Khóa AWS Certified Cloud Practitioner

Trong khoá học trình độ cơ bản của Amazon Web Services (AWS), học viên sẽ chuẩn bị cho bài kiểm tra AWS Certified Cloud Practitioner. Chứng chỉ AWS Certified Cloud Practitioner yêu cầu học viên thể hiện kiến thức tổng quát của AWS Cloud independent trong một vai trò công việc cụ thể. Qua khoá học này, học viên sẽ khám phá rất nhiều miền kiến thức đa dạng của bài thi, và học để hiểu được những vai trò của AWS Cloud practitioner và hiểu thêm về các lĩnh vực cụ thể trong quá trình nghiên cứu.  

Sau khi hoàn thành xong khoá học này, học viên có khả năng hoàn thiện các công việc dưới đây: 

 • Giải thích giá trị của AWS Cloud 
 • Hiểu và giải thích được mô hình trách nhiệm chung AWS 
 • Biết những cách thực hành bảo mật tốt nhất 
 • Hiểu về chi phí, kinh tế và thông lệ hoá đơn trên AWS Cloud 
 • Mô tả và xác định vị trí những dịch vụ AWS cốt lõi, bao gồm điện toán, mạng, cơ sở dữ liệu và dự trữ. 
 • Xác định những dịch vụ AWS cho những trường hợp sử dụng phổ biến 

Khoá học này dành cho tất cả những người chuẩn bị thi bài thi AWS Certified Cloud Practitioner.

Chúng tôi khuyến khích học viên tham gia khoá học có các kiến thức sau: 

 • Hiểu biết về những khái niệm của AWS Cloud 
 • Hiểu biết về bảo mật và tuân thủ trong AWS Cloud 
 • Hiểu biết về những dịch vụ cốt lõi của AWS 
 • Hiểu biết về nền kinh tế của AWS Cloud 

Nội dung khóa học bao gồm:

Chương 1: Những khái niệm Cloud 

 • Xác định AWS Cloud và bản đề xuất giá trị của nó 
 • Xác định những khía cạnh của nền kinh tế AWS Cloud 
 • Giải thích những nguyên tắc thiết kế kiến trúc cloud khác nhau 

Chương 2: Bảo mật và tuân thủ 

 • Xác định mô hình trách nhiệm chung AWS 
 • Xác định những khái niệm về bảo mật và tuân thủ của AWS Cloud 
 • Xác định khả năng quản lý truy cập AWS 
 • Xác định những nguồn hỗ trợ bảo mật 

Chương 3: Công nghệ 

 • Xác định các phương pháp triển khai và vận hành trong AWS Cloud 
 • Xác định cơ sở hạ tầng toàn cầu 
 • Xác định những dịch vụ AWS cốt lõi 
 • Xác định những nguồn hỗ trợ công nghệ 

Chương 4: Hoá đơn và chi phí 

 • So sánh và đối chiếu những mô hình giá đa dạnh cho AWS (Ví dụ: On-Demand Instances, Reserved Instances, and Spot Instance pricing) 
 • Phát hiện những cấu trúc tài khoản đa dạng trong mối quan hệ của hoá đơn chi phí trong AWS 
 • Xác định các nguồn sẵn cho hỗ trợ hoá đơn 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC