Khóa Oracle Database 19c New Features Administrations

Khóa học Oracle Database 19c New Features Administrations được thiết kế nhằm giới thiệu các tính năng và cải tiến mới của Oracle 19c Database liên quan đến cơ sở dữ liệu toàn cầu, bảo mật, hiệu suất, kho dữ liệu và khả năng chuẩn đoán.  

Các chủ đề về tổng thể các module CSDL bao gồm các tình năng cải tiến mới như DBCA, OUI và Data Pump. Chủ đề bảo mật gồm các cải tiến như quản lý khóa trong không gian bảng được Oracle quản lý trong TDE và kiểm soát hoạt động của Database Vault. Chủ đề về khả dụng bao gồm các cải tiến trong RMAN. Chủ đề về hiệu suất bao gồm các cải tiến như phân tích ADDM cấp PDB, Lưu trữ hàng được ghi nhớ,.. Chủ đề về kho dữ liệu bao gồm các cải tiến như bảng được phân vùng kết hợp và lập chỉ mục tự động,… cùng nhiều cải tiến trong các chủ đề khác.

Mục tiêu đào tạo là sau khi kết thúc khóa học này bạn có thể hiểu các khái niệm, ưu điểm, cách sử dụng các chức năng cải tiến mới trong các topic của Oracle 19c.

Khóa học phù hợp cho các đối tượng: 

  • Quản trị viên hệ thống 
  • Quản trị viên cơ sở dữ liệu 
  • Nhà phát triển 

Để tham gia khóa học bạn cần nắm được các kiến thức về Oracle Database các phần trước.

Khóa học bao gồm các chủ đề: 

  • Using General Database Overall Enhancements 
  • Using Security Enhancements 
  • Using Availability Enhancements 
  • Using Performance Enhancements 
  • Using Big Data and Data Warehousing Enhancements 
  • Using Diagnosability Enhancements 
  • Sharding Enhancements 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC