Khoá GIAC Certified Web Application Defender – GWEB

Ứng dụng web ngày càng phân tán. Những gì trước đây là một ứng dụng khối đơn giản được lưu trữ trên nền tảng đã trở thành một tập hợp các dịch vụ phân tán bao gồm các ứng dụng kế thừa được lưu trữ trên nền tảng cùng với các thành phần được lưu trữ trên đám mây. Do sự kết hợp này cùng với thiếu kiến thức về bảo mật, các ứng dụng web đang tiết lộ các dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp. Các chuyên gia bảo mật được yêu cầu cung cấp các giải pháp được xác nhận và có khả năng mở rộng để bảo vệ nội dung này theo các tiêu chuẩn tốt nhất của ngành sử dụng các framework ứng dụng web hiện đại. Tham gia khóa học này sẽ không chỉ nâng cao nhận thức về các lỗ hổng bảo mật thông thường trong các ứng dụng web hiện đại, mà còn giúp sinh viên nhận ra và giảm thiểu những lỗ hổng này một cách sớm và hiệu quả. 

Học viên sau khi hoàn thành khoá học, có thể:

 • Kiểm soát truy cập, Công nghệ AJAX và Chiến lược bảo mật, Kiểm tra bảo mật và Xác thực 
 • Các cuộc tấn công và giảm thiểu Chính sách Gốc Chéo, CSRF, và Mã hóa và Bảo vệ Dữ liệu Nhạy cảm 
 • Tải tệp lên, Sẵn sàng Phản hồi, Phòng thủ chủ động, Lỗ hổng liên quan đến đầu vào và Xác thực đầu vào  
 • Các vấn đề về Framework Ứng dụng Hiện đại và Serialization, Bảo mật phiên và Logic Kinh doanh, Web  
 • Ứng dụng và Cơ bản HTTP, Kiến trúc Web, Cấu hình và Bảo mật 

Khoá học này dành cho:

 • Nhà phát triển ứng dụng 
 • Nhà phân tích hoặc quản lý bảo mật ứng dụng 
 • Kiến trúc sư ứng dụng 
 • Các chuyên gia kiểm thử xâm nhập quan tâm đến việc học các chiến lược phòng thủ 
 • Các chuyên gia bảo mật quan tâm đến việc học về bảo mật ứng dụng web 
 • Các kiểm toán viên cần hiểu các cơ chế phòng thủ trong các ứng dụng web 
 • Nhân viên của các tổ chức tuân thủ PCI cần được đào tạo để tuân thủ yêu cầu PCI  

NICE Framework Work Roles: 

 • Nhà phát triển phần mềm (OPM 621) 
 • Nhà đánh giá phần mềm an toàn (OPM 622)  
 • Chuyên gia nghiên cứu và phát triển (OPM 661) 
 • Nhà phát triển bảo mật thông tin hệ thống (OPM 631) 
 • Nhà phát triển hệ thống (OPM 632) 

Khóa học này yêu cầu hiểu biết cơ bản về công nghệ và khái niệm của ứng dụng web như HTML và JavaScript. Để tối đa hóa lợi ích cho một loạt các đối tượng, các cuộc thảo luận trong khóa học này sẽ không liên quan đến ngôn ngữ lập trình cụ thể nào. Người tham dự nên có hiểu biết về các khái niệm như cơ sở dữ liệu (SQL) và các ngôn ngữ kịch bản được sử dụng trong các ứng dụng web hiện đại.

 • Module 1: Nền tảng web và cấu hình bảo mật 
 • Module 2: Các phương pháp phòng thủ  Input-Related 
 • Module 3: Xác thực, và uỷ quyền  
 • Module 4: Các dịch vụ web và bảo mật Front-end 
 • Module 5: APIs và bảo mật microservices 
 • Module 6: DevSecOps và phòng thủ trong CTF 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC