Khóa Oracle Database 19c: PL/SQL Workshop

Khóa học Oracle Database 19c: PL/SQL Workshop được thiết kế nhằm giới thiệu cho sinh viên, những người mới vào nghề các kiến thức về PL/SQL, ngôn ngữ SQL. Khóa học cũng sẽ giúp bạn khám phá sự khác biệt giữa SQL với PL/SQL, các đặc điểm của PL/SQL và cách nó được sử dụng để mở dộng và tự động hóa SQL. 

Mục tiêu của khóa học là giúp bạn: 

  • Có kiến thức tổng quan về PL/SQL 
  • Học cách khai báo biến 
  • Thực hành viết các câu lệnh 
  • Tìm hiểu cách sử dụng các câu lệnh SQL trong Lập trình PL/SQL 

Đối tượng tham gia khóa học:

  • Người dùng cuối 
  • Nhà phân tích nghiệp vụ – BA 
  • Nhà phát triển ứng dụng 
  • Quản trị viên cơ sở dữ liệu 

Để hoàn thành thành công khóa học bạn nên có kiến thức cơ bản về SQL.

Module 1: Introduction 

Module 2: Introduction to PL/SQL 

Module 3: Declaring PL/SQL Variables 

Module 4: Writing Executable Statements 

Module 5: Using SQL Statements Within a PL/SQL Block 

Module 6: Writing Control Structures 

Module 7: Working with Composite Data Types 

Module 8: Using Explicit Cursors 

Module 9: Handling Exceptions 

Module 10: Introducing Stored Procedures and Functions 

Module 11: Creating Procedures 

Module 12: Creating Functions 

Module 13: Debugging Subprograms 

Module 14: Creating Packages 

Module 15: Working with Packages 

Module 16: Using Oracle-Supplied Packages in Application Development 

Module 17: Using Dynamic SQL 

Module 18: Creating Triggers 

Module 19: Creating Compound, DDL, and Event Database Triggers 

Module 20: Design Considerations for the PL/SQL Code 

Module 21: Tuning the PL/SQL Compiler 

Module 22: Managing Dependencies 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC