Khoá Cisco Certified DevNet Professional

Khóa đào tạo “Developing Applications using Cisco Core Platforms and APIs (DEVCOR) v1.0” giúp học viên chuẩn bị cho chứng chỉ Cisco DevNet Professional và cho các vai trò kỹ sư tự động hóa mạng cấp chuyên gia. Học viên sẽ học cách triển khai các ứng dụng mạng bằng cách sử dụng các nền tảng Cisco® làm cơ sở, từ thiết kế phần mềm ban đầu đến tích hợp hệ thống đa dạng, cũng như tự động hóa kiểm thử và triển khai. Khóa đào tạo này cung cấp cho học viên trải nghiệm thực tế trong việc giải quyết các vấn đề thực tế bằng cách sử dụng Giao diện Lập trình Ứng dụng (API) của Cisco và các công cụ phát triển hiện đại. 

 Khóa đào tạo này giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi 350-901 Developing Applications using Cisco Core Platforms and APIs (DEVCOR). Bằng cách vượt qua kỳ thi này, học viên sẽ hoàn thành yêu cầu thi trung tâm để đạt chứng chỉ Cisco Certified DevNet Professional, và học viên sẽ đạt được chứng chỉ Cisco Certified DevNet Specialist – Core.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, học viên sẽ có khả năng: 

 • Mô tả các đặc điểm kiến trúc và mẫu thiết kế cải thiện khả năng bảo trì ứng dụng 
 • Mô tả các đặc điểm kiến trúc và mẫu thiết kế cải thiện khả năng dịch vụ của ứng dụng 
 • Xác định các bước để thiết kế và xây dựng một ứng dụng ChatOps 
 • Triển khai tích hợp API Representational State Transfer (REST) mạnh mẽ với xử lý lỗi mạng, phân trang và kiểm soát luồng lỗi 
 • Mô tả các bước cần thiết để bảo mật dữ liệu người dùng và hệ thống trong ứng dụng 
 • Mô tả các bước cần thiết để bảo mật ứng dụng 
 • Xác định các nhiệm vụ thông thường trong quá trình phát hành tự động của ứng dụng 
 • Mô tả các phương pháp tốt nhất cho việc triển khai ứng dụng 
 • Mô tả các phương pháp thiết kế hệ thống phân tán 
 • Mô tả các khái niệm quản lý cấu hình cơ sở hạ tầng và tự động hóa thiết bị 
 • Sử dụng mô hình dữ liệu Yet Another Next Generation (YANG) để mô tả cấu hình và dữ liệu telemetri của mạng 
 • So sánh các loại cơ sở dữ liệu quan hệ và phi quan hệ khác nhau và cách chọn loại phù hợp dựa trên yêu cầu. 

Khóa đào tạo này được thiết kế cho bất kỳ ai đang hoặc muốn thực hiện vai trò lập trình viên và có một hoặc nhiều năm kinh nghiệm thực hành phát triển và duy trì ứng dụng được xây dựng trên các nền tảng Cisco. 

Khóa đào tạo này bao gồm tài liệu chuyên ngành về thiết kế, phát triển và gỡ lỗi ứng dụng bằng cách sử dụng API và nền tảng Cisco, cũng như quản lý và triển khai ứng dụng trên cơ sở hạ tầng Cisco. Để tận dụng đầy đủ từ khóa đào tạo này, học viên nên có ba đến năm năm kinh nghiệm thiết kế và triển khai ứng dụng được xây dựng trên các nền tảng Cisco. 

Khóa đào tạo này phù hợp với: 

 • Kỹ sư mạng mở rộng kỹ năng để bao gồm phần mềm và tự động hóa 
 • Nhà phát triển mở rộng chuyên môn trong tự động hóa và DevOps 
 • Kiến trúc giải pháp chuyển sang hệ sinh thái Cisco 
 • Nhà phát triển cơ sở hạ tầng thiết kế môi trường sản xuất cứng cáp Các vai trò công việc phù hợp nhất với nội dung trong khóa đào tạo này là: 
 • Kỹ sư tự động hóa mạng cấp cao 
 • Nhà phát triển phần mềm cấp cao 
 • Lập trình viên tích hợp hệ thống cấp cao Các vai trò công việc khác có thể tìm thấy khóa đào tạo này hữu ích là: 
 • Kiến trúc sư cơ sở hạ tầng cấp cao 
 • Nhà thiết kế mạng cấp cao 

Kỹ sư phát triển kiểm thử cấp cao Sinh viên chuẩn bị cho chứng chỉ Cisco Certified DevNet Professional và Cisco Certified DevNet Specialist – Core cũng sẽ thấy nội dung này hữu ích. 

Không có yêu cầu tiên quyết chính thức nào cho chứng chỉ Cisco Certified DevNet Associate, nhưng học viên nên đảm bảo có hiểu biết tốt về các chủ đề kiểm tra trước khi tham gia kỳ thi cũng như có kiến thức về các lĩnh vực sau: 

 • Kiến thức về thiết kế chương trình và lập trình tập trung vào Python 
 • Sự quen thuộc với Ethernet, TCP/IP và mạng liên quan đến Internet 
 • Hiểu biết về việc sử dụng API 
 • Hiểu biết về phương pháp phát triển và thiết kế phần mềm 
 • Kinh nghiệm thực tế với một ngôn ngữ lập trình (cụ thể là Python) 

Dưới đây là các tài nguyên học tập của Cisco có thể giúp học viên chuẩn bị: 

 • Developing Applications and Automating Workflows Using Cisco Core Platforms (DEVASC) 
 • Khám phá khu vực Chứng chỉ DevNet để tìm hiểu về các chủ đề cụ thể và các bài thực hành liên quan đến khóa đào tạo và chứng chỉ này:https://developer.cisco.com/certification/ 

Phần nội dung của khóa học: 

 • Xây dựng Sơ đồ Chuỗi 
 • Xây dựng Sơ đồ Chuỗi Web 
 • Sử dụng Cisco Webex Teams™ API để Kích hoạt ChatOps 
 • Tích hợp Cisco Meraki™ API để Liệt kê các SSID (Service Set Identifiers) và Truy xuất Dữ liệu Vị trí 
 • Sử dụng Điểm cuối REST API Phân trang 
 • Sử dụng Kỹ thuật Kiểm soát Luồng Lỗi REST API 
 • Đánh giá Ứng dụng để Phát hiện Lỗ hổng Phổ biến của Dự án Bảo mật Ứng dụng Web Mở (OWASP) 
 • Giải quyết Xung đột Merge với Git 
 • Chẩn đoán Lỗi Đường ống CI/CD (Continuous Integration and Continuous Delivery) 
 • Đóng gói Ứng dụng Bằng Docker 
 • Tích hợp Ứng dụng vào Môi trường CI/CD hiện tại 
 • Chẩn đoán Vấn đề Bằng Logs Ứng dụng 
 • Cấu hình Tham số Mạng Bằng Puppet 
 • Cấu hình Tham số Mạng Bằng Ansible 
 • Đồng bộ Hóa Cấu hình Thiết bị Firepower 
 • Sử dụng RESTCONF cho Cấu hình Mạng 
 • Truy vấn Cơ sở dữ liệu Quan hệ 
 • Truy vấn Cửa hàng Tài liệu 
 • Truy vấn Cơ sở dữ liệu Dạng chuỗi thời gian 
 • Truy vấn Cơ sở dữ liệu Đồ thị 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC