Khoá Junos Enterprise Switching

Khóa học này được thiết kế để cung cấp kiến thức về chuyển mạch trung cấp và các ví dụ cấu hình sử dụng Phần mềm Lớp 2 Nâng cao của Junos (ELS). Khóa học này bao gồm tổng quan về các khái niệm và hoạt động của chuyển mạch, các VLAN, giao thức Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), tính năng bảo mật cổng và thiết bị, và các tính năng khả năng sẵn có (HA). Thông qua các bài thực hành và thực hành thực tế, học viên sẽ có kinh nghiệm trong việc cấu hình và theo dõi hệ điều hành Junos (OS) và theo dõi hoạt động thiết bị. Khóa học này sử dụng Các thiết bị chuyển mạch Ethernet Dòng sản phẩm Juniper Networks EX4300 cho phần thực hành, môi trường lab có thể áp dụng cho các nền tảng phần cứng Juniper khác chạy hệ điều hành Junos OS. Khóa học này dựa trên Junos OS Release 21.4R1.12

Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên sẽ có được các kiến thức và kỹ năng sau:

 • Liệt kê các lợi ích của việc triển khai mạng LAN chuyển mạch. 
 • Mô tả các khái niệm và hoạt động của cầu nối trong suốt. 
 • Mô tả các thuật ngữ và xem xét thiết kế cho mạng LAN chuyển mạch. 
 • Liệt kê các nền tảng doanh nghiệp hỗ trợ chuyển mạch Lớp 2. 
 • Cấu hình các giao diện cho hoạt động chuyển mạch Lớp 2. 
 • Hiển thị và diễn giải bảng chuyển mạch Ethernet. 
 • Giải thích khái niệm VLAN. 
 • Mô tả chế độ cổng truy cập và cổng giao thông. 
 • Cấu hình và theo dõi VLAN. 
 • Mô tả các khái niệm VLAN thoại và VLAN nguyên thủy. 
 • Giải thích hoạt động định tuyến giữa các VLAN. 
 • Cấu hình và theo dõi định tuyến giữa các VLAN. 
 • Giải thích khi nào cần phải sử dụng cây cầu. 
 • Mô tả hoạt động của STP và RSTP. 
 • Liệt kê một số ưu điểm của việc sử dụng RSTP thay vì STP. 
 • Cấu hình và theo dõi RSTP. 
 • Mô tả gói dữ liệu giao thức cầu, bảo vệ vòng lặp và gốc. 
 • Cấu hình và theo dõi các tính năng bảo vệ gói dữ liệu giao thức cầu, vòng lặp và gốc. 
 • Liệt kê và mô tả các tính năng bảo mật cổng khác nhau. 
 • Cấu hình và theo dõi các tính năng bảo mật cổng. 
 • Mô tả tính năng kiểm soát cơn bão. 
 • Cấu hình và theo dõi kiểm soát cơn bão. 
 • Mô tả sự hỗ trợ của bộ lọc tường lửa cho các thiết bị chuyển mạch Ethernet Dòng sản phẩm EX. 
 • Triển khai và theo dõi tác động của bộ lọc tường lửa. 
 • Liệt kê và mô tả một số tính năng thúc đẩy khả năng sẵn có. 
 • Cấu hình và theo dõi các tính năng khả năng sẵn có. 
 • Mô tả các khái niệm cơ bản và chi tiết hoạt động của một chassis ảo. 
 • Triển khai một chassis ảo với nhiều thiết bị chuyển mạch EX4300. 
 • Giải thích các khái niệm của Giao thức Multiple Spanning Tree (MSTP). 
 • Cấu hình và theo dõi MSTP. 
 • Khám phá, cấu hình và sửa chữa lỗi các thiết bị chuyển mạch Dòng sản phẩm EX bằng cách sử dụng Junos Space Network Director

Đối tượng có thể tham gia khoá học này bao gồm nững người chịu trách nhiệm cấu hình và theo dõi các thiết bị chuyển mạch Dòng sản phẩm EX chạy Phần mềm Lớp 2 Nâng cao của Junos (ELS). 

Để có thể tham gia khoá học, học viên phải có Chứng chỉ ITILv3 Foundation. 

Module 1: Giới thiệu khóa học 

Module 2: Chuyển mạch Lớp 2 

 • Mô tả cơ bản về cầu nối Ethernet 
 • Cấu hình và theo dõi các hoạt động chuyển mạch Lớp 2 
 • Lab 1: Triển khai Chuyển mạch Lớp 2   

Module 3: Xem xét Thiết kế Chuyển mạch 

 • Trình bày các thuật ngữ chuyển mạch và xem xét thiết kế 
 • Mô tả các nền tảng Chuyển mạch Doanh nghiệp khác nhau   

Module 4: Triển khai VLAN 

 • Định nghĩa VLAN 
 • Tạo VLAN 
 • Theo dõi VLAN   

Module 5: Triển khai Các Tính năng VLAN 

 • Mô tả khái niệm và hoạt động của mạng LAN thoại 
 • Mô tả khái niệm và hoạt động của mạng LAN native 
 • Mô tả và triển khai các giao diện IRB 
 • Lab 2: Triển khai Mạng ảo   

Module 6: Tổng quan về Spanning Tree 

 • Trình bày về hoạt động của STP 
 • Trình bày về hoạt động của RSTP   

Module 7: Triển khai Spanning Tree 

 • Cấu hình STP và RSTP 
 • Theo dõi STP và RSTP   

Module 8: Các Tính năng Bảo vệ Spanning Tree 

 • Mô tả và cấu hình bảo vệ BPDU trên spanning tree 
 • Mô tả và cấu hình bảo vệ loop trên spanning tree 
 • Mô tả và cấu hình bảo vệ root trên spanning tree  
 • Lab 3: Triển khai Spanning Tree   

Module 9: LAGs và RTGs 

 • Mô tả các nhóm liên kết tổng hợp (LAGs) và các nhóm trunk dự phòng (RTGs) 
 • Cấu hình và theo dõi LAG và RTG 
 • Lab 4: Triển khai LAGs và RTGs   

Module 10: Kiểm soát Storm 

 • Mô tả các tính năng kiểm soát storm 
 • Cấu hình và theo dõi các tính năng kiểm soát storm 

Module 11: Bộ lọc tường lửa Layer 2 

 • Mô tả hỗ trợ bộ lọc tường lửa cho các switch dòng EX Series 
 • Triển khai và theo dõi tác động của một bộ lọc tường lửa 
 • Lab 5: Triển khai Kiểm soát Storm và Bộ lọc tường lửa  

Module 12: Bảo mật cổng – Giới hạn MAC, Học MAC và MACsec 

 • Mô tả giới hạn MAC, học MAC và MACsec 
 • Cấu hình giới hạn MAC, học MAC và MACsec 
 • Theo dõi giới hạn MAC, học MAC và MACsec  

Module 13: Bảo mật cổng – Giám sát DHCP, Kiểm tra độ tin cậy ARP động và Bảo vệ nguồn IP 

 • Mô tả giám sát DHCP, kiểm tra độ tin cậy ARP động và bảo vệ nguồn IP 
 • Cấu hình giám sát DHCP, kiểm tra độ tin cậy ARP động và bảo vệ nguồn IP 
 • Theo dõi giám sát DHCP, kiểm tra độ tin cậy ARP động và bảo vệ nguồn IP 
 • Lab 6: Triển khai Bảo mật cổng  

Module 14: Khả năng sẵn có cao – GRES, NSR và NSB 

 • Tổng quan về mạng khả năng sẵn có cao 
 • Giải thích quá trình chuyển đổi Routing Engine mềm mại (GRES) 
 • Giải thích định tuyến hoạt động liên tục (NSR) 
 • Giải thích chuyển mạch không ngừng (NSB)  

Module 15: Virtual Chassis 

 • Mô tả chi tiết vận hành của Virtual Chassis 
 • Triển khai Virtual Chassis và xác minh hoạt động của nó  

Module 16: Triển khai Hệ thống Virtual Chassis 

 • Cấu hình và theo dõi Virtual Chassis 
 • Lab 7: Triển khai Hệ thống Virtual Chassis  

Phụ lục A: Junos Space Network Director 

 • Mô tả Junos Space Network Director 
 • Cấu hình Junos Space Network Director  

Phụ lục B: MSTP 

 • Giải thích hoạt động của MSTP 
 • Cấu hình và xác minh MSTP  

Phụ lục C: Tích hợp Mist với các switch dòng EX Series 

 • Giải thích giải pháp mist và các thiết bị được hỗ trợ 
 • Mô tả quá trình cung cấp và triển khai  

Phụ lục D: Wired Assurance của Mist 

 • Mô tả các tùy chọn triển khai 
 • Giải thích SLE của wired assurance và các bộ phân loại của chúng 
 • Mô tả vai trò của Mist trong kiến trúc khu vực và chi nhánh  

Phụ lục E: Cấu hình ELS và Non-ELS 

 • Cấu hình các tùy chọn chuyển mạch 
 • Hiểu rõ giao diện IRB và RVI và cấu hình của chúng 
 • Mô tả gắn thẻ VLAN Q-in-Q 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC