Trang chủ » Testing Centre » Chứng chỉ CNTT
Microsoft triển khai trương trình Free Second Shot nhằm tạo điều kiện tốt cho các bạn hoàn thành chứng chỉ Microsoft Certified Professional thuận lợi hơn. Theo đó:   - Các bạn thí sinh...
Trong tháng 9/2009, iPMAC triển khai chương trình giảm giá lớn cho các môn thi Microsoft (*) Lệ phí thi: 35 USD/môn. Điều kiện áp dụng: Từ 28-08 đến 30-09-2009 Thí sinh có thể đăng...
Microsoft và Prometric đang tiến hành thử nghiệm hệ thống khảo thí dựa trên thực nghiệm (Performance Based), dự kiến sẽ được sử dụng trong các chương trình thi chứng chỉ hiện tại nhằm mục đích đánh...
Prometric - Nếu bạn thoả mãn 5 điều kiện sau đây:   1- Bạn thi chứng chỉ của Microsoft lần cuối trước ngày 01-07-2007? 2- MCP của bạn ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Quốc, Ấn Độ...
Kể từ ngày 30-4-2009, các bạn sẽ có cơ hội đặc biệt để có được chứng nhận toàn cầu về khả năng, chuyên môn của các bạn - đạt chứng chỉ mới của Microsoft về Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, SQL...
Trong thời gian qua, có rất nhiều bạn thắc mắc về việc thi chứng chỉ Cisco. Để các bạn hiểu rõ hơn các quy định khi thi chứng chỉ nghề nghiệp này, iPMAC xin giới thiệu với các bạn thông tin chính...

Trang