Khoá Cloud Infrastructure and Services

Điện toán đám mây giúp thúc đẩy sự thay đổi kinh doanh nhanh chóng và tập trung vào cách các tổ chức thiết kế hệ thống máy tính, phát triển ứng dụng và tận dụng các dịch vụ hiện có để xây dựng phần mềm. Khi các doanh nghiệp chuyển sang tư duy kỹ thuật số, họ cần phải đổi mới nhanh hơn hoặc sẽ bị bỏ lại trong thị trường số hóa ngày càng phát triển. Khóa học ” Cloud infrastructure and Services ” này giúp người học có kiến thức về các khía cạnh khác nhau của điện toán đám mây như ứng dụng, dịch vụ đám mây, tổ chức, cơ sở hạ tầng hiện đại, kinh doanh, bảo mật và quản lý dịch vụ đám mây. 

Khóa học này áp dụng một cách tiếp cận mở và sử dụng Cloud Reference Architecture để mô tả các khái niệm và công nghệ liên quan đến điện toán đám mây, được minh họa và củng cố bằng các ví dụ về sản phẩm của Dell Technologies. Khi tổ chức chuyển đổi về số hóa và Công nghệ thông tin, khóa học này cũng tập trung vào sự cần thiết của sự biến đổi số hóa và vai trò của điện toán đám mây trong quá trình biến đổi. 

Mục tiêu khóa học:  

 • Giải thích các đặc điểm cơ bản của điện toán đám mây, mô hình dịch vụ đám mây và mô hình triển khai đám mây.
 • Mô tả cách thức chuyển đổi kỹ thuật số thúc đẩy việc áp dụng đám mây.
 • Đánh giá các khía cạnh khác nhau của điện toán đám mây như ứng dụng, dịch vụ và điều phối, kinh doanh liên tục và bảo mật.
 • Phân biệt cơ sở hạ tầng vật lý, ảo và được xác định bằng phần mềm như các tùy chọn triển khai cơ sở hạ tầng.
 • Tóm tắt danh mục dịch vụ đám mây và quản lý vận hành.
 • Mô tả các lĩnh vực trọng tâm chính của việc chuyển đổi CNTT

Khóa học phù hợp với: 

 • Các chuyên gia CNTT, kỹ sư đám mây và kiến trúc sư đám mây.
 • Sinh viên và chuyên gia đang muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực tin học đám mây
 • Các cá nhân đang tìm kiếm chứng nhận Associate – Cloud Infrastructure and Services Associate (DCA-CIS) Proven Professional

Để tham gia thành công khóa học bạn cần: 

 • Có hiểu biết cơ bản về kiến trúc máy tính, hệ điều hành,và cơ sở dữ liệu. 
 • Có kinh nghiệm về hệ thống máy tính, lưu trữ và cơ sở hạ tầng mạng

Giới thiệu về điện toán Đám mây

 • Các khái niệm điện toán Đám mây 
 • Đánh giá các mô hình dịch vụ đám mây 
 • Xác định các mô hình triển khai đám mây 

Chuyển đổi Kỹ thuật số

 • Thách thức kinh doanh hiện tại 
 • Thách thức Công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ các thách thức kinh doanh 
 • Kinh doanh số hóa thúc đẩy Sự biến đổi Công nghệ thông tin 
 • Sự biến đổi Kỹ thuật số thông qua đám mây 

Cloud Reference Architecture

 • Sự cần thiết của Cloud Reference Architecture 
 • Lợi ích của việc áp dụng Cloud Reference Architecture 
 • Các thành phần của Cloud Reference Architecture 

Hiện đại hóa Ứng dụng và Quản lý Tự động Dịch vụ Đám mây

 • Ứng dụng hiện đại 
 • Dịch vụ đám mây 
 • Tự động hóa và điều phối dịch vụ đám mây 

Cơ sở Hạ tầng Hiện đại

 • Các thành phần chính của hạ tầng Công nghệ thông tin 
 • Hạ tầng ảo hóa – tính năng và lợi ích của nó 
 • Hạ tầng Định nghĩa Bằng phần mềm – tính năng và lợi ích của nó 
 • Hạ tầng Tích hợp và Hạ tầng Siêu Tích hợp – tính năng và lợi ích của nó 

Bảo mật Đám mây

 • Rủi ro bảo mật Đám mây 
 • Các cơ chế kiểm soát bảo mật Đám mây 
 • Quản trị, rủi ro và tuân thủ 

Khả năng tiếp tục Kinh doanh và Khả năng phục hồi

 • Khả năng tiếp tục kinh doanh 
 • Các cơ chế dung sai 
 • Khả năng phục hồi 
 • Giải pháp bảo vệ dữ liệu – sao lưu, sao chép và lưu trữ dự phòng 
 • Dịch vụ bảo vệ dữ liệu 

Quản lý Dịch vụ Đám mây

 • Lập kế hoạch và thiết kế dịch vụ đám mây 
 • Quy trình quản lý danh mục dịch vụ 
 • Quy trình quản lý vận hành dịch vụ 

Biến đổi Công nghệ thông tin

 • Sự cần thiết của Sự biến đổi Công nghệ thông tin 
 • Các yếu tố quan trọng của sự biến đổi thành công: con người, quy trình và công nghệ 

Bạn vui lòng liên hệ với vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được vấn chi tiết về lộ trình học tập chi phí!   

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC