Khoá Administering Microsoft Azure SQL Solutions

Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng để quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server trên đám mây, trên nền tảng địa phương và cơ sở dữ liệu quan hệ hybrid, và làm việc với các dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ PaaS của Microsoft. Ngoài ra, nó còn hữu ích cho các cá nhân phát triển ứng dụng cung cấp nội dung từ cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên SQL. 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:  

 • Lập kế hoạch và triển khai tài nguyên nền tảng dữ liệu 
 • Triển khai một môi trường an toàn 
 • Giám sát, cấu hình và tối ưu hóa tài nguyên cơ sở dữ liệu 
 • Cấu hình và quản lý tự động hóa các tác vụ 
 • Lập kế hoạch và cấu hình một môi trường sẵn sàng cao và khôi phục sau thảm họa (HA / DR) 

Đối tượng của khóa học này là các chuyên gia dữ liệu quản lý dữ liệu và cơ sở dữ liệu muốn tìm hiểu về việc quản trị các công nghệ nền tảng dữ liệu có sẵn trên Microsoft Azure. Khóa học này cũng có giá trị đối với các kiến trúc sư dữ liệu và nhà phát triển ứng dụng cần hiểu những công nghệ có sẵn cho nền tảng dữ liệu trên Azure và cách làm việc với những công nghệ đó thông qua các ứng dụng.

Để tham gia khóa học này, học viên cần có kiến thức sau:  

 • Học viên cần phải quen thuộc với 6 mệnh đề chính của câu lệnh SELECT – SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING và ORDER BY 
 • Nếu học viên đã có kinh nghiệm với Azure thì sẽ tốt, nhưng điều này không bắt buộc. 
 • Rất nhiều khóa học này sẽ sử dụng SQL Server Management Studio (SSMS). Phiên bản mới nhất yêu cầu Windows 64 bit, nhưng học viên có thể sử dụng SSMS 17.9.1 nếu học viên có Windows 32 bit. 
 • Nếu học viên sử dụng Mac, thì học viên có thể sử dụng Azure Data Studio để truy vấn, nhưng nó không có tất cả các khả năng quản lý của SSMS. 
 • Để truy cập vào cổng thông tin Azure, học viên cũng cần trình duyệt internet (Edge hoặc Chrome được ưa chuộng)
 • Module 1: Chuẩn bị để bảo trì cơ sở dữ liệu SQL trên Azure 
 • Module 2: Triển khai các giải pháp IaaS với Azure SQL 
 • Module 3: Triển khai các giải pháp PaaS với Azure SQL 
 • Module 4: Đánh giá các chiến lược di chuyển sang Azure SQL 
 • Module 5: Di chuyển các SQL Server workloads sang Cơ sở dữ liệu Azure SQL 
 • Module 6: Di chuyển các SQL workloads sang các Thể hiện được Quản lý của Azure 
 • Module 7: Cấu hình xác thực và ủy quyền cơ sở dữ liệu 
 • Module 8: Bảo vệ dữ liệu trong chuyển tiếp và yên ngựa 
 • Module 9: Triển khai điều khiển tuân thủ cho dữ liệu nhạy cảm 
 • Module 10: Mô tả giám sát hiệu suất 
 • Module 11: Cấu hình tài nguyên SQL Server cho hiệu suất tối ưu 
 • Module 12: Cấu hình cơ sở dữ liệu cho hiệu suất tối ưu 
 • Module 13: Tìm hiểu tối ưu hóa hiệu suất truy vấn 
 • Module 14: Đánh giá các cải tiến hiệu suất 
 • Module 15: Tìm hiểu thiết kế dựa trên hiệu suất 
 • Module 16: Tự động triển khai các tài nguyên cơ sở dữ liệu 
 • Module 17: Tạo và quản lý các tác vụ SQL Agent 
 • Module 18: Quản lý các nhiệm vụ PaaS Azure bằng tự động hóa 
 • Module 19: Mô tả các chiến lược sẵn sàng cao và khôi phục sau thảm họa 
 • Module 20: Tìm hiểu các giải pháp IaaS và PaaS cho sẵn sàng cao và khôi phục sau thảm họa 
 • Module 21: Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC