Khóa AWS Technical Essentials

Khóa AWS Technical Essentials giới thiệu cho các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp phổ biến của AWS. Nó cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản để trở nên thành thạo hơn trong việc xác định các dịch vụ AWS để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về các giải pháp CNTT dựa trên yêu cầu kinh doanh của mình và bắt đầu làm việc trên AWS. 

Sau khi hoàn thành xong khoá học này, học viên có khả năng: 

 • Nhận biết các thuật ngữ và khái niệm liên quan đến nền tảng AWS và điều hướng Bảng điều khiển quản lý AWS. 
 • Hiểu các dịch vụ nền tảng, bao gồm Amazon Elastic Computing Cloud (EC2), Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Amazon Simple Storage Service (S3) và Amazon Elastic Block Store (EBS). 
 • Hiểu các biện pháp bảo mật mà AWS cung cấp và các khái niệm chính về AWS Identity and Access Management (IAM). 
 • Hiểu các dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS, bao gồm Amazon DynamoDB và Amazon Relational Database Service (RDS). 
 • Hiểu các công cụ quản lý AWS, bao gồm Auto Scaling, Amazon CloudWatch, Elastic Load Balancing (ELB) và AWS Trusted Advisor. 

Khoá học này dành cho: 

 • Các cá nhân chịu trách nhiệm trình bày rõ ràng các lợi ích kỹ thuật của dịch vụ AWS cho khách hàng 
 • Những cá nhân muốn tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS 
 • Quản trị viên SysOps, Kiến trúc sư giải pháp và nhà phát triển quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ AWS

Chúng tôi khuyến khích học viên tham gia khóa học có các kiến thức sau: 

 • Hiểu biết về những khái niệm của AWS Technical 
 • Hiểu biết về những dịch vụ cốt lõi của AWS 

Nội dung khóa học bao gồm:

 • Giới thiệu và lịch sử của AWS
 • Dịch vụ nền tảng của AWS: EC2, VPC, S3, EBS 
 • Quản lý quyền truy cập, nhận dạng và bảo mật AWS: IAM 
 • Cơ sở dữ liệu AWS: RDS, DynamoDB 
 • Công cụ quản lý AWS: Auto Scaling, CloudWatch, Elastic Load Balancing, Trusted Advisor 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC