Khoá GIAC Assessing and Auditing Wireless Networks – GAWN

Khóa học sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng cần thiết để hiểu được điểm mạnh và điểm yếu về an ninh trong các hệ thống không dây. Trong khóa học này, học viên sẽ học cách đánh giá những mạng Wi-Fi đang tồn tại và xác định các điểm truy cập Wi-Fi và các thiết bị khách hàng có nguy cơ đe dọa cho tổ chức của học viên; đánh giá, tấn công và khai thác những sai sót trong các triển khai Wi-Fi hiện đại sử dụng công nghệ WPA2, bao gồm các mạng WPA2-Enterprise tinh vi; sử dụng hiểu biết của học viên về các điểm yếu trong các giao thức Wi-Fi và áp dụng nó vào các hệ thống không dây hiện đại; và xác định và tấn công các điểm truy cập Wi-Fi và khai thác những khác biệt về hành vi trong cách thiết bị khách hàng quét, xác định và lựa chọn điểm truy cập. 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể:

 • Xác định và định vị các điểm truy cập giả mạo độc hại bằng các công cụ miễn phí và chi phí thấp 
 • Tiến hành kiểm tra xâm nhập vào các thiết bị không dây có công suất thấp để xác định các lỗ hổng liên quan đến hệ thống điều khiển và không dây 
 • Xác định các lỗ hổng và vượt qua các cơ chế xác thực trong các mạng Bluetooth 
 • Thực hiện kiểm tra xâm nhập WPA2 Enterprise để khai thác các hệ thống khách hàng không dây yếu để thu thập thông tin chứng chỉ 
 • Sử dụng Scapy để ép buộc các gói tin tùy chỉnh để điều khiển mạng không dây theo cách mới, nhanh chóng xây dựng các công cụ tấn công tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu kiểm tra xâm nhập cụ thể 
 • Xác định các cuộc tấn công Wi-Fi bằng cách bắt gói tin mạng và sử dụng các công cụ phân tích miễn phí 
 • Xác định và khai thác những sai sót trong bảo mật của các hệ thống thẻ khóa phạm vi 
 • Giải mã các tín hiệu radio độc quyền bằng phần mềm Radio được xác định 
 • Tiến hành kiểm tra xâm nhập vào nhiều công nghệ không dây chuẩn hoặc độc quyền 

Học viên của khoá học làm việc trong những vị trí hoặc có những kinh nghiệm sau: 

 • Hacker đạo đức và kiểm tra xâm nhập 
 • Nhân viên an ninh mạng 
 • Quản trị viên hệ thống và mạng 
 • Nhóm phản ứng sự cố 
 • Nhà quyết định chính sách an ninh thông tin 
 • Kiểm toán viên kỹ thuật 
 • Tư vấn an ninh thông tin 
 • Kỹ sư hệ thống không dây 
 • Nhà phát triển hệ thống không dây nhúng 
 • Có kiến thức cơ bản về mạng và bảo mật mạng. 
 • Có kinh nghiệm về cấu hình và triển khai các thiết bị mạng. 
 • Hiểu biết về các giao thức mạng phổ biến như TCP/IP, DNS, DHCP. 
 • Hiểu biết về các phương pháp tấn công mạng cơ bản và các biện pháp phòng ngừa. 
 • Có kinh nghiệm về các công cụ kiểm tra xâm nhập mạng và hiểu biết về các kỹ thuật xâm nhập mạng
 • Module 1: Thu thập và phân tích dữ liệu Wi-Fi  
 • Module 2: Các kỹ thuật tấn công và khai thác Wi-Fi  
 • Module 3: Các tấn công vào Wi-Fi và Zigbee của tổ chức  
 • Module 4: Các cuộc tấn công Bluetooth và Radio được xác định bằng phần mềm 
 • Module 5: Tấn công RFID, Thẻ thông minh và NFC  
 • Module 6: Capture the Flag

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC