Khoá ADMIN-236: Managing Apache Ozone

Apache Ozone là dịch vụ lưu trữ lai thế hệ tiếp theo mang tính linh hoạt và tương thích ngay từ khi cài đặt. Ozone là một định dạng lưu trữ đối tượng vượt quá các hạn chế của HDFS. Khóa học này giảng dạy về kiến trúc, các hoạt động nội bộ, cài đặt, sử dụng hệ thống tệp, thực hành tốt, bảo mật, bảo dưỡng, giám sát, điều chỉnh và kiểm thử.. 

Khóa học này giảng dạy về kiến trúc nội bộ của Ozone và cách cài đặt, sử dụng, bảo dưỡng, giám sát, điều chỉnh, tích hợp và kiểm thử dịch vụ Ozone trong môi trường an toàn.  

Những kỹ năng mà người tham gia sẽ đạt được:  

 • Hiểu rõ các lợi ích của việc sử dụng Ozone  
 • Cài đặt và cấu hình Ozone an toàn  
 • Quản lý tệp và đối tượng trong Ozone  
 • Điều chỉnh hiệu suất và thực hiện các kiểm thử cơ bản  
 • Kiểm soát việc sao chép và hiểu về sự cố và khôi phục  
 • Thực hiện các nhiệm vụ bảo dưỡng  
 • Giám sát Ozone bằng dịch vụ Recon  
 • Tích hợp Hive, Impala, Spark, Nifi và Flink với Ozone  
 • Dịch chuyển dữ liệu từ HDFS sang Ozone. 

Mặc dù khóa học này là điểm bắt đầu cho những người quản trị CDP nhưng nó cũng đủ kiến thức để những người quản trị CDP có kinh nghiệm học được về các chức năng và khả năng mới. Khóa học này dành cho các quản trị viên Linux chuyển sang vai trò Quản trị viên Nền tảng. 

Học viên nên có trước những kinh nghiệm với Cloudera Data Platform, bao gồm HDFS, YARN và Hive.

Module 1: Giới thiệu về Ozone, các khái niệm và cài đặt 

 • Giới thiệu 
 • Tại sao chọn Ozone? 
 • Các khái niệm của Ozone 
 • Cài đặt và cấu hình 
 • Cấu hình khách hàng Ozone 

Module 2: Bảo mật 

 • Tổng quan về bảo mật 
 • Cài đặt bảo mật với Kerberos 
 • Bảo vệ dữ liệu bằng cách sử dụng Apache Ranger 
 • Xác minh rằng các Node dữ liệu an toàn 

Module 3: Hệ thống tệp Ozone – Thực hành và hoạt động 

 • Thực hành 
 • Làm việc với Ozone 
 • Nội bộ và kiểm tra dữ liệu của Ozone 
 • Sự cố chuyển giao dữ liệu giữa các Node 

Module 4: Quản trị Ozone 

 • Quản trị Ozone: Duy trì 
 • Giám sát Ozone 
 • Kiểm thử Ozone 
 • Điều chỉnh hiệu suất 

Module 5: Tích hợp ứng dụng và di dời dữ liệu 

 • Tích hợp ng dụng 
 • Di dời dữ liệu từ HDFS 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC