Khóa Certified Data Science Practitioner – CDSP

Để thể phát triển mạnh mẽ, doanh nghiệp phải coi dữ liệu một trong những tài sản quan trọng nhất của mình. Dữ liệu rất quan trọng để hiểu được doanh nghiệp đangđâu xác định được hướng đi. Dữ liệu không chỉ tiết lộ thông tin chi tiết còn thể tác động đến các hoạt động hàng ngày. Điều này đòi hỏi một lực lượng gồm các chuyên gia thể phân tích, hiểu, thao tác trình bày dữ liệu trong một khuôn khổ quy trình hiệu quả thể lặp lại. Nói cách khác, doanh nghiệp cần những nhà khoa học dữ liệu. Khóa học này sẽ giúp học viên mang lại giá trị cho doanh nghiệp bằng cách áp dụng các khái niệm khoa học dữ liệu vào thực tế. 

Hoàn thành khóa học, học viên có thể: 

 • Sử dụng các nguyên tắc khoa học dữ liệu để giải quyết các vấn đề kinh doanh. 
 • Áp dụng quy trình trích xuất, biến đổi và tải (ETL) để chuẩn bị bộ dữ liệu. 
 • Sử dụng nhiều kỹ thuật để phân tích dữ liệu và trích xuất những hiểu biết có giá trị. 
 • Thiết kế phương pháp học máy để giải quyết các vấn đề kinh doanh. 
 • Huấn luyện, điều chỉnh và đánh giá các mô hình phân loại. 
 • Huấn luyện, điều chỉnh và đánh giá các mô hình hồi quy và dự báo. 
 • Huấn luyện, điều chỉnh và đánh giá các mô hình phân cụm. 
 • Hoàn thiện dự án khoa học dữ liệu bằng cách trình bày các mô hình cho người xem, đưa các mô hình vào sản xuất và giám sát hiệu suất mô hình. 

Khóa học CDSP phù hợp cho các chuyên gia về khoa học dữ liệu. Đây là một khóa học chuyên sâu, yêu cầu học viên có kiến thức cơ bản về các loại dữ liệu, các công cụ để phân tích dữ liệu. 

Để tham gia khóa học CDSP, học viên cần có kiến thức và kinh nghiệm cơ bản về dữ liệu. Các yêu cầu tham gia khóa học bao gồm: 

 • Có kiến thức về cơ bản về dữ liệu và các khái niệm liên quan. 
 • Có kinh nghiệm về tương tác với các công cụ phân tích dữ liệu 

Lesson 1: Giải quyết các vấn đề kinh doanh với Khoa học dữ liệu 

 • Topic A: Bắt đầu một dự án khoa học dữ liệu 
 • Topic B: Xây dựng một vấn đề khoa học dữ liệu 

Lesson 2: Trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu 

 • Topic A: Trích xuất dữ liệu 
 • Topic B: Chuyển đổi dữ liệu 
 • Topic C: Tải dữ liệu 

Lesson 3: Phân tích dữ liệu 

 • Topic A: Kiểm tra dữ liệu 
 • Topic B: Khám phá phân phối dữ liệu cơ bản 
 • Topic C: Sử dụng Trực quan hóa để Phân tích Dữ liệu 
 • Topic D: Tiền xử lý dữ liệu 

Lesson 4: Thiết kế phương pháp học máy 

 • Topic A: Xác định các khái niệm học máy 
 • Topic B: Kiểm tra giả thuyết 

Lesson 5: Phát triển các mô hình phân loại 

 • Topic A: Huấn luyện và điều chỉnh Mô hình phân loại  
 • Topic B: Đánh giá các mô hình phân loại 

Lesson 6: Phát triển các mô hình hồi quy 

 • Topic A: Huấn luyện và điều chỉnh các mô hình hồi quy 
 • Topic B: Đánh giá các mô hình hồi quy 

Lesson 7: Phát triển các mô hình phân cụm 

 • Topic A: Huấn luyện và điều chỉnh các mô hình phân cụm 
 • Topic B: Đánh giá các mô hình phân cụm 

Lesson 8: Hoàn thiện Dự án Khoa học Dữ liệu 

 • Topic A: Thông báo kết quả cho các bên liên quan 
 • Topic B: Trình diễn các Mô hình trong Ứng dụng Web 
 • Topic C: Thực hiện và thử nghiệm quy trình sản xuất 

 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục Chat trên website để được tư vấn chi tiết giá khóa học của chúng tôi!

Tìm hiểu thêm các khóa học tại iPMAC!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC