Khoá ITIL4 Foundation

Khóa học này cung cấp cho các nhà lãnh đạo CNTT, nhân viên hỗ trợ và nhân viên tiếp xúc với chức năng hệ thống số và thông tin của tổ chức hiểu biết thực tế về các khái niệm chính, ngôn ngữ thông thường, nguyên tắc và thực hành giúp quản lý thành công các dịch vụ CNTT hiện đại. Khoá học này cũng chuẩn bị cho các đại diện cho Kỳ thi Chứng chỉ Cơ bản ITIL. Khóa học dựa trên hệ thống giá trị dịch vụ thực hành tốt ITIL 4. 

Khóa học sẽ giúp học viên hiểu: 

 • Các khái niệm quản lý dịch vụ CNTT chính 
 • Làm thế nào các nguyên tắc hướng dẫn ITIL có thể giúp tổ chức áp dụng và điều chỉnh quản lý dịch vụ 
 • 4 chiều của quản lý dịch vụ 
 • Mục đích và thành phần của hệ thống giá trị dịch vụ 
 • Các hoạt động của chuỗi giá trị dịch vụ và cách chúng tương tác 
 • Biết mục đích của các thực hành ITIL chính 
 • Chuẩn bị để tham gia kỳ thi cơ bản ITIL4.

Bất kỳ ai muốn có chứng chỉ ITIL Foundation và tất cả mọi người quan tâm đến việc điều chỉnh CNTT với doanh nghiệp, kiểm soát hoặc giảm chi phí CNTT, cải thiện chất lượng dịch vụ CNTT và cân bằng tài nguyên CNTT một cách hiệu quả nhất.  

Tất cả các chuyên gia CNTT, quản lý dự án CNTT, quản lý CNTT, thành viên hoặc nhóm dự án CNTT, người phối hợp, người vận hành mạng, phân tích quy trình kinh doanh, kiến trúc sư CNTT, các nhà tư vấn, người tích hợp hệ thống, quản lý bộ phận trợ giúp và nhân viên, người lập kế hoạch, các nhà cung cấp dịch vụ quản lý, người outsourcing, nhà phát triển ứng dụng và các vị trí liên quan đến CNTT khác. 

Để tham gia khoá học đạt hiệu quả tốt nhất, học viên nên có kiến thức cơ bản về thuật ngữ CNTT và kinh nghiệm làm việc liên quan đến CNTT. 

Học viên sẽ được học những nội dung sau:

 • Định nghĩa Quản lý Dịch vụ CNTT; Dịch vụ, Tiện ích, Bảo hành, Khách hàng, Người dùng, Quản lý dịch vụ, Nhà tài trợ 
 • Các khái niệm chính về tạo giá trị 
 • Các khái niệm chính về mối quan hệ dịch vụ; đề xuất dịch vụ; cung cấp dịch vụ; tiêu thụ dịch vụ; quản lý mối quan hệ dịch vụ 
 • Tính chất, sử dụng và tương tác của 7 nguyên tắc hướng dẫn ITIL; Tập trung vào giá trị; Bắt đầu từ nơi bạn đang ở; Tiến triển theo cách lặp đi lặp lại với phản hồi; Hợp tác và thúc đẩy tính hiển thị; Tư duy và làm việc toàn diện; Giữ nó đơn giản và thực tế; Tối ưu hóa và tự động hóa 
 • 4 chiều của quản lý dịch vụ; Tổ chức và con người; Thông tin và công nghệ; Đối tác và nhà cung cấp; Luồng giá trị và quy trình 
 • Hệ thống giá trị dịch vụ ITIL 
 • Chuỗi giá trị dịch vụ, đầu vào và đầu ra của nó, và vai trò của nó trong việc hỗ trợ luồng giá trị 
 • Các yếu tố chuỗi giá trị dịch vụ; Lập kế hoạch, Cải thiện, Tham gia, Thiết kế & chuyển giao, Thu được / Xây dựng, Cung cấp & hỗ trợ 
 • Chi tiết về cách các thực hành ITIL sau hỗ trợ chuỗi giá trị dịch vụ:  
 • Cải thiện liên tục (bao gồm mô hình cải tiến liên tục) 
 •  Kiểm soát thay đổi  
 • Quản lý sự cố  
 • Quản lý vấn đề  
 • Quản lý yêu cầu dịch vụ  
 • Bàn phục vụ  
 • Quản lý mức dịch vụ 
 • Mục đích của các thực hành ITIL sau  
 • Quản lý an toàn thông tin  
 • Quản lý mối quan hệ  
 • Quản lý nhà cung cấp  
 • Quản lý sẵn có  
 • Quản lý khả năng và hiệu suất  
 • Quản lý cấu hình dịch vụ  
 • Quản lý tài sản CNTT  
 • Phân tích kinh doanh  
 • Quản lý liên tục dịch vụ  
 • Quản lý triển khai  
 • Quản lý theo dõi và sự kiện 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC