Khoá ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value

Khóa học này cung cấp cho những nhà lãnh đạo CNTT, nhân viên hỗ trợ đã có bằng cấp nền tảng ITIL 4 hiểu biết về tất cả các loại tương tác và giao tiếp giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng, người dùng, nhà cung cấp và đối tác của họ, bao gồm các khái niệm chính về CX, UX và bản đồ hành trình. 

Khóa học sẽ giúp học viên hiểu: 

 • Hiểu cách thiết kế hành trình của khách hàng 
 • Biết cách nhắm đến thị trường và các bên liên quan 
 • Biết cách xúc tiến mối quan hệ với các bên liên quan 
 • Biết cách định hình nhu cầu và xác định các ưu đãi dịch vụ 
 • Biết cách điều chỉnh kỳ vọng và đồng ý chi tiết của dịch vụ 
 • Biết cách cho khách hàng và người dùng tham gia và rời đi 
 • Biết cách hành động cùng nhau để đảm bảo sự sáng tạo giá trị liên tục (tiêu thụ/dự phòng dịch vụ) 
 • Biết cách nhận ra và xác nhận giá trị dịch vụ 

Đối tượng phù hợp để tham gia khoá học này:

 • Quản lý dịch vụ 
 • Các quản lý ITSM và các quản lý ITSM có mong muốn tham gia. 
 • Những người thực hành ITSM chịu trách nhiệm quản lý và tích hợp các bên liên quan, tập trung vào hành trình và trải nghiệm của khách hàng, và/hoặc chịu trách nhiệm xúc tiến mối quan hệ với đối tác và nhà cung cấp 

Để tham gia khoá học đạt hiệu quả tốt nhất, học viên phải có chứng chỉ ITIL 4 Foundation.

Nội dung của khoá học bao gồm:

 • Hiểu khái niệm về hành trình của khách hàng 
 • Hiểu các cách thiết kế và cải thiện hành trình của khách hàng 
 • Hiểu về đặc điểm của thị trường 
 • Hiểu về các hoạt động và kỹ thuật tiếp thị 
 • Biết cách mô tả nhu cầu của khách hàng và các yếu tố nội và ngoại vi ảnh hưởng đến chúng 
 • Biết cách xác định các nhà cung cấp dịch vụ và giải thích những đề xuất giá trị của họ 
 • Hiểu về các khái niệm sẵn sàng và chín chắn chung 
 • Hiểu về các loại quan hệ với nhà cung cấp và đối tác khác nhau, và cách quản lý chúng 
 • Biết cách phát triển mối quan hệ với khách hàng 
 • Biết cách phân tích nhu cầu của khách hàng 
 • Biết cách sử dụng các hoạt động và kỹ thuật giao tiếp và hợp tác 
 • Biết cách các thực tiễn sau đây có thể áp dụng để tạo điều kiện và đóng góp vào việc nuôi dưỡng mối quan hệ: 
 • Quản lý mối quan hệ 
 • Quản lý nhà cung cấp 
 • Hiểu về các phương pháp thiết kế trải nghiệm dịch vụ kỹ thuật số dựa trên thiết kế dịch vụ theo giá trị, dữ liệu và người dùng tập trung 
 • Hiểu về các phương pháp bán hàng và thu được các ưu đãi dịch vụ 
 • Biết cách thu thập, ảnh hưởng và quản lý nhu cầu và cơ hội” 
 • Biết cách thu thập, đặc tả và ưu tiên các yêu cầu từ một loạt các bên liên quan 
 • Biết cách thực tiễn phân tích kinh doanh có thể áp dụng để tạo điều kiện và đóng góp vào quản lý yêu cầu và thiết kế dịch vụ 
 • Biết cách lập kế hoạch cho việc tạo ra giá trị chung 
 • Biết cách thương lượng và đồng ý về tiện ích, bảo hành và trải nghiệm dịch vụ 
 • Biết cách thực tiễn quản lý mức dịch vụ có thể áp dụng để tạo điều kiện và đóng góp vào quản lý kỳ vọng dịch vụ 
 • Hiểu về các hoạt động chuyển đổi, tiếp nhận và từ chối người dùng 
 • Hiểu về các cách tiếp cận và nuôi dưỡng mối quan hệ với người dùng 
 • Hiểu cách người dùng được ủy quyền và có quyền sử dụng dịch vụ 
 • Hiểu về các phương pháp tăng cường chung của khả năng của khách hàng, người dùng và nhà cung cấp dịch vụ 
 • Biết cách lập kế hoạch cho việc tiếp nhận và từ chối người dùng 
 • Biết cách phát triển kênh tương tác và giao nhận với người dùng 
 • Biết cách thực tiễn quản lý danh mục dịch vụ có thể áp dụng để tạo điều kiện và đóng góp vào việc cung cấp dịch vụ người dùng 
 • Biết cách thực tiễn phòng trực dịch vụ có thể áp dụng để tạo điều kiện và đóng góp vào việc tương tác với người dùng 
 • Hiểu cách người dùng có thể yêu cầu dịch vụ 
 • Hiểu các phương pháp xác định ưu tiên yêu cầu của người dùng 
 • Hiểu khái niệm của cộng đồng người dùng 
 • Hiểu các phương pháp khuyến khích và quản lý phản hồi từ khách hàng và người dùng 
 • Biết cách nuôi dưỡng tư duy về dịch vụ (thái độ, hành vi và văn hoá) 
 • Biết cách sử dụng các phương pháp tiếp nhận các dịch vụ người dùng khác nhau 
 • Biết cách nắm bắt và xử lý các ‘khoảnh khắc quyết định’ của khách hàng và người dùng 
 • Biết cách thực tiễn quản lý yêu cầu dịch vụ có thể áp dụng để tạo điều kiện và đóng góp vào việc sử dụng dịch vụ 
 • Biết cách hiện thực và xác nhận giá trị dịch vụ 
 • Hiểu các phương pháp đo lường việc sử dụng dịch vụ và trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng và người dùng 
 • Hiểu các phương pháp theo dõi và giám sát giá trị dịch vụ (kết quả, rủi ro, chi phí và tài nguyên) 
 • Hiểu các loại báo cáo kết quả và hiệu suất dịch vụ khác nhau 
 • Hiểu cơ chế tính phí 
 • Biết cách đánh giá việc hiện thực giá trị dịch vụ 
 • Biết cách chuẩn bị để đánh giá và cải thiện hành trình của khách hàng 
 • Biết cách thực tiễn quản lý danh mục dịch vụ có thể áp dụng để tạo điều kiện và đóng góp vào việc hiện thực giá trị dịch vụ 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC