinh chỉnh dữ liệu, đánh giá phân tích… 
 • Các công cụ sử dụng cho phân tích dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu và khai thác tình báo 
 • Tạo ra các báo cáo thông tin tình báo ATTT hiệu quả 
 • Các nền tảng chia sẻ thông tin tình báo ATTT, các đạo luật và quy định hiện hành liên quan đến việc chia sẻ, khai thác và sử dụng các thông tin kỹ thuật tình báo ATTT.

Khóa học phù hợp với các nhân sự làm việc trong lĩnh vực an toàn, bảo mật thông tin ở các vị trí sau:  

 • Ethical Hackers 
 • Phân tích bảo mật, kỹ sư thực hiện bảo đảm ATTT 
 • Phân tích thông tin tình báo nguy cơ mất ATTT, các nghiên cứu viên 
 • Nhân sự làm nhiệm vụ săn tìm nguy cơ, lỗ hổng bảo mật 
 • Các vị trí làm việc trong SOC 
 • Các vị trí phân tích chứng cứ số, phân tích mã độc 
 • Thành viên của đội ứng cứu sự cố 
 • Bất cứ vị trí nào từ cấp trung đến cấp cao làm việc trong ngành ATTT với tối thiểu 02 năm kinh nghiệm 
 • Bất kỳ cá nhân nào làm việc trong ngành ATTT mong muốn nâng cao kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực tình báo an toàn thông tin không gian mạng 
 • Bất cứ cá nhân nào quan tâm tới việc ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn thông tin trên không gian mạng. 

Để tham gia khóa học bạn cần: 

 • Yêu thích lĩnh vực bảo mật 
 • Có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và mạng máy tính 
 • Có kiến thức về chương trình MCSA, CCNA hoặc các chương trình mạng máy tính tương đương. 
 • Tổng quan về Phân tích tình báo an toàn thông tin không gian mạng 
 • Các mối đe dọa mất an toàn thông tin trên không gian mạng và giới thiệu về Kill Chain Methodology 
 • Các yêu cầu, lập kế hoạch, phương hướng và cân nhắc liên quan đến vấn đề tình báo an ninh không gian mạng 
 • Thu thập dữ liệu & xử lý dữ liệu 
 • Phân tích dữ liệu 
 • Báo cáo tình báo an toàn thông tin không gian mạng và phương thức phân tán thông tin (Dissemination) 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục Chat trên website để được tư vấn chi tiết giá khóa học của chúng tôi!

Tìm hiểu thêm các khóa học tại iPMAC!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC