Khóa AWS Certified Developer Associate

Chứng chỉ AWS Certified DeveloperAssociate thể hiện kiến thức và hiểu biết về các dịch vụ AWS cốt lõi, cách sử dụng và thực tiễn tốt nhất với kiến trúc cơ bản AWS, cũng như năng lực phát triển, triển khai và gỡ lỗi ứng dụng trên đám mây thông qua việc sử dụng AWS.  

Sau khi hoàn thành xong khoá học này, học viên có khả năng hoàn thiện các công việc dưới đây: 

 • Phát triển và tối ưu hoá những ứng dụng trong AWS 
 • Đóng gói và triển khai bằng cách sử dụng những luồng làm việc tích hợp liên tục hoặc phân phối liên tục (CI/CD) 
 • Bảo mật code và dữ liệu ứng dụng 
 • Xác định và giải quyết những vấn đề của ứng dụng 

AWS Certified Developer – Associate là điểm khởi đầu rất lý tưởng trên lộ trình Chứng nhận AWS dành cho những người có bất kỳ yếu tố nào sau đây: 

 • Kinh nghiệm làm việc trong vai trò nhà phát triển với kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao 
 • Kinh nghiệm về công nghệ AWS 
 • Kinh nghiệm dày dạn về CNTT tại chỗ cùng hiểu biết về ánh xạ tại chỗ lên đám mây 
 • Kinh nghiệm làm việc trong các dịch vụ đám mây khác

Học viên có 1 hoặc nhiều hơn 1 năm kinh nghiệm thực tế trong phát triển và duy trì các ứng dụng bằng cách sử dụng dịch vụ AWS. 

Khuyến khích có kiến thức về IT

 • Thành thạo trong ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình cao cấp 
 • Hiểu về cách quản lý vòng đời ứng dụng 
 • Có thể phát triển các ứng dụng chức năng 
 • Kinh nghiệm sử dụng các công cụ phát triển phần mềm 

Khuyến khích có kiến thức về AWS

 • Phát triển và bảo mật các ứng dụng sử dụng những dịch vụ AWS như APIs, AWS CLI, và SDKs 
 • Sử dụng một CI/CD pipeline để triển khai các ứng dụng trên AWS 

Nội dung khóa học bao gồm:

Domain 1: Phát triển những dịch vụ AWS 

 • Phát triển đoạn mã cho các ứng dụng được phát triển trên nền tảng AWS 
 • Phát triển đoạn mã cho AWS Lambda 
 • Sử dụng những cơ sở dữ liệu trong phát triển ứng dụng 

 Domain 2: Bảo mật 

 • Thực hiện xác thực và/hoặc uỷ quyền cho các ứng dụng và dịch vụ AWS 
 • Thực hiện mã hoá sử dụng các dịch vụ AWS 
 • Quản lý các dữ liệu nhạy cảm trong đoạn code ứng dụng 

 Domain 3: Phát triển 

 • Chuẩn bị những artifacts để triển khai trên AWS 
 • Kiểm thử các ứng dụng trong những môi trường phát triển 
 • Tự động hoá các kiểm thử triển khai 
 • Triển khai code bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS CI/CD 

 Domain 4: Xử lý sự cố và tối ưu hoá 

 • Hỗ trợ phân tích nguyên nhân gốc rễ 
 • Công cụ code để quan sát 
 • Tối ưu hoá các ứng dụng sử dụng các dịch vụ và thành phần của AWS

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC