Khoá ADMIN-336: Running Cloudera Public Cloud

Khóa đào tạo Quản trị viên CDP Public Cloud mang đến cho người tham gia sự hiểu biết toàn diện về tất cả các bước cần thiết để cấu hình, vận hành và duy trì các phiên bản CDP Public Cloud. Khóa học này có sự hướng dẫn của giáo viên, bao gồm mọi thứ từ việc thiết lập đến cấu hình các dịch vụ dữ liệu khác nhau để thực hiện công việc trên đám mây trên tất cả các nhà cung cấp đám mây chính bằng cách sử dụng bảng điều khiển quản lý Cloudera. Nó cũng bao gồm các tùy chọn cấu hình khác nhau bằng cách sử dụng giao diện web và kịch bản tự động hóa bằng Ansible. Về phần tối ưu hóa, nó bao gồm cân bằng tải và điều chỉnh các phiên bản CDP PC. Khóa đào tạo Cloudera này là sự chuẩn bị tốt nhất cho những trường hợp thực tế mà các quản trị viên đối mặt khi vận hành CDP Public Cloud. 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có thể có các kiến thức và kinh nghiệm sau:

 • Đánh giá và chọn lựa tùy chọn triển khai phù hợp 
 • Thiết lập CDP Public Cloud bằng Bảng điều khiển Quản lý Cloudera 
 • Thiết lập và cấu hình các dịch vụ dữ liệu khác nhau 
 • Cấu hình và giám sát các phiên bản bằng Cloudera Manager 
 • Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật cụm 
 • Phát hiện, sửa chữa và xử lý sự cố trên cụm 
 • Tự động mở rộng cụm Data Hub và Dịch vụ Dữ liệu 

Khóa học này phù hợp nhất với các quản trị viên và người vận hành hệ thống đám mây có ít nhất kinh nghiệm cơ bản về Linux và AWS/Azure/GCP.

Hãng đề xuất học viên nên tham gia các khóa học miễn phí OnDemand để tận dụng tốt nhất trải nghiệm: 

 •  Introducing AWS for CDP Public Cloud (FREE!)  
 • Cloudera Essentials for CDP (FREE!)  
 • Introducing – CDP Public Cloud Administration (FREE!)  
 • Quickstart: Azure for CDP (FREE!)  
 • Quickstart: AWS for CDP (FREE!) 

Module 1: Tổng quan về Cài đặt (Bắt đầu) 

 • Bảng điều khiển quản lý Cloudera 
 • Thông tin Đăng nhập CDP 
 • Vùng quản lý điều khiển CDP 
 • Đăng ký một môi trường CDP 
 • Nền tảng Dữ liệu Cloudera 
 • Xu hướng ngành công nghiệp cho Big Data 
 • Thách thức của việc trở thành một doanh nghiệp dựa trên dữ liệu 
 • Máy chủ dữ liệu doanh nghiệp 
 • Tổng quan về CDP 
 • Các hình thức dạng CDP 

Module 2: Kiến trúc CDP 

 • Tổng quan 
 • Các khái niệm và thành phần chính 
 • Tổng quan về CDP Runtime 
 • Phần cứng Tối thiểu 
 • Kết nối ra 

Module 3: Tổng quan về Điều khiển 

 • Truy cập và quản lý môi trường 
 • Tổng quan về quản lý dữ liệu 
 • Bảng điều khiển Quản lý 
 • Bảng điều khiển 
 • Môi trường 
 • Hồ Sơ Dữ liệu 
 • Quản lý Người dùng 
 • Cụm Cổ điển 
 • Trung tâm Dữ liệu 
 • Danh mục Dữ liệu 
 • Quản lý Sao chép 
 • Khả năng Quan sát 

Module 4: CLI CDP (Giao diện Dòng lệnh) 

 • Giao diện Dòng lệnh CLI CDP 
 • Cài đặt CLI CDP / Thiết lập Máy khách CLI 
 • Các Mô-đun CLI 
 • Tạo khóa truy cập API / Cấu hình máy khách CDP 
 • Đăng nhập vào CLI/SDK CDP 
 • Cấu hình tự động hoàn thiện CLI / Tham khảo CLI / Truy cập Trợ giúp CLI 
 • Tổng quan về API CDP / Tổng quan về SDK CDP cho Java / Tổng quan về curl CDP 

Module 5: Quản lý Truy cập CDP 

 • Bảng điều khiển quản lý 
 • Quản lý người dùng 
 • Tạo người dùng thiết bị 
 • Quyền của người dùng 
 • Đồng bộ hóa người dùng 
 • Cấu hình Nhóm 
 • Xác định các nhà cung cấp 
 • Vai trò và vai trò tài nguyên 
 • Cài đặt 
 • Chứng chỉ lưu trữ dữ liệu kiểm toán 

Module 6: Tổng quan về trung tâm dữ liệu 

 • Trung tâm dữ liệu 
 • Lập kế hoạch / Tạo cụm Trung tâm Dữ liệu của bạn 
 • Các yếu tố lập kế hoạch tổng quan 
 • Cấu hình Nodes 
 • Quản lý trung tâm dữ liệu 
 • Chọn phần cứng phù hợp 
 • Cấu hình cụm nâng cao 
 • Các Loại Trung tâm Dữ liệu 
 • Dòng Dữ liệu 
 • Kỹ thuật Dữ liệu Kỹ thuật 
 • Giải quyết sự cố 

Module 7: Quản lý trung tâm dữ liệu 

 • Thực tiễn tốt nhất trên trung tâm dữ liệu 
 • Phân khối trung tâm dữ liệu 
 • Quản lý trung tâm dữ liệu 
 • Dịch vụ trung tâm dữ liệu 
 • Tự động mở rộng/ Thông tin Trung tâm Dữ liệu 
 • Kiểm tra Tình trạng Sức khỏe Cụm / Sự kiện và Cảnh báo 
 • Bảo trì Host 
 • Nâng cấp một cụm trung tâm dữ liệu 
 • Giám sát / Tính năng Giám sát 

Module 8: Tổng quan về dịch vụ dữ liệu 

 • Tổng quan về Dịch vụ Dữ liệu 
 • Dịch vụ Dữ liệu 
 • Lập kế hoạch cho Cụm Dịch vụ Dữ liệu của bạn 
 • Lựa chọn Phần cứng / Xem xét Về Mạng 
 • Tạo Dịch vụ Dữ liệu 
 • Dòng Dữ liệu 
 • Kỹ thuật dữ liệu kỹ thuật 
 • Data Warehouse 
 • Cơ sở dữ liệu Vận hành 
 • Học Máy 
 • Giải quyết sự cố 

Module 9: Dòng Dữ liệu 

 • Tổng quan về dịch vụ dòng dữ liệu 
 • Tổng quan về Nhập Dữ liệu 
 • Nhập Dữ liệu sử dụng Chuyển tệp hoặc Giao diện REST 
 • Nhập Dữ liệu Sử dụng NiFi 
 • Tự động mở rộng 

Module 10: Kỹ thuật Dữ liệu 

 • Tổng quan về dịch vụ kỹ thuật dữ liệu 
 • Tổng quan về dòng dữ liệu Apache Spark/Flink/Kafka 
 • Tự động mở rộng 

Module 11: Data Warehouse 

 • Tổng quan về dịch vụ Data Warehouse 
 • Thêm và quản lý một bảng mô tả cơ sở dữ liệu 
 • Thêm và Điều chỉnh một đho dữ liệu ảo 
 • Truy vấn một Data Warehouse 
 • Trực quan hóa dữ liệu 
 • Giám sát & giải quyết sự cố 

Module 12: Cơ sở dữ liệu vận hành 

 • Tổng quan về dịch vụ cơ sở dữ liệu vận hành 
 • Tổng quan về Apache HBase/Search 
 • Tự động mở rộng 

Module 13: Học Máy 

 • Tổng quan về Dịch vụ Học Máy 
 • Động cơ CML 
 • Các yêu cầu của không gian làm việc CML 
 • Cung cấp một không gian làm việc CML 
 • Tự động thay đổi tỷ lệ CML 
 • Giám sát 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC