Khoá ADMIN-332 Building Secure Cloudera Clusters

Cải tiến lớn đáng kể trong kiến trúc và công cụ của CDP đã biến nó thành “An toàn theo Thiết kế”. Nền tảng Dữ liệu Cloudera được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định kỹ thuật phù hợp nhu cầu nhất.  

Khóa học thực hành này được trình bày dưới dạng kế hoạch dự án để các quản trị viên CDP đạt được các tiêu chuẩn kiểm định kỹ thuật. 

Giai đoạn dự án đầu tiên là triển khai An ninh vành đai bằng cách cài đặt bảo mật máy chủ và Kerberos.  

Giai đoạn dự án thứ hai bảo vệ Dữ liệu bằng cách triển khai giao thức bảo mật tầng giao vận sử dụng Auto-TLS và mã hóa dữ liệu bằng Hệ thống Quản lý Khóa và Máy chủ Kiểm tra Khóa (KMS/KTS).  

Giai đoạn dự án thứ ba kiểm soát truy cập cho người dùng và dữ liệu bằng cách sử dụng Ranger và Atlas.  

Giai đoạn thứ tư giảng dạy thực hành quan sát để kiểm tra hệ thống, người dùng và việc sử dụng dữ liệu. Giai đoạn dự án này cũng phân tích ứng dụng về mặt lỗ hổng và giới thiệu các thực hành CDP cho Quản lý Rủi ro trong một Nền tảng Dữ liệu Cloudera hoàn toàn an toàn.    

Các chủ đề bao gồm: 

Kiến trúc cho CDP Clusters 

Yêu cầu cho mạng cô lập 

So sánh với Active Directory về lý thuyết Vận chuyển, Chính sách và Kiểm định và cài đặt 

 • Kerberos 
 • Auto-TLS 
 • Ranger 
 • Atlas 
 • Ranger Key Management Service 
 • Knox Gateway 

Xây dựng Chính sách Tài nguyên Ranger 

Tạo phân loại Atlas 

Xây dựng Chính sách Thẻ Ranger 

Khóa học này dành cho Quản trị viên Linux chuyển sang vai trò Quản trị viên CDP. 

Học viên cần có tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm quản trị hệ thống trong ngành công nghiệp, phải có khả năng sử dụng dòng lệnh Linux. Kiến thức về Dịch vụ Thư mục, Bảo mật Tầng Truyền thông, Kerberos và câu lệnh select trong SQL.

Ngoài ra, học viên được khuyến khích có kinh nghiệm trước với sản phẩm Cloudera, kinh nghiệm với CDH hoặc HDP. Học viên phải có truy cập Internet để kết nối với Dịch vụ Web Amazon. 

Module 1: Quản lý Bảo mật 

 • Mô hình Bảo mật CDP 
 • Các yếu tố chính trong bảo mật CDP 
 • Các cấp độ bảo mật CDP 

Module 2: Lập kế hoạch dự án 

 • Tầm quan trọng của lập kế hoạch dự án 
 • Vai trò và trách nhiệm 

Module 3: Mạng cô lập 

 • Kiến trúc cho bảo mật mạng 
 • Xây dựng mạng cô lập 

Module 4: Quản lý danh tính 

 • FreeIPA hoặc Active Directory 
 • Kiến trúc quản lý danh tính 
 • Các Mô-đun xác thực có thể đính kèm 
 • Giao thức truy cập thư mục nhẹ 
 • Vai trò quản lý Cloudera Manager 
 • Quản lý người dùng 

Module 5: Các Hosts được Kiểm soát Chất lượng 

 • Yêu cầu CDP cho Hosts 
 • Gợi ý triển khai Hosts 

Module 6: Mã hóa Dữ liệu Mạng 

 • Lý thuyết về Các Giao thức Bảo mật 
 • Công cụ: openssl và keytool 
 • Kiến trúc cho Cơ quan Chứng thực 
 • Triển khai TLS bằng cách sử dụng Auto-TLS 
 • Triển khai SASL 

Module 7: Xác thực với Kerberos 

 • Kiến trúc cho Kerberos 
 • Giao diện Dòng lệnh Kerberos 
 • Triển khai Kerberos 
 • Quản lý các dịch vụ CDP trong Kerberos 

Module 8: Trải nghiệm Dữ liệu Chia sẻ (SDX) 

 • Kiến trúc cho Apache Ranger 
 • Triển khai Ranger 
 • Triển khai Infra Solr 
 • Triển khai Atlas 

Module 9: Dữ liệu ở trạng thái nghỉ 

 • Lý thuyết về KMS với KTS 
 • Triển khai KMS với KTS 
 • Mã hóa dữ liệu ở trạng thái nghỉ

Module 10: Đăng nhập một lần với Knox Gateway 

 • Kiến trúc cho Knox Gateway 
 • Cài đặt Knox Gateway 
 • Triển khai đăng nhập một lần với Knox Gateway 
 • Truy cập dịch vụ thông qua Knox Gateway 

Module 11: Ủy quyền với Ranger 

 • Tạo các vùng mã hóa Dữ liệu Ranger 
 • Tạo các vùng bảo mật Ranger 
 • Tạo chính sách tài nguyên Ranger 
 • Tạo chính sách mặt nạ dữ liệu Ranger 

Module 12: Phân loại Dữ liệu với Atlas 

 • Chính sách Ranger cho Atlas 
 • Tìm kiếm Atlas 
 • Phân loại Dữ liệu với Thẻ 
 • Tạo chính sách Thẻ Ranger 
 • Tạo chính sách che giấu Ranger 

Module 13: Kiểm toán CDP 

 • Kiểm toán truy cập trên máy chủ 
 • Kiểm toán người dùng với Ranger 
 • Kiểm toán dòng họ với Atlas 
 • Gỡ lỗi với Kiểm toán 

Module 14: Kích hoạt CDP 

 • Xác nhận cấp độ bảo mật 2 
 • Danh sách kiểm tra cho việc kích hoạt CDP 

Module 15: Đạt tiêu chuẩn tuân thủ 

 • Tuân thủ quy định 
 • Lộ trình đến Cấp độ Bảo mật 3 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 đđược tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC