Khoá PMI Risk Management Professional PMI-RMP

Chứng chỉ PMI Risk Management Professional (PMI-RMP). Đây là một kỹ năng cần thiết trong quản lý dự án, giúp tăng khả năng thành công và giảm bớt lo lắng cho các bên liên quan. Chứng chỉ PMI-RMP có thể giúp học viên chứng minh được kiến thức và kinh nghiệm nâng cao của mình trong quản lý rủi ro, ngay cả đối với các dự án lớn trong môi trường phức tạp.  

Sau khi đạt được chứng chỉ PMI-RMP, học viên sẽ có khả năng: 

 • Phát hiện vấn đề trước khi chúng xảy ra. 
 • Giảm thiểu các mối đe dọa đến thành công của dự án. 
 • Nắm vững các nguyên tắc và kỹ thuật quản lý rủi ro. 
 • Tối đa hóa kết quả và đáp ứng thời hạn. 
 • Tận dụng và tạo ra cơ hội. 
 • Tiết kiệm tài nguyên cho dự án và tổ chức của học viên

Chứng chỉ này đặc biệt phù hợp với các nhà quản lý dự án, nhà quản lý rủi ro, nhà quản lý chức năng và các nhà điều hành cấp cao. 

Để lấy chứng chỉ PMI-RMP, học viên cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

 • Bằng cấp trung học (bằng tốt nghiệp trung học, bằng cử nhân hoặc tương đương toàn cầu). 
 • Kinh nghiệm quản lý rủi ro dự án 36 tháng trong vòng 5 năm qua. 
 • 40 giờ đào tạo quản lý rủi ro dự án. 

Hoặc: 

 • Bằng cử nhân hoặc tương đương phạm vi toàn cầu. 
 • Kinh nghiệm quản lý rủi ro dự án 24 tháng trong vòng 5 năm qua. 
 • 30 giờ đào tạo quản lý rủi ro dự án  

Chương 1: Chiến lược và kế hoạch rủi ro: 

 • Thực hiện phân tích tài liệu sơ bộ. 
 • Đánh giá môi trường dự án để xác định các mối đe dọa và cơ hội. 
 • Xác nhận ngưỡng rủi ro dựa trên mong muốn về rủi ro. 
 • Thiết lập chiến lược quản lý rủi ro. 
 • Lập kế hoạch và dẫn dắt các hoạt động quản lý rủi ro với các bên liên quan. 

Chương 2: Nhận diện rủi ro: 

 • Tiến hành các bài tập nhận diện rủi ro. 
 • Xem xét phân tích giả định và ràng buộc. 
 • Ghi lại các tín hiệu và ngưỡng rủi ro dựa trên ngữ cảnh/môi trường. 
 • Phát triển danh sách rủi ro. 

Chương 3: Phân tích rủi ro: 

 • Thực hiện phân tích định tính. 
 • Thực hiện phân tích định lượng. 
 • Xác định các mối đe dọa và cơ hội. 

Chương 4: Phản hồi rủi ro: 

 • Lập kế hoạch phản hồi rủi ro. 
 • Thực hiện phản hồi rủi ro. 

Chương 5: Giám sát và đóng rủi ro: 

 • Thu thập và phân tích dữ liệu hiệu suất. 
 • Giám sát các rủi ro còn lại và phụ thuộc. 
 • Cung cấp thông tin cần thiết để cập nhật các tài liệu dự án liên quan. 
 • Giám sát mức độ rủi ro của dự án

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC