Khóa Oracle Database 19c New Features Administrations

Khóa học Oracle Database 19c New Features Administrations là hành trình khám phá các tính năng và cải tiến mới của Oracle 19c Database, tập trung vào việc nắm bắt và áp dụng những cải tiến quan trọng liên quan đến cơ sở dữ liệu toàn cầu, bảo mật, hiệu suất và khả năng chuẩn đoán.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ khám phá đa dạng các chủ đề trong module Cơ sở Dữ liệu Oracle, bao gồm những tính năng mới như DBCA, OUI và Data Pump. Chúng ta sẽ tiếp cận các cải tiến về bảo mật, bao gồm quản lý khóa trong không gian bảng được Oracle quản lý trong TDE và kiểm soát hoạt động của Database Vault. Đồng thời, chúng ta sẽ tìm hiểu về những cải tiến trong khả dụng, như cải tiến trong RMAN, cũng như những cải tiến về hiệu suất, bao gồm phân tích ADDM cấp PDB và lưu trữ hàng được ghi nhớ.

Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta cũng sẽ đào sâu vào các cải tiến trong lĩnh vực kho dữ liệu, như bảng được phân vùng kết hợp và lập chỉ mục tự động, giúp tối ưu hóa quá trình quản lý và truy xuất dữ liệu. Với nhiều cải tiến hấp dẫn khác, khoá học này sẽ mang lại cho bạn cái nhìn toàn diện về những cơ hội và thách thức mới trong việc quản lý cơ sở dữ liệu Oracle 19c.

Mục tiêu đào tạo là sau khi kết thúc khóa học này bạn có thể hiểu các khái niệm, ưu điểm, cách sử dụng các chức năng cải tiến mới trong các topic của Oracle 19c.

Khóa học phù hợp cho các đối tượng: 

  • Quản trị viên hệ thống 
  • Quản trị viên cơ sở dữ liệu 
  • Nhà phát triển 

Để tham gia khóa học bạn cần nắm được các kiến thức về Oracle Database các phần trước.

Khóa học bao gồm các chủ đề: 

  • Using General Database Overall Enhancements 
  • Using Security Enhancements 
  • Using Availability Enhancements 
  • Using Performance Enhancements 
  • Using Big Data and Data Warehousing Enhancements 
  • Using Diagnosability Enhancements 
  • Sharding Enhancements 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC