Khoá Linux Professional Institute LPIC-3 Mixed Environments

LPIC-3 được thiết kế cho các chuyên gia Linux cấp doanh nghiệp và đại diện cho mức độ chứng chỉ Linux chuyên nghiệp, không phân biệt bản phân phối nào trong ngành công nghiệp. Có bốn chứng chỉ chuyên môn riêng biệt của LPIC-3. Vượt qua bất kỳ một trong bốn kỳ thi sẽ cấp cho chứng chỉ LPIC-3 cho chuyên môn đó.  

Chứng chỉ LPIC-3 Mixed Environment bao quát các vấn đề liên quan đến việc quản trị hệ thống Linux trong các tổ chức ở những môi trường hỗn hợp. 

Mục tiêu của khoá học Linux Professional Institute LPIC-3 Mixed Environments là giúp học viên nắm vững các kỹ năng và kiến thức cần thiết để quản lý một môi trường hỗn hợp Linux và các hệ thống khác nhau. Khoá học này tập trung vào các kỹ thuật và công cụ quản lý hệ thống, bao gồm cả quản lý các máy chủ, mạng, bảo mật, và tích hợp các hệ thống khác nhau. 

Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên sẽ có khả năng áp dụng các kỹ năng và kiến thức đã học được vào việc quản lý một môi trường hỗn hợp Linux và các hệ thống khác nhau. Họ sẽ hiểu được cách tích hợp các hệ thống khác nhau để tạo ra một môi trường hoạt động hiệu quả, bảo mật và ổn định. Ngoài ra, họ cũng sẽ có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý và bảo trì hệ thống. 

Khoá học được thiết kế cho các chuyên gia với cấp bậc tương đương với chuyên gia Linux trong 1 tổ chức

Để đạt được chứng chỉ LPIC 3 học viên phải có chứng chỉ LPIC 2 

  • Module 1: OpenLDAP Configuration 
  • Module 2: OpenLDAP as an Authentication Backend 
  • Module 3: Samba Basics 
  • Module 4: Samba Share Configuration 
  • Module 5: Samba User and Group Management 
  • Module 6: Samba Domain Integration 
  • Module 7: Samba Name Services 
  • Module 8: Working with Linux and Windows Clients 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC