Khóa Oracle Application Express Workshop I

Chào mừng bạn đến với khóa học Oracle Application Express Workshop I!

Bạn muốn nắm vững kỹ năng phát triển các ứng dụng web lấy cơ sở dữ liệu làm trung tâm bằng Oracle Application Express? Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng công cụ này để nhanh chóng phát triển các ứng dụng web chất lượng.

Với sự hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu, bạn sẽ được trang bị các kiến thức cần thiết để xây dựng và tối ưu hóa ứng dụng của mình. Không chỉ dừng lại ở việc phát triển cơ bản, khóa học còn giúp bạn nâng cao ứng dụng bằng cách thêm các thành phần khác nhau như báo cáo, biểu mẫu, mục, hành động, lịch, biểu đồ, plugins và nhiều thành phần khác.

Hãy đăng ký ngay để bắt đầu học và trở thành một chuyên gia trong việc phát triển ứng dụng web bằng Oracle Application Express, mở ra những cơ hội mới trong sự nghiệp của bạn!

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể: 

 • Tạo trang và vùng trong Ứng dụng 
 • Đăng nhập vào Không gian làm việc của Oracle Application Express 
 • Tạo các mục và nút trang và ứng dụng 
 • Tạo quy trình và xác thực trang 
 • Triển khai bảo mật 
 • Quản lý điều hướng ứng dụng 
 • Mở rộng một ứng dụng 
 • Tạo chủ đề và mẫu 
 • Tạo các Thành phần được chia sẻ như Tab, Danh sách và Breadcrumbs 
 • Thêm hành động động 
 • Nhập và sử dụng Plug-In 
 • Tạo và sử dụng Calendars and Trees 
 • Sử dụng các phương pháp Application Express Printing 
 • Quản lý phản hồi ứng dụng 
 • Tạo Báo cáo và Biểu mẫu trong một ứng dụng 
 • Tạo và chạy các ứng dụng cơ sở dữ liệu bằng giao diện máy tính để bàn và thiết bị di động 

Khóa học phù hợp với các đối tượng: 

 • Người quản lý 
 • Quản trị cơ sở dữ liệu 
 • Nhà phát triển 
 • Giám đốc 
 • Quản trị hệ thống 

Để tham gia khóa học bạn cần có kiến thức cơ bản về SQL, PL/SQL, và HTML.

Nội dung khóa học bao gồm:

Module 1: Course Overview 

 • Course Goals 
 • Course Outline 
 • Order Management Database Application (OMDA) 
 • Introducing Course Persona: Jack 
 • Course Environment: Products Installed 
 • Course Environment: Workspace Details 
 • Accessing the Labs Directory 

Module 2: Introducing Oracle Application Express 

 • Application Express Overview 
 • Application Express Terms and Concepts 
 • Using Application Express 

Module 3: Creating a Desktop and Mobile Database Application 

 • Application Builder Overview 
 • Introducing Database Applications 
 • Creating Database Applications 
 • Creating Mobile Application 

Module 4: Working with Reports for Desktop Application 

 • Introducing Reports 
 • Using Classic Reports 
 • Using Interactive Reports 
 • Creating and Customizing an Interactive Report 

Module 5: Working with Reports for Mobile Application 

 • Creating Reports for a Mobile Application 
 • Creating Column Toggle Report 
 • Creating a Reflow Report 

Module 6: Creating Forms 

 • Using Forms 
 • Creating Forms 
 • Modifying Forms 
 • Creating a Form in a Mobile Application 

Module 7: Working with Pages and Regions 

 • Introducing Page Definition 
 • Working with Page Regions 
 • Working with Pages 

Module 8: Adding Items and Buttons 

 • Introducing Items 
 • Using Items 
 • Creating List of Value (LOV) Type of Items 
 • Using Buttons 

Module 9: Understanding Session State 

 • Understanding Session State in Oracle Application Express 
 • Using Session State in Oracle Application Express 

Module 10: Including Page Processing 

 • Introducing Page Processing 
 • Including Computations 
 • Including Processes 
 • Including Validations 
 • Including Branches 

Module 11: Validating and Debugging Your Application 

 • Using the Advisor 
 • Managing Your Attribute Dictionary 
 • Debugging Your Application 

Module 12: Adding Shared Components That Aid Navigation 

 • Introducing Shared Components 
 • Creating Tabs 
 • Creating Lists 
 • Creating Breadcrumbs 
 • Creating a Navigational Bar 

Module 13: Working with Themes, Templates and Files 

 • Using Themes 
 • Using Templates 
 • Using Files 

Module 14: Implementing Security 

 • Securing an Application 
 • Using Authentication Schemes 
 • Using Authorization Schemes 
 • Using Session State Protection 

Module 15: Managing Application Navigation 

 • Building a Hierarchical List with Images 
 • Building a Site Map 
 • Enforcing Authorization on Your Site Map 
 • Linking Interactive Reports using a Declarative Filter 

Module 16: Extending Your Application 

 • Creating Data Load Wizard Pages 
 • Creating an Upload and Download Pag 
 • Adding BLOB Data to an Existing Application 
 • Sending Email from an Application 

Module 17: Creating and Editing Charts 

 • Creating and Using Charts 
 • Enhanced Charting Examples 

Module 18: Adding Calendars and Trees 

 • Using Calendars 
 • Using Trees 

Module 19: Using Dynamic Actions and Plug-Ins 

 • Using Dynamic Actions 
 • Using Plug-Ins 

Module 20: Utilizing Application Express Printing 

 • Printing a Standard Report with Derived Output 
 • Creating a PDF Report with Multiple Queries 

 Module 21: Managing Application Feedback 

 • What is Team Development? 
 • Managing Feedback 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC