Khóa Azure Data Engineer Associate

Chúng ta đang sống trong một thế giới tràn ngập dữ liệu, nơi mà quy mô, độ phức tạp tăng theo cấp số nhân theo từng này. Kỹ sư dữ liệu hiện nay phải biết cách xây dựng các giải pháp để di chuyển, biến đổi và hợp nhất cả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc từ nhiều nguồn khác nhau. Azure cung cấp tất cả các dịch vụ cần thiết để hoàn thành các tác vụ này và xây dựng giải pháp phân tích dữ liệu mạnh mẽ. 

Trong khóa học Azure Data Engineer Associate bạn sẽ cung cấp cho bạn kiến thức như data engineering là gì và cách Azure đáp ứng các vai trò bao gồm chuyển đổi, nhập, xử lý dữ liệu cũng như cách bảo mật, tối ưu và khắc phục các sự cố liên đến dữ liệu của bạn. 

Mục tiêu của khóa học là: 

 • Thiết kế và thực hiện lưu trữ dữ liệu 
 • Thiết kế và phát triển xử lý dữ liệu 
 • Thiết kế và triển khai bảo mật dữ liệu 
 • Giám sát và tối ưu hóa lưu trữ dữ liệu và xử lý dữ liệu 

Khóa học phù hợp cho các đối tượng: 

 • Sinh viên mới ra trường  
 • Kỹ sư data 
 • Những người muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng xử lý data 

Để tham gia khóa học bạn cần: 

 • Hiểu các khái niệm dữ liệu cốt lõi. 
 • Kiến thức làm việc với dữ liệu quan hệ trên đám mây. 
 • Kiến thức về làm việc với dữ liệu phi quan hệ trên đám mây. 
 • Kiến thức về phân tích dữ liệu và các khái niệm trực quan hóa. 

Nội dung khóa học bao gồm 11 chương bao gồm: 

Chương 1: Giới thiệu 

Chương 2: Xử lý sự cố kỹ thuật dữ liệu 

Chương 3: Lưu trữ dữ liệu 

Chương 4: Nhập và chuyển đổi dữ liệu 

Chương 5: Giải pháp xử lý hàng loạt dữ liệu 

Chương 6: Giải pháp xử lý luồng 

Chương 7: Data Serving Layer 

Chương 8: Định cấu hình bảo mật và tuân thủ bảo mật dữ liệu 

Chương 9: Giám sát lưu trữ dữ liệu và xử lý dữ liệu 

Chương 10: Tối ưu hóa và khắc phục sự cố lưu trữ và xử lý dữ liệu 

Chương 11: Phần kết luận 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC