Khoá Microsoft Azure Data Fundamentals

Trong khóa học này, học viên sẽ được học về kiến thức cơ bản về các khái niệm dữ liệu cốt lõi và các dịch vụ dữ liệu liên quan trên Microsoft Azure. Học viên sẽ tìm hiểu về các khái niệm dữ liệu cốt lõi như dữ liệu quan hệ, dữ liệu phi quan hệ, dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, và xây dựng kiến thức cơ bản về các dịch vụ dữ liệu đám mây trong Microsoft Azure. Học viên sẽ tìm hiểu, về các khái niệm dữ liệu quan hệ cơ bản và các dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ trên Azure, tìm hiểu về lưu trữ Azure cho dữ liệu phi quan hệ và các nguyên tắc cơ bản của Azure Cosmos DB. Ngoài ra, học viên sẽ được học về việc xây dựng kho dữ liệu quy mô lớn, phân tích thời gian thực và trực quan hóa dữ liệu.

Sau khi hoàn thành khóa học: 

 • Mô tả các khái niệm dữ liệu cốt lõi 
 • Xác định các yếu tố cần xem xét cho dữ liệu quan hệ trên Azure 
 • Mô tả các yếu tố cần xem xét khi làm việc với dữ liệu phi quan hệ trên Azure 
 • Mô tả một khối công việc phân tích trên Azure 

Đối tượng của khóa học này là những cá nhân muốn nắm vững các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu trong môi trường đám mây, có kiến thức cơ bản về các dịch vụ dữ liệu đám mây và xây dựng kiến thức cơ bản về các dịch vụ dữ liệu đám mây trong Microsoft Azure.

Để tham gia khóa học này, học viên cần có những kiến thức cơ bản về các dịch vụ và khái niệm của Azure. 

 • Module 1: Tìm hiểu các khái niệm dữ liệu cốt lõi 
 • Module 2: Tìm hiểu vai trò và dịch vụ dữ liệu 
 • Module 3: Tìm hiểu các khái niệm dữ liệu quan hệ cơ bản 
 • Module 4: Tìm hiểu các dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ trên Azure 
 • Module 5: Tìm hiểu Azure Storage cho dữ liệu phi quan hệ 
 • Module 6: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Azure Cosmos DB 
 • Module 7: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của phân tích quy mô lớn 
 • Module 8: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của phân tích thời gian thực 
 • Module 9: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của trực quan hóa dữ liệu 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC