Khoá Apache HBase Training

Khóa đào tạo Cloudera cho Apache HBase trang bị cho người tham gia công nghệ cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng quan trọng cho nhiệm vụ, có khả năng lưu trữ, định vị và truy xuất dữ liệu vượt xa quy mô của các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu truyền thống.

Học viên bắt đầu bằng việc tìm hiểu về kiến trúc của HBase và các trường hợp sử dụng điển hình. Thông qua bài giảng và hơn mười hai bài tập thực hành đi theo, học viên tiếp tục xây dựng trên kiến thức nền tảng này bằng cách học cách thiết kế bảng và lược đồ HBase, cũng như tương tác với HBase thông qua cả bộ lệnh dòng lệnh và API Java của nó.

Ngoài ra, khóa học còn cung cấp những kiến thức liên quan bao gồm việc tinh chỉnh hiệu suất và các kỹ thuật quản lý cụm sẽ giúp đảm bảo dịch vụ và ứng dụng của học viên chạy một cách đáng tin cậy và hiệu quả. 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có các kiến thức và kinh nghiệm như sau:

 • Xác định xem HBase có phù hợp cho một trường hợp sử dụng cụ thể hay không 
 • Sử dụng các phương pháp tốt nhất cho thiết kế lược đồ và khóa hàng 
 • Tạo, điền dữ liệu, thay đổi và xóa bảng HBase 
 • Thêm, định vị, truy xuất, cập nhật và xóa dữ liệu 
 • Thực hiện các nhiệm vụ quản trị cụm thông thường 
 • Xác định và khắc phục các chướng ngại về hiệu suất 

Khóa học này phù hợp cho các nhà phát triển và quản trị viên có ý định sử dụng HBase.

Học viên nên có kinh nghiệm trước đó với cơ sở dữ liệu và mô hình dữ liệu, có nền tảng kiến thức về Java. Kiến thức nền tảng Cloudera không bắt buộc, nhưng việc tham gia Cloudera Developer Training for Apache Spark and Hadoop để có nền tảng tham gia khoá học này.

Module 1: Giới thiệu về Hadoop và HBase 

 • Giới thiệu về Hadoop 
 • Các thành phần chính của Hadoop 
 • Bài tập: Sử dụng HDFS 
 • HBase là gì? 
 • Các ưu điểm của HBase 
 • HBase trong môi trường sản xuất 
 • Nhược điểm của HBase 

Module 2: Bảng HBase 

 • Các khái niệm về HBase 
 • Cơ bản của bảng HBase 
 • Suy nghĩ về thiết kế bảng 
 • Bài tập: Nhập dữ liệu vào HBase 

Module 3: Shell HBase 

 • Tạo bảng với Shell HBase 
 • Làm việc với các bảng 
 • Bài tập: Sử dụng Shell HBase 
 • Làm việc với dữ liệu bảng 
 • Bài tập: Truy cập dữ liệu trong Shell HBase 

Module 4: Cơ bản về kiến trúc HBase 

 • Khu vực HBase 
 • Kiến trúc cụm HBase 
 • HBase và Địa phương dữ liệu HDFS 

Module 5: Thiết kế Schema HBase 

 • Xem xét thiết kế tổng quan 
 • Thiết kế tập trung vào ứng dụng 
 • Thiết kế Khóa hàng HBase 
 • Các tính năng bảng HBase khác 
 • Bài tập: Sử dụng MIN_VERSIONS và Time-To-Live 

Module 6: Thiết kế Schema HBase (tiếp theo) 

 • Xem xét thiết kế tổng quan 
 • Thiết kế tập trung vào ứng dụng 
 • Thiết kế Khóa hàng HBase 

Module 7: Truy cập Dữ liệu Cơ bản với API HBase 

 • Tùy chọn để truy cập dữ liệu HBase 
 • Tạo và xóa bảng HBase 
 • Truy xuất dữ liệu với Get 
 • Truy xuất dữ liệu với Scan 
 • Chèn và cập nhật dữ liệu 
 • Xóa dữ liệu 
 • Bài tập: Sử dụng API Developer 

Module 8: Các tính năng API HBase nâng cao hơn 

 • Lọc quét 
 • Bài tập: bộ lọc HBase 
 • Bộ đệm ghi ở side khách hàng 
 • Bài tập: sử dụng bộ đệm ghi ở side khách hàng 
 • Thực tiễn tốt nhất 
 • Bộ phụ trợ HBase 
 • Bài tập: Sử dụng Atomic Counters 

Module 9: Cách ghi HBase 

 • Lối ghi HBase 
 • Bài tập: Khám phá HBase 
 • Tổng hợp 
 • Phân chia 
 • Bài tập: Flushes và Compactions 

Module 10: Cách đọc HBase 

 • Làm thế nào HBase đọc dữ liệu 
 • Bộ nhớ đệm khối để đọc 

Module 11: Tinh chỉnh Hiệu suất HBase 

 • Xem xét cột gia đình 
 • Xem xét Thiết kế Schema 
 • Cấu hình cho việc lưu trữ đệm 
 • Xem xét bộ nhớ 
 • Xử lý dữ liệu chuỗi thời gian và tuần tự 
 • Phân chia khu vực trước 
 • Bài tập: phát hiện điểm nóng 

Module 12: Quản lý HBase và Quản lý Cụm 

 • Thiết kế Schema HBase 
 • Xem xét thiết kế tổng quan 
 • Thiết kế tập trung vào ứng dụng 
 • Thiết kế Khóa hàng HBase 

Module 13: Sao chép và Sao lưu HBase 

 • Sao chép HBase 
 • Sao lưu HBase 
 • Bản đồ và Cụm Hadoop 
 • Bài tập: quản trị sử dụng Hive và Impala với HBase 
 • Làm thế nào để sử dụng Hive và Impala để truy cập HBase 
 • Bài tập: Hive và Hbase 

Phụ lục A: Truy cập Dữ liệu với Python và Thrift 

 • Sử dụng Thrift 
 • Làm việc với các bảng 
 • Lấy và Đặt dữ liệu 
 • Quét dữ liệu 
 • Xóa dữ liệu 
 • Bộ đếm 
 • Bộ lọc 
 • Bài tập tùy chọn: Sử dụng Python và Thrift với HBase 

Phụ lục B: OpenTSDB 

Phụ lục C: giao diện hbase-spark API 

 • Giới thiệu 
 • Kiến trúc và Mẫu tích hợp 
 • Gõ và Sử dụng API 
 • Công việc tương lai 
 • Bài tập tùy chọn: Sử dụng giao diện hbase-spark API 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC