Khoá ITIL 4 Specialist: High Velocity IT

Khóa học này cung cấp hiểu biết về cách mà tổ chức số và mô hình vận hành số hoạt động trong môi trường tốc độ cao, tập trung vào việc cung cấp nhanh chóng sản phẩm & dịch vụ để đạt được giá trị tối đa. Bằng cấp sẽ cung cấp cho ứng viên hiểu biết về các phương pháp làm việc như AgileLean, và các phương pháp kỹ thuật và công nghệ như Cloud, AutomationAutomatic Testing

Khóa học sẽ giúp sinh viên hiểu: 

 • Hiểu các khái niệm liên quan đến tính chất tốc độ cao của doanh nghiệp số, bao gồm nhu cầu mà nó đặt ra cho IT 
 • Hiểu vòng đời sản phẩm số trong mô hình vận hành ITIL 
 • Hiểu về sự quan trọng của các Nguyên tắc Hướng dẫn ITIL và các khái niệm cơ bản khác để cung cấp dịch vụ IT tốc độ cao 
 • Biết cách đóng góp vào việc đạt được giá trị với các sản phẩm số 

Các đối tượng nên tham gia khoá học này:

 • Quản lý dịch vụ 
 • Các quản lý ITSM và quản lý ITSM tiềm năng 
 • Các quản lý và người thực hành IT tham gia vào dịch vụ số hoặc làm việc trong các dự án biến đổi số, làm việc trong hoặc hướng tới môi trường tốc độ cao 

Để tham gia khoá học đạt lợi ích lớn nhất, học viên phải có chứng chỉ ITIL 4 Foundation. 

Khoá học cung cấp các nội dung sau:

1.Hiểu các thuật ngữ sau: 

 • Tổ chức số 
 • IT tốc độ cao 
 • Chuyển đổi số 
 • Chuyển đổi IT 
 • Sản phẩm số 
 • Công nghệ số 

2. Hiểu khi nào chuyển đổi sang IT tốc độ cao là khả thi 

3. Năm mục tiêu liên quan đến sản phẩm số – để đạt được: 

 • Đầu tư có giá trị – ứng dụng IT một cách sáng tạo và hiệu quả theo chiến lược 
 • Phát triển nhanh chóng – thực hiện và cung cấp dịch vụ IT và sản phẩm liên quan đến IT một cách nhanh chóng 
 • Hoạt động mạnh mẽ – dịch vụ IT và sản phẩm liên quan đến IT mạnh mẽ 
 • Tạo ra giá trị chung – tương tác hiệu quả giữa nhà cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng 
 • Đảm bảo tuân thủ – các yêu cầu về quản trị, rủi ro và tuân thủ (GRC) 

4. Hiểu cách IT tốc độ cao liên quan đến: 

 • Bốn chiều của quản lý dịch vụ 
 • Hệ thống giá trị dịch vụ ITIL 
 • Dây chuyền giá trị dịch vụ 
 • Vòng đời sản phẩm số 

5. Hiểu các khái niệm sau: 

 • Đạo đức 
 • Văn hóa an toàn 
 • Toyota Kata 
 • Linh hoạt / Agile / Mạnh mẽ / Liên tục 
 • Lý thuyết dịch vụ-chủ đạo 
 • Tư duy thiết kế 
 • Tư duy phức tạp 

6. Biết cách sử dụng các nguyên lý, mô hình và khái niệm sau: 

 • Đạo đức 
 • Văn hóa an toàn 
 • Văn hóa linh hoạt 
 • Toyota Kata 
 • Linh hoạt / Agile / Mạnh mẽ / Liên tục 
 • Lý thuyết dịch vụ-chủ đạo 
 • Tư duy thiết kế 
 • Tư duy phức tạp 

7. Để đóng góp vào việc: 

 • Hỗ trợ hoàn thành công việc của khách hàng 
 • Tin tưởng và được tin tưởng 
 • Cam kết với hiệu suất 
 • Xử lý với sự không chắc chắn 
 • Cải thiện bằng cách tò mò 

8. Cách nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo rằng các đầu tư có giá trị được đạt được 

9. Cách sử dụng các thực hành sau để đóng góp vào việc đạt được các đầu tư có giá trị: 

 • Quản lý danh mục 
 • Quản lý mối quan hệ 

10. Cách nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo rằng triển khai nhanh chóng được đạt được 

11. Cách sử dụng các thực hành sau để đóng góp vào việc đạt được triển khai nhanh chóng: 

 • Quản lý kiến trúc 
 • Phân tích kinh doanh 
 • Quản lý triển khai 
 • Xác nhận và kiểm thử dịch vụ 
 • Phát triển và quản lý phần mềm 

12. Cách nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo rằng hoạt động mạnh mẽ được đạt được 

13. Cách sử dụng các thực hành sau để đóng góp vào việc đạt được hoạt động mạnh mẽ: 

 • Quản lý sẵn có 
 • Quản lý năng lực và hiệu suất 
 • Theo dõi và quản lý sự kiện 
 • Quản lý vấn đề 
 • Quản lý liên tục dịch vụ 
 • Quản lý cơ sở hạ tầng và nền tảng 

14. Cách nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo rằng giá trị được tạo ra chung được đạt được 

15. Cách sử dụng các thực hành sau để đóng góp vào việc đạt được giá trị được tạo ra chung với: 

 • Quản lý mối quan hệ 
 • Thiết kế dịch vụ 
 • Bàn dịch vụ 

16. Cách nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo rằng tuân thủ được đảm bảo 

17. Cách sử dụng các thực hành sau để đóng góp vào việc đạt được tuân thủ được đảm bảo: 

 • Quản lý an ninh thông tin 
 • Quản lý rủi ro 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC