Khoá Linux Professional Institute LPIC-3 Virtualization and Containerization

LPIC-3 được thiết kế cho các chuyên gia Linux cấp doanh nghiệp và đại diện cho mức độ chứng chỉ Linux chuyên nghiệp, không phân biệt bản phân phối nào trong ngành công nghiệp. Có bốn chứng chỉ chuyên môn riêng biệt của LPIC-3. Vượt qua bất kỳ một trong bốn kỳ thi sẽ cấp cho chứng chỉ LPIC-3 cho chuyên môn đó.  

Chứng chỉ LPIC-3 Virtualization and Containerization bao quát các vấn đề liên quan đến việc quản trị hệ thống Linux trong các tổ chức, chú trọng vào ảo hoá và container. 

Mục tiêu của khoá học LPIC-3 Virtualization and Containerization certification là giúp học viên nắm vững các kỹ năng và kiến thức cần thiết để triển khai và quản lý các giải pháp ảo hóa và container trên nền tảng Linux. Khoá học này tập trung vào các kỹ thuật và công cụ ảo hóa và container, bao gồm cả triển khai, quản lý, tích hợp và bảo mật các giải pháp ảo hóa và container. 

Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên sẽ có khả năng áp dụng các kỹ năng và kiến thức đã học được vào việc triển khai và quản lý các giải pháp ảo hóa và container trên nền tảng Linux. Họ sẽ hiểu được cách tích hợp các giải pháp ảo hóa và container vào môi trường sản xuất để tăng hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống. Ngoài ra, họ cũng sẽ có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai và quản lý các giải pháp ảo hóa và container

Khoá học được thiết kế cho các chuyên gia với cấp bậc tương đương với chuyên gia Linux trong 1 tổ chức. 

Để đạt được chứng chỉ LPIC 3 học viên phải có chứng chỉ LPIC 2 

 • Chương 1: Giới thiệu 
 • Chương 2: Khái niệm và lý thuyết về ảo hóa 
 • Chương 3: Xen 
 • Chương 4: KVM 
 • Chương 5: Các Giải pháp ảo hóa khác 
 • Chương 6: Libvirt và Các Công cụ Liên quan 
 • Chương 7: Công cụ Quản lý Đám mây 
 • Chương 8: Khái niệm và lý thuyết về Khả năng sẵn có cao 
 • Chương 9: Cụm Cân bằng Tải 
 • Chương 10: Cụm Chuyển giao 
 • Chương 11: Khả năng sẵn có cao trong Các Bản phân phối Linux Doanh nghiệp 
 • Chương 12: DRBD / cLVM 
 • Chương 13: Hệ thống Tập tin Cụm 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC