Khóa Junos Security – JSEC

Khóa Junos Security – JSEC được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cần thiết cho học viên làm việc với các thiết bị Juniper Connected Security. Khóa học sử dụng Junos CLI, Security Directory, J-Web các giao diện người dùng web khác để giới thiệu học viên với các thiết bị Juniper Connected Security. Khóa học cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách Juniper Networks tiếp cận một giải pháp bảo mật hoàn chỉnh cho các vấn đề bảo mật hiện tại tương lai, được gọi Juniper Connected Security. Các chủ đề chính bao gồm nhiệm vụ về chính sách bảo mật nâng cao, bảo mật tầng ứng dụng sử dụng bộ ứng dụng AppSecure, quy tắc hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) các đối tượng tấn công tùy chỉnh, quản Security Director, quản Juniper Advanced Threat Prevention (ATP) Cloud, quản Juniper ATP Appliance, quản Juniper Secure Analytics (JSA), quản Policy Enforcer, Juniper Identity Management Service (JIMS), sử dụng vSRX cSRX, cấu hình SSL Proxy, cấu hình khắc phục sự cố high availability cho SRX. Qua các bài thực hành thí nghiệm thực tế, học viên sẽ kinh nghiệm về cấu hình giám sát Junos OS cũng như giám sát hoạt động bản của thiết bị. Khóa học này dựa trên phiên bản Junos OS Release 22.1R2, Junos Space 22.2R1, Security Director 22.2R1, JATP 5.0.6.0, JSA v7.3.2, Policy Enforcer 22.2R1 JIMS 1.1.5R1.

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có khả năng: 

 • Giải thích chức năng của SSL Proxy. 
 • Giải thích cách hoạt động của lý thuyết bảo mật ứng dụng. 
 • Thảo luận sâu về các mô-đun AppSecure. 
 • Mô tả các chính sách bảo mật thống nhất. 
 • Xem xét các tùy chọn chính sách bảo mật khác nhau. 
 • Giải thích cơ bản về phát hiện xâm nhập. 
 • Mô tả các giải pháp Juniper ATP Cloud. 
 • Mô tả các tính năng của ATP Cloud. 
 • Giới thiệu Security Director. 
 • Giải thích mục đích của Policy Enforcer. 
 • Xem xét các phiên bản SRX ảo hóa khác nhau. 
 • Mô tả Juniper Identity Management Service. 
 • Giải thích các khái niệm của chuỗi chassis. 
 • Giải thích cách thiết lập một chuỗi chassis. 
 • Xem xét các bước sửa lỗi cho chuỗi chassis. 
 • Giải thích các thành phần của Juniper ATP Appliance. 
 • Giải thích cách thiết lập Juniper ATP Appliance. 
 • Giải thích cách hoạt động của thiết bị Juniper Secure Analytics.

 

Khóa học phù hợp với các đối tượng là kỹ mạng, kỹ bảo mật, quản trị viên, nhân viên hỗ trợ người bán lại.

Để hoàn thành tốt khóa học, bạn nên có:

 • Kiến thức cơ bản về mạng 
 • Hiểu về mô hình tham chiếu OSI và bộ giao thức TCP/IP. 
 • Hoàn thành khóa học Giới thiệu về Bảo mật Juniper. 

Giới thiệu khóa học 

SSL Proxy

 • Giải thích tại sao SSL proxy là cần thiết.
 • Mô tả và cấu hình SSL proxy bảo vệ khách hàng.
 • Mô tả và cấu hình SSL proxy bảo vệ máy chủ.
 • Thảo luận về cách giám sát SSL proxy.
 • Giải thích tính năng giải mã gương SSL (SSL mirror decrypt).

Thực hành 1: Bảo vệ Khách hàng bằng SSL Proxy.

Lý thuyết về Bảo mật Ứng dụng

 • Mô tả chức năng của bộ ứng dụng AppSecure.
 • Giải thích cách xác định ứng dụng hoạt động.
 • Mô tả cách tạo chữ ký ứng dụng tùy chỉnh.
 • Giải thích mục đích của bộ nhớ cache hệ thống ứng dụng.

Triển khai Bảo mật Ứng dụng

 • Thảo luận sâu về các mô-đun AppSecure.

Thực hành 2: Triển khai AppSecure.

Chính sách Bảo mật Thống nhất

 • Giải thích quy trình đánh giá chính sách bảo mật thống nhất.
 • Giải thích các tùy chọn danh mục URL.

Thực hành 3: Chính sách Bảo mật Thống nhất.

Tùy chọn Chính sách Bảo mật

 • Giải thích các tùy chọn quản lý phiên.
 • Giải thích chức năng Junos ALG.
 • Triển khai lập lịch chính sách.
 • Giải thích ghi nhật ký (logging).

Thực hành 4: Tùy chọn Chính sách Bảo mật.

Phát hiện xâm nhập và Ngăn chặn

 • Mô tả mục đích của hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS).
 • Sử dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu chữ ký IPS.
 • Cấu hình chính sách IPS.
 • Sử dụng và cấu hình chính sách IPS bằng một mẫu (template).
 • Giám sát hoạt động của IPS.

Thực hành 5: IPS.

Juniper ATP Cloud

 • Mô tả các tùy chọn giao diện người dùng web của Juniper ATP Cloud.
 • Cấu hình tường lửa dòng SRX để sử dụng Juniper ATP Cloud chống phần mềm độc hại.
 • Thảo luận về một nghiên cứu trường hợp về Máy chủ bị nhiễm độc.

Thực hành 6: Juniper ATP Cloud chống phần mềm độc hại.

Các tính năng của Juniper ATP Cloud

 • Giải thích Thông tin An ninh (Security Intelligence).
 • Mô tả Khám phá Lưu lượng Mã hóa (Encrypted Traffic Insights).
 • Mô tả Hồ sơ Mối đe dọa Linh hoạt (Adaptive Threat Profiling).
 • Giải thích Bảo mật IoT (IoT Security).

Thực hành 7: Các tính năng của ATP Cloud.

Giới thiệu về Security Director

 • Giải thích cách sử dụng Security Director.
 • Mô tả cách cấu hình chính sách tường lửa.
 • Triển khai các thay đổi cấu hình bằng cách sử dụng Security Director.

Thực hành 8: Làm việc với Security Director.

Security Director với Policy Enforcer

 • Giải thích cách cấu hình một hệ thống an toàn (secure fabric).
 • Mô tả quá trình khắc phục máy chủ bị nhiễm độc.

Thực hành 9: Cấu hình Juniper Connected Security.

vSRX và cSRX ảo hóa

 • Giải thích khái niệm ảo hóa.
 • Thảo luận về ảo hóa mạng và mạng xác định bằng phần mềm (SDN).
 • Xem xét nền tảng vSRX ảo hóa.
 • Xem xét nền tảng cSRX.
 • Triển khai vSRX ảo hóa.
 • Tích hợp vSRX ảo hóa với dịch vụ đám mây công cộng.

Thực hành 10: Triển khai vSRX.

Dịch vụ Quản lý Danh tính Juniper (Juniper Identity Management Service)

 • Giải thích cách cài đặt Juniper Identity Management Service.
 • Cấu hình Juniper Identity Management Service.
 • Mô tả các vấn đề sửa lỗi Juniper Identity Management Service.

Thực hành 11: Juniper Identity Management Service.

Khái niệm Chuỗi Chassis Cluster

 • Mô tả chuỗi chassis cluster.
 • Xác định các thành phần của chuỗi chassis cluster.
 • Mô tả hoạt động của chuỗi chassis cluster.

Triển khai Chuỗi Chassis Cluster

 • Cấu hình chuỗi chassis cluster.
 • Mô tả các tùy chọn nâng cao của chuỗi chassis cluster.

Thực hành 12: Triển khai Chuỗi Chassis Clusters.

Khắc phục sự cố Chuỗi Chassis Cluster

 • Khắc phục sự cố trong chuỗi chassis cluster.
 • Xem xét các nghiên cứu trường hợp về chuỗi chassis cluster.

Thực hành 13: Khắc phục sự cố trong Chuỗi Chassis Clusters.

Juniper ATP Appliance – Tổng quan

 • Giải thích mô hình Cyber Kill Chain.
 • Định nghĩa các mô hình triển khai cho Juniper ATP Appliance

Triển khai Juniper ATP Appliance

 • Mô tả cách cấu hình một thiết bị dòng SRX với ATP Appliance.
 • Mô tả cách giảm thiểu một mối đe dọa bằng giao diện người dùng Web của ATP Appliance.
 • Video Demo: Triển khai Juniper ATP Appliance.

Juniper Secure Analytics

 • Mô tả thiết bị dòng JSA và chức năng cơ bản của nó.
 • Định nghĩa cách JSA xử lý hoạt động ghi nhật ký.
 • Giải thích cách JSA xử lý hoạt động mạng.
 • Giải thích cách tùy chỉnh quá trình xử lý thông tin.

Thực hành 14: Giám sát bằng JSA.

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục Chat trên website để được tư vấn chi tiết giá khóa học của chúng tôi!

Tìm hiểu thêm các khóa học tại iPMAC!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC