Khóa Oracle Database 12c R2: Clusterware Administration

Chào mừng bạn đến với khóa học Oracle Database 12c R2 Clusterware!

Bạn đang tìm kiếm cơ hội để nắm vững các khái niệm cơ bản về cụm và kiến trúc cụm trong Oracle? Khóa học này được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và thực hành về cách triển khai và quản lý Oracle Clusterware.

Trong khóa học, bạn sẽ học cách cài đặt và cấu hình trước Cơ sở hạ tầng lưới, mô tả các tùy chọn cấu hình cụm, và thực hiện các tác vụ như thêm và xóa các nút khỏi một cụm. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn về cách theo dõi và khắc phục sự cố trong Oracle Clusterware, và cách sử dụng nó để đảm bảo các ứng dụng của bạn có tính khả dụng cao.

Hãy đăng ký ngay để bắt đầu học và trở thành một chuyên gia trong việc triển khai và quản lý Oracle Clusterware, mở ra những cơ hội mới trong sự nghiệp của bạn!

Mục tiêu của khóa học: 

 • Định cấu hình nhóm đĩa ASM 
 • Thực hiện các bước tiên quyết để mở rộng cụm 
 • Xóa một nút khỏi cụm 
 • Giải thích các nguyên tắc và mục đích của cụm 
 • Hiểu phạm vi và khả năng đánh giá lệnh what-if 
 • Thực hiện các loại đánh giá lệnh what-if khác nhau 
 • Cài đặt cơ sở hạ tầng lưới cho cụm tiêu chuẩn và linh hoạt 
 • Thêm nút Leaf và nút Hub vào cụm Flex 
 • Hiểu kiến trúc và các thành phần của Flex Clusters 
 • Hiểu ảnh hưởng của lỗi nút trong Cụm Flex 
 • Xác minh cài đặt 
 • Mô tả các phương pháp hay nhất về phần cứng của cụm 
 • Mô tả kiến trúc Oracle Clusterware 
 • Mô tả kiến trúc Clusterware 
 • Cài đặt và cấu hình Flex Clusters 
 • Có được sự hiểu biết về Dịch vụ đám mây siêu dữ liệu cơ sở dữ liệu Oracle 

Khóa học này dành cho các chuyên gia quản trị cơ sở dữ liệu Oracle hoặc các kỹ thuật viên quản trị hệ thống có kinh nghiệm về quản trị cơ sở dữ liệu Oracle và muốn tìm hiểu về Oracle Clusterware.

Để tham gia khóa học bạn cần có kiến thức về Oracle Clusterware, và ASM & RAC trên Linux.

Khóa học bao gồm các chủ đề: 

Introduction to Clusterware  

 • Cluster in general  
 • Oracle Clusterware Characteristics  
 • Oracle Clusterware Architecture and Cluster Services Overview  
 • Oracle Clusterware Requirements: OS, Public/Private Networks, and IP addresses  
 • Grid Naming Service (GNS), Shared GNS, and Highly Available GNS  
 • GNS Configuration Options  
 • Single Client Access Name (SCAN)  

Cluster Configuration Options  

 • Oracle Standalone Clusters  
 • Oracle Domain Services Cluster  
 • Oracle Member Cluster for Oracle Databases  
 • Oracle Member Cluster for Applications  
 • Oracle Extended Clusters  

Grid Infrastructure Pre-Installation Tasks  

 • Shared Storage for Oracle Clusterware  
 • Sizing Storage for Oracle Standalone Cluster  
 • Grid Infrastructure Management Repository Details  
 • Checking System Requirements  
 • Single Client Access Name for the Cluster  
 • Redundant Interconnect Usage  
 • Kernel Requirements  
 • Groups and Users  

Grid Infrastructure Installation  

 • Performing an image-based Grid Infrastructure Installation  
 • Choosing a Cluster Configuration Option  
 • Grid Plug and Play Support for Flex Cluster Configuration  
 • Configuring Shared GNS  
 • Verifying the Oracle Clusterware Installation  

Managing Cluster Nodes  

 • Adding Oracle Clusterware Homes  
 • Prerequisites for running addnode.sh  
 • Adding a Node with addNode.sh  
 • Configuring the node role  
 • Removing a Node from the Cluster  

Traditional Clusterware Management  

 • Clusterware Admin Tools Review  
 • Oracle Clusterware startup and shutdown  
 • Administering the Voting Disk file  
 • Administering the Oracle Cluster Registry Disk file  
 • Network Administration  
 • Reasoned What-If Command Evaluation  

Policy-Based Cluster and Capacity Management  

 • Policy-Based Cluster Management Overview 
 • Server Categorization  
 • Policy Set  
 • Load-Aware Resource Placement  
 • Server Weight-Based Node Eviction  

Patching Grid Infrastructure  

 • Out-of-Place Oracle Clusterware Upgrade  
 • Types of Patches  
 • Obtaining Oracle Clusterware Patches  
 • Rolling Patches  
 • Installing a Rolling Patchset with OUI  
 • OPatch Overview  
 • Installing a Rolling Patch with OPatch  
 • OPatch Automation  

Monitoring and Troubleshooting Oracle Clusterware  

 • Using Oracle Autonomous Health Framework Overview  
 • Cluster Verify Utility (CVU)  
 • Cluster Health Monitor (CHM)  
 • Cluster Health Advisor (CHA)  
 • Trace File Analyzer (TFA) Collector  
 • Using the Cluster Resource Activity Log (CALOG)  
 • Using Oracle Clusterware Diagnostic and Alert Log Data  
 • Node Eviction  

Making Applications Highly Available  

 • Overview of Using Oracle Clusterware to Enable HA  
 • Oracle Clusterware HA Components  
 • Resource Management Options  
 • Server Pools  
 • Overall flow diagram of HA lifecycle  
 • Clusterware Resource Modeling  
 • Creating an Application VIP  
 • Clusterware Resource Group

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC