Khoá GIAC Cloud Penetration Tester – GCPN

SEC588 sẽ trang bị cho học viên các kỹ thuật kiểm thử xâm nhập tập trung vào đám mây mới nhất và dạy học viên cách đánh giá môi trường đám mây. Khóa học đi sâu vào các chủ đề như dịch vụ microservices dựa trên đám mây, lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ, các chức năng không có máy chủ, mạng lưới Kubernetes và các container. Nó cũng xem xét cách xác định và kiểm thử các ứng dụng hướng đám mây và chuyên dụng cho đám mây. Học viên cũng sẽ học các chiến thuật cụ thể để kiểm thử xâm nhập trong AzureAmazon Web Services, đặc biệt quan trọng vì AWS và Microsoft chiếm hơn một nửa thị trường. Đánh giá và bảo vệ một trung tâm dữ liệu là một việc, nhưng cần một bộ kỹ năng chuyên môn để đánh giá và báo cáo về các rủi ro cho tổ chức nếu các dịch vụ đám mây của nó bị bỏ mặc

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có thể:

 • Tiến hành kiểm thử xâm nhập dựa trên đám mây 
 • Đánh giá môi trường đám mây và mang lại giá trị cho doanh nghiệp bằng cách xác định các lỗ hổng 
 • Hiểu trực tiếp cách xây dựng môi trường đám mây và cách tính toán các yếu tố trong việc thu thập bằng chứng 
 • Đánh giá các rủi ro bảo mật trong môi trường Amazon và Microsoft Azure, hai nền tảng đám mây lớn nhất trên thị trường hiện nay 
 • Áp dụng ngay những gì học viên đã học vào công việc của mình 

Cả những người chuyên về tấn công và phòng thủ trong lĩnh vực an ninh sẽ có được nhiều kiến thức từ SEC588 bằng cách hiểu về các lỗ hổng, cấu hình không an toàn và rủi ro kinh doanh liên quan đến tổ chức của họ. Khóa học được thiết kế để giúp kiểm thử xâm nhập, phân tích lỗ hổng, các nhân viên đánh giá rủi ro, kỹ sư DevOps, kỹ sư đảm bảo tính ổn định của trang web và những người làm việc trong nhiều lĩnh vực khác. 

NICE Framework Work Roles 

 • Chuyên viên truy cập hệ thống bảo mật (OPM 612) 
 • Chuyên gia kiểm thử và đánh giá hệ thống (OPM 671) 
 • Quản lý truy cập  
 • Chuyên gia kiểm thử xâm nhập (OPM 541) 
 • Chuyên gia lên kế hoạch vận hành công nghệ thông tin (OPM 332) 

Các khóa học có thể dẫn đến SEC588 bao gồm: 

 • SANS SEC488: Cloud Security Essentials 
 • SANS SEC542: Web Application Penetration Testing and Ethical Hacking 
 • SANS SEC540: Cloud Security and DevOps Automation 
 • SANS SEC560: Network Penetration Testing and Ethical Hacking 

Khóa học này có nhiều bài thực hành được chạy từ dòng lệnh, vì vậy học viên phải chuẩn bị với kiến thức cơ bản sau: 

 • Quen thuộc với Linux bash; không phải là chuyên gia, nhưng hiểu biết cơ bản. 
 • Hiểu biết cơ bản về các công cụ CLI của Azure và AWS. Xem một video giới thiệu đơn giản sẽ đủ. 
 • Hiểu biết cơ bản về mạng và TCP/IP. 
 • Hiểu cách Port Pivots hoạt động bằng Netcat và SSH. 

Những học viên đã học SEC560 sẽ có kiến thức cần thiết về một số chủ đề ở trên, nhưng họ có thể muốn xem qua các tài liệu sau: 

 • Azure CLI: https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/get-started-with-azure-cli 
 • AWS CLI: https://aws.amazon.com/cli/ 
 • AWS CLI examples: https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/welcome-examples.html 

Những học viên đến từ SEC540 hoặc một khóa học đám mây khác sẽ muốn xem qua các tài liệu sau: 

 • SANS Cheatsheets: https://www.sans.org/blog/the-ultimate-list-of-sans-cheat-sheets/ 
 • SANS Metasploit Cheatsheet: https://www.sans.org/blog/sans-pen-test-cheat-sheet-metasploit/ 
 • Module 1: Kiến trúc, Khám phá và Tìm kiếm quy mô lớn 
 • Module 2: Tấn công Hệ thống Định danh 
 • Module 3: Tấn công và Sử dụng Dịch vụ Đám mây không hợp lệ
 • Module 4: Lỗ hổng trong các Ứng dụng Chuyên dụng cho Đám mây 
 • Module 5: Tấn công Cơ sở Hạ tầng và Red Teaming 
 • Module 6: Capstone 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC