Khoá Accredited Operations Specialist

Khoá học Accredited Tier Specialist này cung cấp hướng dẫn để đạt được hiểu biết toàn diện về các khái niệm tiêu chí để phát triển một chương trình Quản Vận hành toàn diện hàng đầu thế giới cho một sở quan trọng. 

Khoá học sẽ cung cấp các kiến thức cho học viên như: 

 • Hiểu cách cung cấp một bộ tiêu chuẩn, quy trình và đo lường vận hành nhất quán và đã được chứng minh trên toàn bộ danh mục trung tâm dữ liệu. 
 • Xác định các kỹ thuật để điều chỉnh hoạt động cơ sở quan trọng với yêu cầu luôn thay đổi để hỗ trợ các ưu tiên kinh doanh. 
 • Có kiến thức cần thiết để áp dụng Tiêu chuẩn Vận hành Bền vững Tier để liên tục cải thiện hoạt động cơ sở quan trọng. 

Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia trong các vai trò công việc như:  

 • Quản lý Cơ sở dữ liệu Trung tâm 
 • Quản lý Vận hành chuyên nghiệp 
 • Quản lý dự án 
 • Các tư vấn viên 
 • Kiến trúc sư mạng 
 • Kiến trúc sư doanh nghiệp

Chương trình này dành cho tất cả các chuyên gia tham gia vào quản vận hành trung tâm dữ liệu cũng như cộng đồng lớn hơn của những nhà cung cấp vấn chuyên về vận hành trung tâm dữ liệu không yêu cầu chứng chỉ được cấp phép.

Session 1 – Giới thiệu 

 • Giới thiệu các danh mục Quản lý và Vận hành 
 • Xem xét các khuyết điểm Quản lý và Vận hành phổ biến nhất 

Session 2 – Khái niệm về Vận hành và Bảo trì 

 • Sự khác biệt giữa vận hành và bảo trì 
 • Những yếu tố để quyết định ai vận hành và bảo trì các cơ sở quan trọng của bạn 

Session 3 – Nhân sự 

 • Quy trình phát triển nhân sự 
 • Điều kiện cần cho nhân sự 
 • Tác động của cấu trúc tổ chức 
 • Xác định vai trò và trách nhiệm của nhân viên và nhóm hỗ trợ 

Session 4 – Bảo trì Cơ sở quan trọng 

 • Xây dựng chương trình bảo trì định kỳ và lịch hàng năm 
 • Yêu cầu hệ thống quản lý bảo trì để theo dõi hoạt động 
 • Hỗ trợ từ nhà cung cấp 
 • Bảo trì tiên đoán 
 • Kế hoạch chu kỳ sống 
 • Dọn dẹp cơ sở 

Session 5 – Tài liệu vận hành 

 • Chính sách của địa điểm 
 • Phát triển các phương pháp thực hiện và các tài liệu quan trọng khác 

Session 6 – Đào tạo 

 • Xây dựng chương trình đào tạo và lịch trình 
 • Yêu cầu đào tạo từ nhà cung cấp 

Session 7 – Quản lý Sức chứa 

 • Quản lý sức chứa và tải trọng 
 • Xác định sức chứa quan trọng và dự báo khi đạt giới hạn 

Session 8 – Ban đầu vận hành 

 • Làm sao để có sự tham gia của vận hành trong quá trình ban đầu vận hành dẫn đến thành công vận hành 
 • Định nghĩa những hành vi sớm trong quá trình phát triển mà sẽ đảm bảo thành công lâu dài 

Session 9 – Đặc điểm của tòa nhà 

 • Tác động của đặc điểm tòa nhà đến hoạt động vận hành 

Session 10 – Rủi ro Địa điểm 

 • Xác định các rủi ro cho các hoạt động vận hành do các yếu tố tự nhiên và nhân tạo gây ra. 
 • Đánh giá các rủi ro trên địa điểm và xác định ưu và nhược điểm của nhiều địa điểm khác nhau 

Session 11 – Phương pháp thực hiện 

 • Hiểu sự phụ thuộc của tất cả các danh mục khác nhau khi tạo chương trình Quản lý và Vận hành 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC