Khóa CCNP Enterprise

Khóa học CCNP Enterprise cung cấp cho bạn kiến thức bạn cần để cài đặt, định cấu hình, vận hành và khắc phục sự cố mạng có dây và không dây doanh nghiệp. Khóa học này bao gồm các công nghệ định tuyến và cơ sở hạ tầng tiên tiến, cách triển khai các nguyên tắc bảo mật trong mạng doanh nghiệp và thiết kế phủ (overlay network) bằng cách sử dụng các giải pháp như SD-Access và SD-WAN. Khóa học sẽ bao gồm nội dung CCNP ENARSI và CCNP ENCOR.

Sau khi tham gia khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Minh họa mô hình và kiến trúc thiết kế mạng phân cấp bằng cách sử dụng các lớp truy cập, phân phối và lõi
 • So sánh và đối chiếu các cơ chế hoạt động và vận hành của phần mềm và phần cứng chuyển mạch, đồng thời định nghĩa các khái niệm Ternary Content Addressable Memory (TCAM) và Content Addressable Memory (CAM), cũng như chuyển mạnh tuần tự (process Swiching) , chuyển mạch nhanh (fast switching) và các khái niệm Cisco Express Forwarding
 • Khắc phục sự cố kết nối Lớp 2 sử dụng kỹ thuật chia VLANs và trunking
 • Triển khai mạng chuyển mạch dự phòng bằng Giao thức Spanning Tree
 • Xử lý sự cố link aggregation ( tổng hợp nhiều link) bằng Etherchannel
 • Mô tả các tính năng, Đơn vị và khái niệm lựa chọn đường dẫn của Giao thức Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
 • Triển khai và tối ưu hóa (OSPF) v2 và OSPFv3, bao gồm các router phụ cận, loại gói và phân khu (arrea), Tổng hợp và lọc tuyến cho IPv4 và IPv6
 • Triển khai EBGP cho các mạng liên vùng, lựa chọn tuyến, các khái niệm single homed và dual homed networking
 • Triển khai dự phòng mạng bằng các giao thức Hot Standby Routing Protoco (HSRP) và Giao thức Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
 • Triển khai kết nối internet cho Doanh nghiệp bằng Dịch địa chỉ mạng tĩnh và dịch địa chỉ động Network Address Translation (NAT)
 • Mô tả công nghệ ảo hóa của máy chủ, thiết bị chuyển mạch, các thiết bị và thành phần mạng khác nhau
 • Triển khai các công nghệ lớp phủ như Virtual Routing and Forwarding (VRF), Generic Routing Encapsulation (GRE), VPN, và Location Identifier Separation Protocol (LISP)
 • Mô tả các thành phần và khái niệm của mạng không dây bao gồm các đặc tính Tần số vô tuyến Radio Frequency (RF), ăng-ten và xác định các tiêu chuẩn không dây cụ thể
 • Mô tả các mô hình triển khai không dây khác nhau có sẵn, bao gồm triển khai Điểm truy cập tự động Access Point (AP) và thiết kế dựa trên đám mây dung tập trung kiến trúc Bộ điều khiển mạng LAN không dây của Cisco Wireless LAN Controller (WLC)
 • Mô tả dịch vụ chuyển vùng và định vị không dây
 • Mô tả cách các AP giao tiếp với WLC tải được được phần mềm, cấu hình và các thông số quản lý tập trung
 • Định cấu hình và xác minh Giao thức Extensible Authentication Protocol (EAP), WebAuth và Khóa chia sẻ trước Pre-shared Key (PSK) trên WLC
 • Khắc phục sự cố kết nối máy khách không dây bằng các công cụ có sẵn khác nhau
 • Khắc phục sự cố mạng Doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ như Giao thức Network Time Protocol (NTP), Giao thức Simple Network Management Protocol (SNMP), Cisco Internetwork Operating System (Cisco IOS ® ) IP Service Level Agreements (SLAs), NetFlow, và Cisco IOS Embedded Event Manager
 • Giải thích việc sử dụng các công cụ phân tích và khắc phục sự cố mạng có sẵn, bao gồm các lệnh hiển thị và gỡ lỗi (show and debug), cũng như các phương án tốt nhất trong khắc phục sự cố
 • Cấu hình quản trị quyền truy cập để đảm bảo an toàn cho các thiết bị IOS của Cisco sử dụng Command-Line Interface (CLI), Role-Based Access Control (RBAC), Access Control List (ACL) và Secure Shell (SSH), khám phá các khái niệm củng cố an toản thiết bị để bảo vệ thiết bị khi truy cập từ các phương thức kém an toàn hơn, như Telnet và HTTP
 • Mở rộng khả năng quản trị bằng cách sử Authentication, Authorization và Accounting (AAA) và cơ sở dữ liệu cục bộ.
 • Mô tả kiến trúc bảo mật mạng doanh nghiệp, bao gồm mục đích và chức năng của VPN, bảo mật nội dung, ghi nhật ký, bảo mật thiết bị đầu cuối, tường lửa cá nhân và các tính năng bảo mật khác
 • Giải thích mục đích, chức năng, tính năng và quy trình làm việc của Cisco DNA Center Assuarance cho Mạng intent-Based, để hiển thị mạng, giám sát chủ động.
 • Mô tả các thành phần và tính năng của giải pháp Cisco SD-Access, mặt phẳng điều khiển vải và mặt phẳng dữ liệu, đồng thời mô tả mục đích và chức năng của các cổng Virtual Extensible LAN (VXLAN)
 • Xác định các thành phần và tính năng của các giải pháp SD-WAN của Cisco, bao gồm mặt phẳng điều phối, mặt phẳng quản lý, mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu
 • Mô tả các khái niệm, mục đích và tính năng của các giao thức Multicast, bao gồm Giao thức Internet Group Management Protocol (IGMP) v2 / v3, chế độ Dense/ chế độ sparse của giao thức Protocol-Independent Multicast (PIM)
 • Mô tả các khái niệm và tính năng của Chất lượng dịch vụ Quality of Service (QoS) và mô tả nhu cầu trong mạng doanh nghiệp
 • Giải thích các thành phần và điều kiện Python
 • Mô tả các giao thức lập trình mạng như Giao thức Network Configuration Protocol (NETCONF) và RESTCONF
 • Mô tả API trong Trung tâm DNA của Cisco và vManage
 • Định cấu hình Giao thức định tuyến cổng nội bộ nâng cao (EIGRP) cổ điển và đặt tên EIGRP cho IPv4 và IPv6
 • Tối ưu hóa EIGRP cổ điển và EIGRP được đặt tên cho IPv4 và IPv6
 • Khắc phục sự cố EIGRP cổ điển và EIGRP có tên cho IPv4 và IPv6
 • Định cấu hình Đường dẫn ngắn nhất mở đầu tiên (OSPF) v2 và OSPFv3 trong môi trường IPv4 và IPv6
 • Tối ưu hóa hành vi OSPFv2 và OSPFv3
 • Khắc phục sự cố OSPFv2 cho IPv4 và OSPFv3 cho IPv4 và IPv6
 • Thực hiện phân phối lại tuyến đường bằng cơ chế lọc
 • Khắc phục sự cố phân phối lại
 • Thực hiện kiểm soát đường dẫn bằng cách sử dụng Định tuyến dựa trên chính sách Policy-Based Routing (PBR) và thỏa thuận cấp độ dịch vụ IP (IP Service Level Agreement (SLA))
 • Định cấu hình Giao thức cổng đa biên giới Multiprotocol-Border Gateway Protocol (MP-BGP) trong môi trường IPv4 và IPv6
 • Tối ưu hóa MP-BGP trong môi trường IPv4 và IPv6
 • Khắc phục sự cố MP-BGP cho IPv4 và IPv6
 • Mô tả các tính năng của Chuyển mạch nhãn đa kênh Multiprotocol Label Switching (MPLS)
 • Mô tả các thành phần kiến trúc chính của MPLS VPN
 • Xác định các chức năng định tuyến và chuyển tiếp gói cho MPLS VPN
 • Giải thích cách các gói được chuyển tiếp trong môi trường MPLS VPN
 • Triển khai VPN đa điểm động của hệ điều hành mạng quốc tế Cisco Internetwork Operating System (IOS®) của Cisco Dynamic Multipoint VPNs (DMVPNs) (DMVPN)
 • Thực hiện giao thức cấu hình máy chủ động Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Mô tả các công cụ có sẵn để bảo mật bước nhảy đầu tiên của IPV6
 • Khắc phục sự cố các tính năng bảo mật của bộ định tuyến của Cisco
 • Khắc phục sự cố bảo mật và dịch vụ cơ sở hạ tầng

Đối tượng nên đăng ký tham gia:

 • Các kỹ sư mạng trung cấp
 • Các Quản trị viên mạng
 • Các Kỹ thuật viên hỗ trợ mạng
 • Các Tổng đài viên hỗ trợ kỹ thuật mạng
 • Các kỹ sư mạng doanh nghiệp
 • Các kỹ sư hệ thống
 • Các quản trị viên hệ thống

 

Kiến thức và kỹ năng bạn nên có trước khi tham gia khóa học này:

 • Kinh nghiệm triển khai mạng LAN doanh nghiệp
 • Hiểu biết cơ bản về định tuyến trong mạng doanh nghiệp và kết nối không dây
 • Hiểu biết chung về cách quản lý thiết bị mạng
 • Hiểu biết chung về cách bảo mật các thiết bị mạng
 • Kiến thức cơ bản về tự động hóa mạng
 • Hiểu biết cơ bản về Python

Các khóa học này của Cisco được khuyến nghị để giúp bạn đáp ứng các điều kiện tiên quyết trên:

 • Triển khai và vận hành Công nghệ lõi mạng doanh nghiệp của Cisco (ENCOR) v1.0 (Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) v1.0)
 • Kết nối các thiết bị kết nối mạng của Cisco, Phần 1 v3.0 (Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 1 v3.0)
 • Kết nối các thiết bị kết nối mạng của Cisco, Phần 2 v3.0 (Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 2 v3.0)

Đề cương khóa học:

 • Triển khai EIGRP
 • Tối ưu hóa EIGRP
 • Khắc phục sự cố EIGRP
 • Triển khai OSPF
 • Tối ưu hóa OSPF
 • Khắc phục sự cố OSPF
 • Thực hiện giao thức cổng biên giới nội bộ (IBGP)
 • Tối ưu hóa BGP
 • Triển khai MP-BGP
 • Khắc phục sự cố BGP
 • Định cấu hình phân phối lại Redistribution
 • Xử lý sự cố phân phối lại Redistribution
 • Thực hiện kiểm soát đường dẫn Path Control
 • Khám phá MPLS
 • Giới thiệu Kiến trúc MPLS L3 VPN
 • Giới thiệu định tuyến VPN MPLS L3
 • Định cấu hình Định tuyến và Chuyển tiếp ảo (VRF) -Lite
 • Triển khai DMVPN
 • Triển khai DHCP
 • Khắc phục sự cố DHCP
 • Giới thiệu bảo mật IPv6 First Hop
 • Bảo mật Bộ định tuyến của Cisco
 • Khắc phục sự cố dịch vụ và bảo mật cơ sở hạ tầng Infrastructure Security and Services

Lab Outline:

 • Định cấu hình EIGRP bằng Chế độ cổ điển và Chế độ được đặt tên cho IPv4 và IPv6
 • Xác minh bảng cấu trúc liên kết EIGRP
 • Định cấu hình Định tuyến sơ khai EIGRP, Tóm tắt và Định tuyến mặc định
 • Cấu hình xác thực và cân bằng tải EIGRP
 • LAB: Khắc phục sự cố EIGRP
 • Định cấu hình OSPFv3 cho IPv4 và IPv6
 • Xác minh cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết
 • Cấu hình các khu vực sơ khai và tóm tắt OSPF
 • Định cấu hình Xác thực OSPF
 • Khắc phục sự cố OSPF
 • Thực hiện phân phối lại giao thức định tuyến (Routing Protocol Redistribution)
 • Thao tác phân phối lại
 • Thao tác phân phối lại bằng Bản đồ tuyến (Using Route Maps)
 • Khắc phục sự cố phân phối lại
 • Thực hiện PBR
 • Định cấu hình IBGP và Giao thức cổng biên ngoài External Border Gateway Protocol (EBGP)
 • Thực hiện lựa chọn đường dẫn BGP
 • Cấu hình các tính năng nâng cao của BGP
 • Cấu hình bộ phản xạ tuyến đường BGP
 • Định cấu hình MP-BGP cho IPv4 và IPv6
 • Khắc phục sự cố BGP
 • Thực hiện PBR
 • Định cấu hình Định tuyến với VRF-Lite
 • Triển khai Cisco IOS DMVPN
 • Lấy địa chỉ IPv6 một cách linh hoạt
 • Khắc phục sự cố DHCPv4 và DHCPv6
 • Khắc phục sự cố Danh sách điều khiển truy cập IPv4 và IPv6 (ACL)
 • Cấu hình và xác minh chính sách mặt phẳng điều khiển
 • Cấu hình và xác minh chuyển tiếp đường dẫn ngược Unicast Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF)
 • Khắc phục sự cố Giao thức quản lý mạng: Lab 1 (Network Management Protocol Issues: Lab 1)
 • Khắc phục sự cố Giao thức quản lý mạng: Lab 2 (Network Management Protocol Issues: Lab 2)

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC