Khoá Certified Business Analysis Professional – CBAP

Certified Business Analysis Professional (CBAP®) một chứng chỉ được cung cấp bởi Certified Business Analysis Professional – CBAP (IIBA). 
Khóa học CBAP® khoá học đào tạo chuyên sâu về phân tích nghiệp vụ. Đây một chứng chỉ chuyên nghiệp dành cho những người kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ lâu năm. 

Chứng chỉ Certified Business Analysis Professional (CBAP®) được thiết kế cho những nhà phân tích nghiệp vụ có kinh nghiệm, được công nhận bởi ngành công nghiệp là những chuyên gia trong việc xác định yêu cầu kinh doanh của tổ chức để tìm ra các giải pháp kinh doanh.
Khóa học này tập trung vào việc tạo ra những kỹ năng phù hợp cần thiết để phân tích một cách phê phán các phương pháp, công cụ và kỹ thuật mà những nhà phân tích nghiệp vụ được trang bị trong thị trường toàn cầu.
Khi hoàn thành khóa học này, người tham gia sẽ có khả năng: 

 • Xem xét và thảo luận về các nhiệm vụ phân tích nghiệp vụ trong thực tế. 
 • Hiểu các mối quan hệ giữa các quy trình và quy tắc phân tích nghiệp vụ. 
 • Xem xét các thuật ngữ chính, kỹ thuật phân tích nghiệp vụ và năng lực. 
 • Thảo luận về 5 góc nhìn Phân tích nghiệp vụ được trình bày trong Hướng dẫn BABOK®. 
 • Hiểu rõ nguyên tắc và hoạt động được mô tả trong sáu lĩnh vực kiến thức của Hướng dẫn BABOK®. 
 • Tham gia kỳ thi CBAP theo đạt điều kiện điều kiện tiên quyết. 

Chứng chỉ CBAP dành cho: 

 • Cá nhân có kinh nghiệm đáng kể trong phân tích nghiệp vụ 
 • Cá nhân có chứng chỉ CCBA™ 
 • Nhà quản lý sản phẩm 
 • Các nhà tư vấn không phải là BA 
 • Đào tạo viên 
 • Các chuyên gia phân tích nghiệp vụ lai, bao gồm: Nhà quản lý dự án, Thử nghiệm viên, Chuyên viên Đảm bảo chất lượng (QA), Nhà quản lý Thay đổi/Chuyển đổi và Nhà thiết kế 
 • Kinh nghiệm làm việc phân tích nghiệp vụ không thấp hơn 7500 giờ tương thích với Hướng dẫn BABOK trong 10 năm trở lại đây, ít nhất 3600 giờ trong tổng số 7500 giờ yêu cầu. 
 • Tối thiểu 900 giờ trong bốn trong sáu lĩnh vực kiến thức. 
 • Tối thiểu 35 giờ Đào tạo Chuyên sâu trong bốn năm qua. 
 • Hai nguồn tham khảo từ giám đốc nghề nghiệp, khách hàng hoặc người nhận chứng chỉ Certified Business Analysis Professional (CBAP®).
 • Đáp ứng với Nguyên tắc đạo đức của CBAP
 • Giới thiệu về Phân tích nghiệp vụ và BABOK 3.0 
 • Lập kế hoạch và giám sát Phân tích nghiệp vụ 
 • Thu thập thông tin và sự cộng tác 
 • Quản lý vòng đời yêu cầu 
 • Phân tích Chiến lược 
 • Phân tích yêu cầu và Xác định thiết kế 
 • Đánh giá giải pháp 
 • Thẩm quyền cơ bản 
 • Góc nhìn 
 • Phương pháp 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC