Khóa Advanced Developing on AWS

Khóa học Advanced Developing on AWS sử dụng tình huống thực tế của việc chuyển đổi một ứng dụng cổ điển lớn trên nền tảng nội địa và tái thiết kế nó thành kiến trúc microservices không cần máy chủ. Khóa học bao gồm các chủ đề phát triển nâng cao như thiết kế cho môi trường cloud-native; phân rã các ứng dụng cổ điển trên nền tảng nội địa và đóng gói lại chúng thành kiến trúc dựa trên đám mây, cloud-native; và áp dụng các nguyên tắc của phương pháp ứng dụng Twelve-Factor. 

Sau khi hoàn thành xong khoá học này, học viên có khả năng hoàn thiện các công việc dưới đây: 

 • Phân tích kiến trúc ứng dụng nguyên khối để xác định các điểm dừng hợp lý hoặc có lập trình nơi ứng dụng có thể được chia thành các dịch vụ AWS khác nhau 
 • Áp dụng các khái niệm và bước tuyên ngôn của Ứng dụng Mười hai yếu tố trong khi di chuyển từ mô hình nguyên khối ngành kiến trúc 
 • Đề xuất các dịch vụ AWS phù hợp để phát triển dịch vụ dựa trên nền tảng đám mây vi mô ứng dụng 
 • Sử dụng API AWS, CLI và SDK để giám sát và quản lý các dịch vụ AWS 
 • Di chuyển một ứng dụng nguyên khối sang một ứng dụng vi dịch vụ bằng cách sử dụng 6 R di chuyển 
 • Giải thích sự phụ thuộc lẫn nhau của SysOps và DevOps cần thiết để triển khai ứng dụng vi dịch vụ trong AWS 

Khóa học này dành cho các nhà phát triển phần mềm có kinh nghiệm đã quen thuộc với các dịch vụ AWS. 

Chúng tôi khuyến khích học viên tham gia khoá học có các kiến thức sau: 

 • Kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình cấp cao 
 • Kiến thức làm việc về các dịch vụ AWS cốt lõi và triển khai đám mây công cộng 
 • Hoàn thành khóa đào tạo tại lớp Phát triển trên AWS và sau đó tối thiểu 6 tháng học việc áp dụng những khái niệm đó vào môi trường thế giới thực 

Module 1: Hành trình vào đám mây 

 • Kiến trúc thông thường ngoài đám mây
 • Giới thiệu về Cloud Air
 • Kiến trúc monolithic
 • Di chuyển lên đám mây
 • Guardrails (Rào cản bảo vệ)
 • Sáu phương pháp di chuyển (Sáu R)
 • Phương pháp ứng dụng Twelve-Factor
 • Các kiểu kiến trúc và mẫu
 • Tổng quan về Dịch vụ AWS
 • Giao tiếp với Dịch vụ AWS
 • Xác thực
 • Cơ sở hạ tầng như mã và Elastic Beanstalk
 • Thực hiện: Hướng dẫn tạo cơ sở hạ tầng cơ bản bằng AWS CloudFormation trong
 • Lab thực hành 1: Triển khai ứng dụng monolith của bạn bằng cách sử dụng AWS Elastic Beanstalk

Module 2: Đạt được tính linh hoạt 

 • DevOps
 • CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment)
 • Cấu hình ứng dụng
 • Quản lý bảo mật thông tin
 • Dịch vụ CI/CD trong AWS
 • Thực hiện: Demo AWS Secrets Manager  

Module 5: Từ Monolith Đến MicroServices 

 • Microservices (Kiến trúc microservices)
 • Serverless (Kiến trúc không cần máy chủ)
 • Nhìn vào Cloud Air
 • Microservices sử dụng Lambda và API Gateway
 • SAM (Serverless Application Model)
 • Đèn cao áp cho kiến trúc monolithic
 • Lab thực hành: Sử dụng AWS Lambda để phát triển các dịch vụ micro

Module 5: Độ bền và Tăng cường 

 • Lưu trữ dữ liệu phi tập trung
 • Amazon SQS (Simple Queue Service)
 • Amazon SNS (Simple Notification Service)
 • Amazon Kinesis Streams
 • AWS IoT Message Broker
 • Sự kiện dựa trên serverless
 • Sự kiện đang diễn ra và CQRS (Command Query Responsibility Segregation)
 • Thiết kế cho tính bền vững trong đám mây
 • Lab thực hành: Khám phá các tùy chọn tin nhắn AWS

Module 6: Bảo mật và Khả năng Quan sát 

 • Tính toán không cần máy chủ bằng AWS Lambda
 • Xác thực với Amazon Cognito
 • Gỡ lỗi và tính nhất quán
 • Lab thực hành: Phát triển các dịch vụ micro trên AWS
 • Lab thực hành 8: Tự động hóa triển khai với Cloud Formation

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC