Khoá Entry Certificate in Business Analysis – ECBA

 • Chứng chỉ ECBA – Entry Certificate in Business Analysis là một chứng chỉ được cung cấp bởi Viện Quốc tế về Phân tích nghiệp vụ – IIBA. Khóa học ECBA là chìa khóa của học viên để tiếp cận lĩnh vực Phân tích nghiệp vụ vì nó cho phép học viên chuẩn bị cho kỳ thi ECBA trong khi giữ một mức độ chuyên nghiệp cao trong việc thực hiện vai trò Người Phân tích nghiệp vụ. 
 • Khoá học bao gồm các lĩnh vực kiến thức chính được liệt kê trong Hướng dẫn BABOK, tập trung vào cách tiếp cận Phân tích nghiệp vụ. Khóa học ECBA này đề cập đến bốn phần chính, bao gồm các khái niệm cơ bản về Phân tích nghiệp vụ, các lĩnh vực kiến thức về Phân tích nghiệp vụ, năng lực cơ bản và các kỹ thuật được sử dụng bởi các nhà Phân tích nghiệp vụ. 

Khoá học này dành cho các đối tượng:

 • Các cá nhân muốn làm việc như Nhà Phân tích nghiệp vụ. 
 • Sinh viên học chương trình học về Phân tích nghiệp vụ. 
 • Các chuyên gia chuyển sang lĩnh vực Phân tích nghiệp vụ. 
 • Các quản lý chức năng quản lý Phân tích nghiệp vụ. 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có được những kiến thức và kỹ năng sau:

 • Hiểu rõ nghĩa của BA và tại sao vai trò của BA là cần thiết tại mỗi tổ chức. 
 • Hiểu rõ ý nghĩa của phạm vi và cách xác định ranh giới. 
 • Nhận ra tất cả các kỹ thuật BABOK và cách sử dụng từng kỹ thuật. 
 • Học hết các năng lực cần thiết để giúp học viên có quy trình làm việc dễ dàng và thành công. 
 • Hiểu rõ sáu khái niệm chính bao gồm thay đổi, nhu cầu, các bên liên quan, giá trị, ngữ cảnh và giải pháp. 
 • Theo dõi Hướng dẫn BABOK được cung cấp bởi IIBA để đủ điều kiện cho sự nghiệp BA đang được yêu cầu. 
 • Tập trung cao độ và thực hiện các hoạt động thuộc về vai trò của các bên liên quan khác. 
 • Sử dụng các nguồn lực có sẵn để đáp ứng nhu cầu của tổ chức. 
 • Xây dựng mối quan hệ tốt với các chuyên gia chủ đề và liên lạc trực tiếp với các bên liên quan. 
 • Thực hiện các giải pháp tiềm năng trong khi tìm kiếm hỗ trợ hoạt động khi cần thiết. 
 • Tham gia khóa học ECBA sẽ giúp học viên xây dựng hồ sơ cao và tăng khả năng tìm kiếm cơ hội tốt hơn 

Không có yêu cầu đặc biệt nào cho khoá học này, học viên được khuyến khích có kiến thức nền tảng về nghiệp vụ. 

 • Chương 1: Bắt đầu 
 • Chương 2: Giới thiệu về BABOK v3 
 • Chương 3: Cơ bản phát triển phần mềm cho chuyên gia không phải là IT 
 • Chương 4: Các phương pháp và phạm vi phát triển phần mềm (SDLC) 
 • Chương 5: Lĩnh vực kiến thức – Lập kế hoạch và giám sát Phân tích nghiệp vụ 
 • Chương 6: Khái niệm về yêu cầu 
 • Chương 7: Lĩnh vực kiến thức – Thu thập thông tin và cộng tác 
 • Chương 8: Lĩnh vực kiến thức – Phân tích yêu cầu và xác định thiết kế 
 • Chương 9: Mô hình yêu cầu với UML 
 • Chương 10: Mô hình dữ liệu 
 • Chương 11: Chuẩn bị tài liệu SRS 
 • Chương 12: Xử lý yêu cầu trong dự án Agile 
 • Chương 13: Lĩnh vực kiến thức – Quản lý vòng đời yêu cầu 
 • Chương 14: SQL cho các nhà Phân tích nghiệp vụ 
 • Chương 15: Lĩnh vực kiến thức – Phân tích chiến lược 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC