Khóa CCNA Data Center

Các trung tâm dữ liệu ngày nay có cơ sở hạ tầng linh hoạt được thiết kế để cung cấp khả năng triển khai ứng dụng nhanh chóng khi các doanh nghiệp thay đổi để đáp ứng các yêu cầu của kỷ nguyên số. Khóa học CCNA Data Center được thiết kế dựa trên vai trò công việc liên quan đến việc quản lý trung tâm dữ liệu, cung cấp kiến thức để cài đặt, định cấu hình và bảo trì trung tâm dữ liệu.

Khóa học CCNA Data Center cung cấp nền tảng về cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu, khái niệm và công nghệ mạng trung tâm dữ liệu, mạng lưu trữ, điện toán hợp nhất, ảo hóa mạng, tự động hóa và điều phối trung tâm dữ liệu cũng như cơ sở hạ tầng trung tâm ứng dụng của Cisco (ACI).

Khóa học này nhằm cung cấp kiến thức về cách cài đặt, định cấu hình và bảo trì tất cả phần cứng và phần mềm cần thiết để vận hành mạng trung tâm dữ liệu. Khóa học này cung cấp chi tiết nền tảng về cơ sở hạ tầng, khái niệm và công nghệ mạng, khái niệm lưu trữ, điện toán và ảo hóa mà quản trị viên trung tâm dữ liệu nên biết.

Khóa học này phù hợp cho những ai là:

  • NHà thiết kế mạng cao cấp
  • Nhà quản trị mạng
  • Kỹ sư trung tâm dữ liệu cao cấp
  • Kỹ sư tư vấn hệ thống

Không có điều kiện chính thức từ Cisco tuy nhiên khóa học này phù hợp cho người từ 3 – 5 năm kinh nghiệm triển khai các giải pháp bảo mật

Trong khóa học bạn sẽ được tiếp cận với:

  • Mô hình TCP?IP và OSI
  • Kiến trúc ba tầng của Cisco bao gồm thiết kế mạng chuyển mạch, thiết kế mạng trung tâm dữ liệu
  • Tìm hiểu về chuyển mạch cơ bản, VLAN
  • Cách cấu hình lõi Nexus NX-OS
  • Giao thức Spanning Tree
  • Các nguyên tắc cơ bản về lưu trữ mạng

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục Chat trên website để được tư vấn chi tiết giá khóa học của chúng tôi!

Tìm hiểu thêm các khóa học tại iPMAC!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC