Khoá Cloud Services Management

Khóa học này cung cấp cho các chuyên gia kỹ thuật kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch và thiết kế các dịch vụ đám mây mạnh mẽ. Khóa học tập trung vào các khía cạnh quản trị, tổ chức, tài chính và công nghệ cũng như quản lý và vận hành các dịch vụ đám mây. Các lĩnh vực chính được đề cập trong khóa học này là: 

 • Quản lý vòng đời dịch vụ đám mây
 • Chuyển đổi lực lượng lao động cho các dịch vụ đám mây
 • Chiến lược Multi-Cloud cho Cloud Services
 • Mô hình vận hành dịch vụ đám mây
 • Phát triển ứng dụng trên nền tảng đám mây
 • Khả năng phục hồi kinh doanh của dịch vụ đám mây

 

Mục tiêu khóa học:  

 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về lập kế hoạch và thiết kế dịch vụ đám mây
 • Giải thích vòng đời dịch vụ đám mây và các giai đoạn của nó
 • Giải thích kế hoạch tài chính liên quan đến dịch vụ đám mây
 • Mô tả cách xây dựng một tổ chức dựa trên nền tảng đám mây
 • Giải thích các mục tiêu chuyển đổi văn hóa
 • Mô tả vai trò và trách nhiệm của đám mây
 • Giải thích vai trò của việc lập kế hoạch quản trị trong môi trường đám mây
 • Phân biệt giữa đám mây lai và đa đám mây
 • Giải thích những thách thức và phương pháp hay nhất về tích hợp nhiều đám mây
 • Liệt kê các yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đám mây
 • Mô tả vai trò của môi giới dịch vụ đám mây trong môi trường nhiều đám mây
 • Giải thích các mối đe dọa bảo mật chính và giải pháp trong môi trường nhiều đám mây
 • Giải thích tầm quan trọng của nền tảng quản lý nhiều đám mây
 • Mô tả sự khác biệt giữa CNTT truyền thống và CNTT kỹ thuật số
 • Giải thích mô hình vận hành đám mây và nó bị ảnh hưởng như thế nào bởi các nguyên tắc Agile và DevOps
 • Mô tả tầm quan trọng của ứng dụng đám mây dựa trên phương pháp phát triển dịch vụ đám mây
 • Giải thích cơ sở hạ tầng dưới dạng mã và nó khác với tự động hóa truyền thống như thế nào
 • Giải thích lợi ích của việc lập bản đồ dòng giá trị
 • Xác định các ứng dụng cho hiện đại hóa
 • Giải thích các lựa chọn để hiện đại hóa ứng dụng
 • Giải thích chiến lược dựa trên nền tảng đám mây
 • Mô tả sự kết hợp giữa DevOps và vòng đời ứng dụng
 • Giải thích các phương pháp hay nhất để triển khai CI/CD và hệ thống kiểm soát phiên bản
 • Mô tả tầm quan trọng của container, microservices,

Container như một dịch vụ 

 • Giải thích các tùy chọn triển khai nền tảng gốc trên đám mây
 • Mô tả sự phát triển của khả năng phục hồi kinh doanh
 • Giải thích mức độ trưởng thành của khả năng phục hồi
 • Giải thích khả năng phục hồi kinh doanh cùng với những cân nhắc của nó

Khóa học này dành cho các nhà lãnh đạo kỹ thuật như kỹ sư đám mây, quản trị viên cơ sở hạ tầng hoặc nhà phát triển phần mềm cũng như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần quản lý dịch vụ đám mây. Những người học điển hình sẽ bao gồm: 

 • Các chuyên gia CNTT muốn hiểu rõ hơn về điện toán đám mây
 • Các chuyên gia CNTT chịu trách nhiệm kiến trúc và quản lý dịch vụ đám mây
 • Sinh viên và chuyên gia kinh doanh muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực điện toán đám mây

Để hoàn thành thành công và thu được lợi ích tối đa từ khóa học này, người học phải có kiến thức tiên quyết được cung cấp trong khóa học Cloud Infrastructure and Services v3 hoặc kinh nghiệm làm việc tương tự. 

Đối với những sinh viên đang tìm kiếm chứng chỉ cấp độ chuyên gia đã được chứng minh, người học cũng phải làm quen với nội dung Cloud infrastructure Planning and Design v2 cũng như đạt được các chứng chỉ chuyên môn và liên kết liên quan.

Quản lý vòng đời dịch vụ đám mây 

 • Cân nhắc về quy hoạch và thiết kế 
 • Những cân nhắc về vòng đời và quản lý 
 • Kế hoạch tài chính 

Chuyển đổi lực lượng lao động cho các dịch vụ đám mây 

 • Phương pháp tiếp cận đám mây hiện đại 
 • Chuyển đổi văn hóa 
 • Lập kế hoạch quản trị 
 • Quản lý rủi ro cho dịch vụ đám mây 
 • Bảo mật cho dịch vụ đám mây 

Chiến lược đa đám mây cho dịch vụ đám mây 

 • Giới thiệu về chiến lược đa đám mây 
 • Những cân nhắc về đa đám mây và các phương pháp hay nhất 

Mô hình hoạt động dịch vụ đám mây 

 • CNTT truyền thống và CNTT kỹ thuật số  
 • Agile 
 • DevOps 
 • CI/CD 
 • Phát triển sản phẩm 
 • Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã 
 • Lập bản đồ chuỗi giá trị 

Phát triển ứng dụng trên nền tảng đám mây 

 • Xác định các ứng dụng cho hiện đại hóa 
 • Tùy chọn hiện đại hóa ứng dụng 
 • Cách tiếp cận dựa trên nền tảng đám mây 

Khả năng phục hồi kinh doanh của dịch vụ đám mây 

 • Tổng quan về khả năng phục hồi kinh doanh 
 • Khả năng phục hồi kinh doanh và những cân nhắc

Bạn vui lòng liên hệ với vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được vấn chi tiết về lộ trình học tập chi phí!   

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC