Khoá Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Deployment and Administration CWS-215

Chứng chỉ Citrix Certified AssociateVirtualization (CCA-V) xác nhận kỹ năng mà các nhà điều hành và quản trị viên IT cần để cài đặt, cấu hình và quản lý một môi trường có sẵn cao với các thành phần như Virtual AppsDesktops Delivery Controllers, Cloud Connectors, StoreFront, Citrix Workspace app, Director, StudioProfile Management. Môi trường này có thể đặt trên nền tảng on-premises hoặc trong Citrix Cloud. 

Sau khi tham gia khóa học này, học viên sẽ có khả năng: 

 • Hiểu sự khác biệt giữa Citrix Virtual Apps và Desktops 2203 LTSR on-premises. 
 • Cài đặt, cấu hình và quản lý môi trường Citrix Virtual Apps và Desktops. 
 • Tạo các workloads của Citrix Virtual Apps và Desktops. 
 • Cung cấp tài nguyên ứng dụng và desktop cho người dùng. 
 • Giới thiệu Citrix Cloud và Citrix DaaS. 

Chứng chỉ này dành cho các quản trị viên và kỹ sư 

Để tham gia khóa học này, học viên cần có kiến thức nền tảng vững chắc về: 

 • Hệ điều hành Windows Server và Desktop. 
 • Active Directory, Policies, Profiles, Networking and Hypervisors. 
 • Module 1: Giới thiệu về Citrix Virtual Apps và Desktops. 
 • Module 2: Lập kế hoạch – Tổng quan kiến trúc. 
 • Module 3: Lập kế hoạch – Các yếu tố cần xem xét cho Citrix Virtual Apps và Desktops Site. 
 • Module 4: Lập kế hoạch – Cung cấp Workloads: VDA và Master Image Prep. 
 • Module 5: Lập kế hoạch – Cung cấp Workloads: VDA và Master Image Prep. 
 • Module 6: Lập kế hoạch – Cung cấp quyền truy cập cho người dùng cuối. 
 • Module 7: Lập kế hoạch – Quản lý trải nghiệm người dùng. 
 • Module 8: Lập kế hoạch – Trình bày và quản lý ứng dụng và desktop đã xuất bản. 
 • Module 9: Lập kế hoạch – In phiên người dùng. 
 • Module 10: Lập kế hoạch – Quản lý hồ sơ. 
 • Module 11: Lập kế hoạch – Quản lý trang web. 
 • Module 12: Lập kế hoạch – Các yếu tố cơ bản về bảo mật Citrix Virtual Apps và Desktops. 
 • Module 13: Triển khai – Triển khai và cấu hình ứng dụng Workspace của Citrix. 
 • Module 14: Quản lý triển khai Citrix Virtual Apps và Desktops. 
 • Module 15: Quản lý – Hỗ trợ và khắc phục sự cố Citrix Virtual Apps Desktops Workloads 
 • Module 16: Tối ưu hoá – Phát triển Citrix Virtual Apps and Desktops 
 • Module 17: Giới thiệu to Citrix Cloud với Citrix DaaS

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC