Khoá AWS Certified SysOps Administrator – Associate

Khoá học này chuẩn bị những kiến thức cho học viên để tham gia thi chứng chỉ AWS Certified SysOps Adminstrator, chứng chỉ này giúp học viên thể hiện được khả năng triển khai, quản lý và vận hành công việc trên AWS.  

Khoá học này sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức sau: 

 • Triển khai, quản lý và vận hành những hệ thống có khả năng mở rộng, mức độ sẵn sàng cao, và có khả năng chịu lỗi trên AWS. 
 • Triển khai và quản lý các luồng dữ liệu chạy qua AWS 
 • Chọn nền tảng AWS phù hợp dựa trên những yêu cầu tính toán, dữ liệu hoặc bảo mật 
 • Xác định cách sử dụng hợp lý của những hoạt động vận hành tốt nhất trên AWS 
 • Ước tính chi phí sử dụng, chi phí vận hành cơ chế kiểm sáot trên AWS 
 • Dịch chuyển những khối lượng công việc được triển khai tại máy chủ đến AWS 

Những đối tượng học viên phù hợp với khoá học sẽ là những quản trị viên hệ thống với vai trò vận hành hoạt động điện toán đám mây. Học viên nên có ít nhất một năm kinh nghiệm triển khai, quản lý, quản trị mạng, và bảo mật trên AWS. 

Học viên nên có những kiến thức về công nghệ thông tin như sau: 

 • 1-2 năm kinh nghiệm quản trị hệ thống trong vai trò vận hành 
 • Kinh nghiệm giám sát, thu thập thông tin và xử lý vấn đề 
 • Kiến thức về những khái niệm mạng (Ví dụ: DNS, TCP/IP, tường lửa) 
 • Khả năng thực hiện những yêu cầu kỹ thuật (Ví dụ: mức độ sẵn sàng cao, việc thực thi,  hoặc năng lực) 

Học viên nên có những kiến thức về AWS như sau: 

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực hành với công nghệ AWS 
 • Kinh nghiệm triển khai, quản lý và vận hành công việc trên AWS 
 • Hiểu biết về AWS Well-Architected Framework 
 • Kinh nghiệm thực hành với AWS Management Console và AWS CLI  
 • Hiểu về mạng lưới AWS và những nền tảng bảo mật 
 • Kinh nghiệm thực hành triển khai những kiểm soát bảo mật và yêu cầu tuân thủ quy định 

Module 1: Domain 1 – Giám sát, thu thập thông tin và sửa chữa 

1.1 Triển khai những thông số, cảnh báo, và những bộ lọc bằng cách sử dụng những nền tảng giám sát và thu thập thông tin của AWS 

1.2 Sửa chữa những vấn đề bằng sự theo dõi và tính sẵn dùng của các thông số 

Module 2: Domain 2 – Độ tin cậy và tính liên tục của doanh nghiệp 

2.1 Thực hiện sự mở rộng và co giãn 

2.2 Triển khai môi trường có độ sẵn sàng cao và có khả năng phục hồi 

2.3 Thực hiện các kế hoạch sao lưu và phục hồi 

Module 3: Domain 3 – Những giải pháp xử lý dữ liệu 

3.1 Phân chia và quản lý các tài nguyên đám mây 

3.2 Tự động hoá các quá trình thủ công và có sự lặp lại 

Module 4: Domain 4.  Bảo mật và tuân thủ 

4.1 Triển khai và quản lý những chính sách bảo mật và tuân thủ 

4.2 Triển khai các kế hoạch bảo vệ dữ liệu và cơ sở hạ tầng 

Module 5: Domain 5 – Mạng và phân phối nội dung 

5.1 Triển khai những đặc trưng mạng và sự kết nối 

5.2 Định hình các tên miền, nền tảng DNS, và phân phối nội dung 

5.3 Xử lý những sự cố về kết nối mạng 

Module 6: Domain 6 – Tối ưu hoá chi phí và thực thi 

6.1 Triển khai các kế hoạch tối ưu hoá chi phí 

6.2 Triển khai các kế hoạch tối ưu hoá việc thực thi 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC