Khoá Foundational Web Application Assessments OSWA Certification WEB-200

Khóa học “Foundational Web Application Assessments with Kali Linux (WEB-200)” giới thiệu kỹ năng mà người học có thể đạt được và sau khi hoàn thành khóa học và thi đậu, người học sẽ nhận được chứng chỉ OffSec Web Assessor (OSWA), đồng thời cũng chứng minh được khả năng của mình trong việc tận dụng các kỹ thuật khai thác web trên các ứng dụng hiện đại. Khóa học này giảng dạy cho người học cách phát hiện và khai thác các lỗ hổng phổ biến trên web và cách lấy cắp dữ liệu nhạy cảm từ các ứng dụng web mục tiêu. Người học hoàn thành khóa học sẽ có được nhiều kỹ năng và năng lực khác nhau cho việc đánh giá ứng dụng web. 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể: 

 • Liệt kê các ứng dụng web và bốn hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến. 
 • Khám phá và khai thác các lỗ hổng ứng dụng web phổ biến. 
 • Vượt qua alert() và thực sự khai thác người dùng khác với cross-site scripting. 
 • Khai thác sáu loại engine template khác nhau, thường dẫn đến RCE. 

Khóa học này phù hợp với các vai trò công việc như:  

 • Web Penetration Testers, Pentesters, Web Application Developers, Application Security Analysts, Application Security Architects, and SOC Analysts and other blue team members.  
 • Ngoài ra, bất kỳ ai quan tâm đến việc mở rộng hiểu biết của mình về các cuộc tấn công ứng dụng web hoặc Infra Pentesters muốn mở rộng kỹ năng và chuyên môn về ứng dụng web cũng có thể tham gia. 

Để tham gia khóa học này, tất cả người học đều phải hoàn thành các khóa học sau: 

 • WEB-100: Web Application Basics 
 • WEB-100: Linux Basics 1 & 2 
 • WEB-100: Networking Basics
 • Module 1: Công cụ cho người đánh giá ứng dụng web. 
 • Module 2: Giới thiệu về Cross-Site Scripting (XSS), phát hiện, khai thác và trường hợp nghiên cứu. 
 • Module 3: Cross-Site Request Forgery (CSRF). 
 • Module 4: Khai thác lỗ hổng CORS Misconfigurations. 
 • Module 5: Liệt kê cơ sở dữ liệu. 
 • Module 6: SQL Injection (SQLi). 
 • Module 7: Directory Traversal. 
 • Module 8: Xử lý XML External Entity (XXE). 
 • Module 9: Server-Side Template Injection (SSTI). 
 • Module 10: Server-Side Request Forgery (SSRF). 
 • Module 11: Command Injection. 
 • Module 12: Insecure Direct Object Referencing. 
 • Module 13: Tổng hợp các chủ đề đã học để đánh giá ứng dụng web. 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC