Khóa Advanced Junos Enterprise Switching Using Enhanced Layer 2 Software – AJEX

Khóa học trong 2 ngày này được thiết kế để cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động VLAN, giao thức Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) VLAN Spanning Tree Protocol (VSTP), xác thực kiểm soát truy cập cho mạng Layer 2, tính năng IP telephony, class of service (CoS), các công cụ giám sát khắc phục sự cố được hỗ trợ trên các Switch Ethernet dòng EX Series của Juniper. Thông qua các bài thực hành thí nghiệm, học viên sẽ hội trải nghiệm cấu hình giám sát hệ điều hành Junos (OS) giám sát hoạt động của thiết bị giao thức. Khóa học này sử dụng các Switch Ethernet dòng EX 4300 Series của Juniper cho phần thực hành, nhưng môi trường thực hành không loại trừ khả năng áp dụng khóa học cho các nền tảng phần cứng Juniper khác chạy hệ điều hành Junos OS. Khóa học này dựa trên Junos OS Release 21.4R1.12. 

Mục tiêu koas học:

 • Hạn chế luồng lưu lượng trong một VLAN. 
 • Quản lý đăng ký VLAN động. 
 • Đưa lưu lượng Layer 2 qua các mạng Ethernet bằng cách tạo tunnel. 
 • Xem xét mục đích và hoạt động của spanning tree. 
 • Triển khai nhiều phiên bản spanning tree trong mạng. 
 • Triển khai một hoặc nhiều phiên bản spanning tree cho một VLAN. 
 • Liệt kê các lợi ích của việc triển khai xác thực người dùng cuối. 
 • Giải thích hoạt động của các tính năng kiểm soát truy cập khác nhau. 
 • Cấu hình và giám sát các tính năng kiểm soát truy cập khác nhau. 
 • Mô tả những yếu tố xử lý khi bật nhiều tính năng xác thực và kiểm soát truy cập. 
 • Mô tả một số kịch bản triển khai IP telephony thông thường. 
 • Mô tả các tính năng hỗ trợ triển khai IP telephony. 
 • Cấu hình và giám sát các tính năng được sử dụng trong triển khai IP telephony. 
 • Giải thích mục đích và hoạt động cơ bản của CoS. 
 • Mô tả các tính năng CoS được sử dụng trong mạng Layer 2. 
 • Cấu hình và giám sát CoS trong mạng Layer 2. 
 • Mô tả phương pháp khắc phục sự cố cơ bản. 
 • Liệt kê các vấn đề phổ biến gây gián đoạn hoạt động mạng. 
 • Xác định các công cụ được sử dụng trong khắc phục sự cố mạng. 
 • Sử dụng các công cụ có sẵn để giải quyết các vấn đề mạng. 

Khóa học phu hợp với Các nhân trách nhiệm làm việc về cấu hình giám sát các Switch dòng EX Series sử dụng Junos Enhanced Layer 2 Software (ELS) 

 

Để hoàn thành khóa học một cách tốt nhất bạn cần có:

 • Kiến thức cơ bản về mạng và hiểu biết về mô hình tham chiếu OSI và bộ giao thức TCP/IP. 
 • Hoàn thành khóa học Giới thiệu về Hệ điều hành Junos (IJOS), hoặc có kiến thức tương đương. 
 • Hoàn thành khóa học Junos Enterprise Switching (JEX), hoặc có kiến thức tương đương. 

Nội dung khóa học:

Giới thiệu khóa học

Quản lý lưu lượng VLAN

 • Gán lưu lượng người dùng cho các VLAN 
 • Giải thích cách hạn chế luồng lưu lượng trong một VLAN 

Chuyển mạch Ethernet nâng cao

 • Cấu hình đăng ký VLAN động bằng cách sử dụng MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol) 
 • Triển khai lưu lượng tunnel Layer 2 qua các mạng Ethernet 

Thực hành 1: Chuyển mạch Ethernet nâng cao 

MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)

 • Mô tả mục đích và hoạt động của spanning tree 
 • Triển khai nhiều phiên bản spanning tree trong mạng 
 • Tổng quan về quá trình xác thực 

VSTP (VLAN Spanning Tree Protocol)

 • Mô tả các phiên bản spanning tree cho một VLAN 
 • Triển khai các phiên bản spanning tree cho một VLAN 

Thực hành 2: Spanning tree nâng cao 

Xác thực người dùng và Kiểm soát truy cập

 • Liệt kê lợi ích của việc triển khai xác thực người dùng cuối 
 • Mô tả hoạt động của các tính năng kiểm soát truy cập 802.1X 

Tính năng Kiểm soát truy cập – MAC RADIUS và Captive Portal

 • Cấu hình và giám sát tính năng kiểm soát truy cập MAC RADIUS 
 • Cấu hình và giám sát tính năng kiểm soát truy cập Captive Portal 
 • Mô tả các yếu tố xử lý khi bật nhiều tính năng xác thực và kiểm soát truy cập 

Thực hành 3: Xác thực và Kiểm soát truy cập 

Tính năng IP Telephony – Power over Ethernet (PoE), Neighbor Discovery sử dụng LLDP

 • Mô tả một số kịch bản triển khai IP telephony thông thường 
 • Giải thích tính năng power over Ethernet trong IP telephony 
 • Mô tả tính năng neighbor discovery trong IP telephony 

Tính năng IP Telephony – Voice LAN

 • Mô tả tính năng voice VLAN trong IP telephony 
 • Triển khai các tính năng IP telephony 

Thực hành 4: Triển khai các tính năng IP Telephony 

Tổng quan về Class of Service

 • Cấu hình và giám sát class of service trong Layer 2 network 
 • Thực hiện khắc phục sự cố class of service 

Triển khai Class of Service

 • Cấu hình và giám sát class of service trong Layer 2 network 
 • Thực hiện khắc phục sự cố class of service 

Thực hành 5: Lớp dịch vụ 

Giới thiệu về Giám sát và Khắc phục sự cố trong Mạng doanh nghiệp Layer 2

 • Giải thích quy trình khắc phục sự cố cơ bản 
 • Đánh giá các bước khắc phục sự cố 

Triển khai Giám sát và Khắc phục sự cố trong Mạng doanh nghiệp Layer 2

 • Liệt kê các vấn đề phổ biến gây gián đoạn hoạt động mạng 
 • Xác định các công cụ được sử dụng trong khắc phục sự cố mạng 
 • Sử dụng các công cụ có sẵn để giải quyết các vấn đề mạng 

Thực hành 6: Giám sát và Khắc phục sự cố 

Phụ lục: Junos Space Network Director

 • Mô tả Junos Space Network Director 
 • Cấu hình Junos Space Network Director 

Phụ lục: Giới thiệu về tích hợp Mist AI

 • Liệt kê các tùy chọn wired assurance và các thiết bị chuyển mạch Juniper được hỗ trợ 
 • Mô tả quy trình cấu hình và triển khai 

Phụ lục: Mist Wired Assurance

 • Mô tả các tùy chọn triển khai 
 • Giải thích SLE (Service Level Expectations) và các bộ phân loại trong wired assurance 
 • Mô tả vai trò của Mist trong kiến trúc mạng nội bộ và chi nhánh 

Phụ lục: Ví dụ Cấu hình ELS và Non-ELS

 • Cấu hình các tùy chọn của switch 
 • Mô tả giao diện IRB và VLAN 
 • Mô tả Q-in-Q Tagging 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC