Khóa CompTIA Cloud+ Certification

CompTIA’s Cloud+ là chứng chỉ xác nhận năng lực cần thiết để triển khai và duy trì các công nghệ đám mây. Các công việc sử dụng CompTIA Colud+ bao gồm: Quản lý dự án, dịch vụ điện toán đám mây, kỹ sư đám mây, data center và Nhà phân tích kinh doanh, điện toán đám mây. 

Khóa học CompTIA’s Cloud+ tại iPMAC tuân thủ các mục tiêu của CompTIA, đảm bảo bạn có thể nắm chắc các kiến thức cũng như kỹ năng để có thể thi đỗ chứng chỉ cũng như áp dụng trong công việc hiện tại hoặc tương lai. 

Mục tiêu của khóa học là cung cấp cho các học viên: 

 • Các thuật ngữ và định nghĩa phổ biến về điện toán đám mây 
 • Lợi ích kinh doanh của điện toán đám mây 
 • Điện toán đám mây từ góc độ kỹ thuật và các kỹ thuật, phương pháp, thách thức và những loại đám mây khác nhau 
 • Tác động và những thay đổi của điện toán đám mây đối với quản lý dịch vụ CNTT 
 • Các bước dẫn đến việc áp dụng thành công điện toán đám mây và ý nghĩa đối với các tổ chức 
 • Rủi ro và hậu quả của điện toán đám mây và tác động tài chính và chiến lược của điện toán đám mây 

Đối tượng của khóa học: 

 • Quản lý, nhân viên hỗ trợ và chuyên gia tư vấn CNTT 
 • Các nhà quản lý và phân tích kinh doanh 
 • Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ 
 • Chuyên gia (CNTT, bảo mật, cơ sở hạ tầng, dịch vụ, hệ thống và thử nghiệm) 
 • Chủ sở hữu quy trình kinh doanh 
 • Nhà phát triển CNTT 
 • Các nhà cung cấp dịch vụ 
 • Nhà tích hợp hệ thống 
 • Kiến trúc sư 

Để tham gia khóa học, học viên cần có kiến thức về máy tính, mạng và các nguyên tắc an ninh mạng 

Nội dung khóa học bao gồm:

Chương 1: Yêu cầu ảo hóa

 • Mô-đun A: Yêu cầu và lập kế hoạch cho việc triển khai hệ thống thành công
 • Mô-đun B: Xem xét về mạng ảo
 • Mô-đun C: Tài nguyên máy tính

Chương 2: Triển khai và di chuyển

 • Mô-đun A: Các kỹ thuật kiểm tra môi trường
 • Mô-đun B: Tích hợp và di chuyển đám mây

Chương 3: Chính sách bảo mật và tuân thủ

 • Mô-đun A: Kiểm soát bảo mật
 • Mô-đun B: Mật mã hóa và đám mây
 • Mô-đun C: Áp dụng mật mã hóa

Chương 4: Bảo mật dữ liệu và môi trường

 • Mô-đun A: Bảo mật dữ liệu
 • Mô-đun B: Tự động hóa bảo mật

Chương 5: Bảo trì môi trường

 • Mô-đun A: Cập nhật và vá đám mây
 • Mô-đun B: Sao lưu đám mây
 • Mô-đun C: Bảo trì môi trường đám mây

Chương 6: Phục hồi sau thảm họa và liên tục kinh doanh

 • Mô-đun A: Liên tục kinh doanh

Chương 7: Quản lý môi trường ảo

 • Mô-đun A: Cung cấp tài nguyên đám mây
 • Mô-đun B: Phân tích hiệu suất

Chương 8: Quản lý tài nguyên máy tính

 • Mô-đun A: Phân bổ tài nguyên máy tính
 • Mô-đun B: Theo dõi việc sử dụng tài nguyên

Chương 9: Sửa lỗi triển khai

 • Mô-đun A: Quá trình sửa lỗi
 • Mô-đun B: Sửa lỗi triển khai và hiệu suất
 • Mô-đun C: Sửa lỗi tự động hóa

Chương 10: Sửa lỗi cơ sở hạ tầng

 • Mô-đun A: Sửa lỗi mạng
 • Mô-đun B: Sửa lỗi bảo mật

Các Chủ Đề Thực Hành Bao Gồm:

 • Tạo máy ảo và mạng ảo
 • Minh họa việc cách ly mạng
 • Di chuyển máy ảo từ một nhà cung cấp đám mây
 • Kích hoạt kiểm soát xác thực và ủy quyền
 • Mã hóa ổ đĩa ảo và các thùng chứa lưu trữ
 • Cấu hình tùy chọn sao lưu và phục hồi
 • Thiết lập tùy chọn dự phòng và khả năng sẵn có
 • Tạo và cấu hình ứng dụng web

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục Chat trên website để được tư vấn chi tiết giá khóa học của chúng tôi!

Tìm hiểu thêm các khóa học tại iPMAC!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC