Khoá GIAC Public Cloud Security – GPCS

Khoá học SEC510: Public Cloud Security: AWS, Azure, and GCP là một khóa học về bảo mật đám mây công cộng, tập trung vào ba nền tảng đám mây phổ biến nhất hiện nay là AWS, Azure và GCP. Trong khóa học này, học viên sẽ được học về các mối đe dọa bảo mật đám mây, các phương pháp bảo vệ và giảm thiểu rủi ro, cũng như các công cụ và kỹ thuật để giám sát và phát hiện các cuộc tấn công. Học viên cũng sẽ được học về các quy trình và tiêu chuẩn bảo mật để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của học viên trên đám mây

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu được cách hoạt động của các nền tảng PaaS và IaaS trên ba đám mây phổ biến nhất (AWS, Azure và GCP) 
 • Triển khai quản lý quyền truy cập và quản lý mạng đám mây với nhiều lớp bảo vệ 
 • Mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền và lưu trữ 
 • Đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và khả dụng của dữ liệu trong các dịch vụ lưu trữ đám mây 
 • Hỗ trợ các nền tảng tính toán không truyền thống như Application Services và serverless Functions as a Service (FaaS) 
 • Tự động hóa các kiểm tra an ninh và tuân thủ quy định bằng các nền tảng cloud-native 
 • Hướng dẫn các nhóm kỹ thuật triển khai các điều khiển an ninh này bằng Terraform và Infrastructure-as-Code (IaC) 

Đây là một khóa học chuyên sâu về an ninh đám mây, dành cho các chuyên gia bảo mật, nhà nghiên cứu bảo mật, kỹ sư đám mây, kỹ sư DevOps, nhà phê duyệt bảo mật, quản trị hệ thống, nhân viên vận hành và bất kỳ ai có trách nhiệm trong việc: 

 • Đánh giá và áp dụng các ứng dụng đám mây mới 
 • Nghiên cứu các lỗ hổng mới và các phát triển về an ninh đám mây 
 • Quản lý quyền truy cập và quản lý mạng ảo trên đám mây 
 • Quản lý các dịch vụ lưu trữ đám mây 

Không cần hiểu sâu về Terraform hoặc cú pháp được sử dụng trong khóa học, nhưng học viên sẽ được giới thiệu về mã này ở mức độ cao. 

 • Module 1: Quản lý quyền truy cập và quản lý danh tính trên Cloud 
 • Module 2: Mạng ảo trên Cloud 
 • Module 3: An ninh dữ liệu Cloud 
 • Module 4: Dịch vụ ứng dụng Cloud và an ninh người dùng 
 • Module 5: Quản lý an ninh đa đám mây và Cloud Security Posture Management 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC