Khoá GIAC Critical Controls Certification – GCCC

Các cuộc tấn công an ninh mạng nổi bật cho thấy rằng các cuộc tấn công tấn công đang vượt trội so với các biện pháp phòng thủ. Các kỹ sư an ninh mạng, kiểm toán viên, nhóm bảo mật thông tin và tuân thủ đang hỏi làm thế nào họ có thể bảo vệ và phòng thủ hệ thống và dữ liệu của họ một cách thực tế, và làm thế nào họ nên triển khai một danh sách ưu tiên các điều khiển vệ sinh an ninh mạng. Trong SANS SEC566, học viên sẽ học cách một tổ chức có thể bảo vệ thông tin của mình bằng cách sử dụng một tiêu chuẩn điều khiển an ninh mạng đã được kiểm chứng. Học viên sẽ cụ thể học cách triển khai, quản lý và đánh giá yêu cầu điều khiển an ninh được định nghĩa bởi các Điều khiển của Trung tâm An ninh Internet (CIS). Học viên sẽ có kiến thức trực tiếp về các Điều khiển của CIS và hệ sinh thái các công cụ để triển khai các Điều khiển CIS trên các mạng phức tạp của tổ chức, bao gồm tài sản đám mây. Có 17 Bài tập Lab và mô phỏng quản lý chương trình 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể đạt được những kiến thức, kỹ năng sau:

 • Áp dụng các điều khiển an ninh dựa trên các mối đe dọa thực tế có thể đo lường, mở rộng và đáng tin cậy trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công đã biết và bảo vệ thông tin quan trọng và hệ thống của tổ chức bạn 
 • Hiểu về sự quan trọng của từng điều khiển và cách nó bị đe dọa nếu bị bỏ qua 
 • Trình bày các mục tiêu phòng thủ dẫn đến chiến thắng nhanh và tăng khả năng quan sát của mạng và hệ thống 
 • Xác định và sử dụng các công cụ triển khai điều khiển thông qua tự động hóa 
 • Tạo ra một công cụ điểm để đo lường hiệu quả của từng điều khiển 
 • Sử dụng các chỉ số cụ thể để thiết lập một cơ sở và đo lường hiệu quả của các điều khiển an ninh 
 • Phân loại các Điều khiển CIS theo tuân thủ và các tiêu chuẩn như PCI-DSS, Khung cơ sở dữ liệu An ninh Mạng NIST (CSF), ISO 27000 và nhiều hơn nữa 
 • Kiểm toán từng Điều khiển CIS với các mẫu cụ thể, các danh sách kiểm tra và các tập lệnh cung cấp để tạo điều kiện cho quá trình kiểm toán 

Khoá học phù hợp với các đối tượng như sau:

 • Kiểm toán viên Bảo mật thông tin 
 • Người triển khai hoặc Quản trị viên Hệ thống 
 • Phân tích Tuân thủ 
 • Quản trị viên Công nghệ thông tin 
 • Nhân viên hoặc nhà thầu của Bộ Quốc phòng (DoD) 
 • Các cơ quan liên bang hoặc khách hàng 
 • Các tổ chức trong khu vực tư nhân muốn cải thiện quy trình đảm bảo thông tin và bảo vệ hệ thống của họ 
 • Các nhà cung cấp bảo mật và nhóm tư vấn muốn cập nhật với các khung công nghệ thông tin đảm bảo 

Khoá học SEC566 bao gồm tất cả các lĩnh vực cốt lõi của an ninh và giả định một hiểu biết cơ bản về công nghệ, mạng và an ninh. Đối với những người mới vào lĩnh vực và không có kiến thức cơ bản, các khoá SEC275: FoundationsComputers, Technology and Security hoặc SEC301: Introduction to Cyber Security sẽ là điểm khởi đầu được khuyến nghị.

Mặc dù những khóa học này không phải là tiên quyết cho SEC566, nhưng chúng cung cấp kiến thức giới thiệu để tối đa hóa trải nghiệm với SEC566.

 • Module 1: Giới thiệu và Tổng quan về Các Điều khiển Quan trọng của CIS 
 • Module 2: Bảo vệ Dữ liệu, Định danh và Xác thực, Quản lý Kiểm soát Truy cập, Quản lý Nhật ký Kiểm tra 
 • Module 3: Bảo vệ Máy chủ, Máy trạm, Thiết bị Mạng (Phần 1) 
 • Module 4: Bảo vệ Máy chủ, Máy trạm, Thiết bị Mạng (Phần 2) 
 • Module 5: Giám sát và bảo mật vận hành 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC